Debat Idræt
0   12

Podcast om idrætsundervisning

Lærerstuderende og undervisere på professionshøjskolen UCL vil med en ny podcastserie sprede viden og diskussion om idræt.

"Det synes jeg der er, specielt efter at idræt også er blevet et udtræksfag til prøverne. De skal igennem mange forskellige forløb, man kan ikke bare gøre, som man altid har gjort, man skal målrette det"

Ovenstående citat er et svar fra en skoleleder, da han bliver spurgt til, hvorvidt idrætslærere har brug for ny inspiration til idrætsundervisningen. Og netop nytænkning af idrætsundervisningen og hvordan det formidles er omdrejningspunktet for denne artikel.

I løbet af de seneste år er podcasten blevet et populært middel til underholdning, vidensdeling og meget mere (Dohrman, J., 2018). Samtidig med at platformen er blevet mere og mere populær, har de ministerielle krav til folkeskolens idrætsundervisning ændret sig betydeligt.

Dette i form af Fælles Mål og at det er blevet et prøvefag (Bertelsen & Bruun, 2017, s. 117).

Artiklen fortsætter under banneret

Mange idrætslærere har problemer med at tilvende sig den nye form for idrætsundervisning, som skal omfavne de forskellige områder mere jævnbyrdigt. I følge SPIF-18 rapporten er der langt større behov for efteruddannelse inden for områder som dans og udtryk, redskabsaktiviteter samt metoder til integration af praksis og teori (von Seelen, J., Guldager, J., Bruun, T., Knudsen, M. & Bertelsen, K., 2018, s. 68). Samtidig viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening, at langt de fleste lærere mangler tid til forberedelse (Danmarks Lærerforening, 2016). Tilsyneladende har idrætslærerne i folkeskolerne brug for ny viden, men de har ikke tid til forberedelse. Derfor kunne det være spændende at finde en måde, hvorpå man kunne inspirere folk, som er interesserede i idrætsundervisning uden, at de skal bruge meget tid på det. Med dette i mente lyder vores problem: Hvordan kan vi bidrage til at nytænke idrætsundervisningen på tværs af grundskole og læreruddannelse?

Midlet til at nå målet er at skabe en platform, der er gratis og let tilgængelig. Platformen skal formidle en masse forskellige viden om idrætsfaget, skabe grobund for refleksion samt give inspiration til nytænkning af idrætsundervisningen. Vi ønsker, at tilbyde idrætslærerstuderende en mulighed for at fordybe sig i idrætsfaget sammen med medstuderende, færdiguddannede idrætslærere og eksperter på området.

På engelsk findes der flere forskellige podcasts om idrætsundervisning, fx The PE Umbrella.

Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en dansk podcast, som omhandler idrætsundervisning. Det nye er, at det er studenterdrevet på tværs af årgange, så podcasten bliver bæredygtig. På den måde kan nye idrætsstuderende tage over for de nuværende studerende, når de engang er færdige på studiet. Podcasten vil altså have sit hjem på UCL og vil dermed have en masse muligheder for at forny medlemmerne af redaktionen. Udover at være studenterdrevet, vil der yderligere blive arbejdet tæt sammen med undervisere fra UCL.

Der findes allerede gratis online medier såsom Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Lærings magasin MOV:E (FIIBL, 2019) samt Dansk Skoleidræts magasin

Idræt i Skolen (Dansk Skoleidræt, 2019) , men det er som regel noget, som kræver tid til at læse eller se. Tid der ikke altid er så meget af for lærere i folkeskolen. En podcast kan man lytte til, mens man forbereder sig, når man løber en tur, mens man laver aftensmad eller mens man transporterer sig i bil, på cykel eller i flyveren. Podcasten hedder Lyden af idræt og har en facebookside, hvor folk, der er interesserede, kan se uddybende videoer og kan komme med forslag til emner, man kunne undersøge i et afsnit af podcasten.

Som SPIF-18 rapporten viser, er der stadig behov for efteruddannelse inden for forskellige emner hos en lang række idrætslærere. Da vi spurgte om eventuel mangel på efteruddannelse blandt idrætslærere, svarer en skoleleder således:

"Det synes jeg der er, specielt efter at idræt også er blevet et udtræksfag til prøverne. De  skal igennem mange forskellige forløb, man kan ikke bare gøre, som man altid har gjort, man skal målrette det."

En kvindelig idrætslærer forklarer, at idræt er det fag, som hun har været til flest kurser i.

Hun fortæller også, at det er hende selv, der har opsøgt kurserne. Når adspurgte idrætslærerstuderende reflekterer over deres egen folkeskoletid, giver de udtryk for at boldspil fyldte størstedelen af undervisningen, mens der aldrig var dans i idrætsundervisningen. En kvindelig idrætslærerstuderende fortæller også om, at da de havde redskabsgymnastik i folkeskolen, så var det to piger fra årgangen, som underviste de andre elever. Hun fortæller desuden, at hun selv har bekymringer for at skulle undervise i redskabsgymnastik.

Vidensdeling

De idrætslærerstuderende udtrykker et behov for mere vidensdeling om idrætsundervisning.

Der er størst bekymring for de allerede uddannede lærere, som ikke er vant til den nye prøveform, og de krav det stiller til læreren selv men samtidig også eleverne. Da vi spurgte

ind til, om der er et behov for mere vidensdeling om idrætsundervisning, svarer en kvindelig idrætslærer:

"Ja. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes godt, at man kan forfalde til at lave det samme, hvis man ikke får noget mere nyt ind, og det får man som regel fra andre. Det vil være en god ide."

Dog mener den kvindelige idrætslærer, at hun ikke har tid til at læse bøger og artikler om idrætsundervisning. Hun forklarer, at hun læser de artikler og bøger, der er nødvendige i forhold til afgangsprøven, men også at hun kun har tid til at læse de nye ting inden for idræt, når hun har fri. Den kvindelige idrætslærer fortæller samtidig, at de nu kun vidensdeler en lille smule i forhold til før i tiden. Da vi spurgte ind til, om man som lærerstuderende har tid til at vidensdele med andre studerende, svarer en idrætslærerstuderende:

"Det har jeg, men det er ikke noget man gør. Der er ikke noget forum til det."

En kvindelig idrætslærer fortæller, om den måde hun opsøger viden og inspiration til sin idrætsundervisning. Hun forklarer, at hun læser de artikler, der bliver sendt ud altså dem fra Folkeskolen samt Dansk Skoleidræt. Derudover prøver hun at finde nye bøger inden for emnet. Vi har spurgt, hvilke formidlingsmetoder de idrætslærerstuderende foretrækker til at opsøge viden eller inspiration til idrætsundervisning, hvortil de svarer, at de bruger nettet meget. Videoer på YouTube bliver i høj grad anvendt til inspiration og forståelse af øvelser, man kan udføre i undervisningen.

Podcast som middel til vidensdeling

En af de idrætslærerstuderende udtrykker begejstring for ideen om en podcast. Når vi adspurgte, om vedkommende ville kunne bruge sådan en podcast, er svaret:

"Ja, det tror jeg, jeg ville. Jeg synes faktisk, det er mega fedt. Jeg er nybegynder i podcast  verdenen, men jeg synes, det er mega fedt. At stå og lave mad eller gå en tur og så hører en podcast - det giver mega god mening for mig."

For en anden idrætslærerstuderende samt en mandlig idrætslærer ligger der et potentielt problem i, at der ikke er noget visuelt i en podcast. Da begge får at vide, at der oprettes en facebookside, som visuelt kan understøtte podcast episoderne, udtrykker de begge, at det lyder som en god ide. Dog er det ikke kun vigtigt at have det visuelle med. Den idrætslærerstuderende siger blandt andet, at empirien skal behandles på en god måde, samt at emnet skal være noget, som er vigtigt for netop vedkommende selv. Vi har spurgt en skoleleder, om vedkommende vil kunne bruge en podcast som vores til inspiration og videnssøgning. Skolelederen svarer:

" I højere grad end artikler - det er spændende med nytænkning."

Det tyder altså på, at det kunne være en interessant ide for mange, hvis der var en podcast, hvor man kunne lytte til vidensdeling som et alternativ til at læse bøger eller artikler. Samtidig er podcasten generelt stigende i popularitet (Dohrman, J., 2018).

3 afsluttende pointer

- Ud fra interviewene fremkommer det, at specielt emnerne redskabsaktiviteter samt dans og udtryk opleves som udfordrende at undervise elever i. Dette er selvfølgelig noget, som skal tages med i vores videre arbejde med podcasten.

- De interviewede giver udtryk for manglende tid til at læse ny viden, og kun det nødvendige i forbindelse med afgangsprøven bliver læst. Hertil vil vores arbejde med podcasten, Lyden af idræt, være en let tilgængelig platform, hvor idrætslærere landet over kan opsøge viden inden for diverse områder af idrætsundervisningen.

- Et af de problemer der kan være ved podcast formen er, som en af de idrætslærerstuderende samt den mandlige idrætslærer nævner, at det ikke er visuelt.

Dermed er det også svært at gøre vores formidling multimodal. Derfor har vi valgt at supplere vores podcast med en facebookside (Lyden af idræt), hvor vi vil lægge supplerende materialer op samt informere, når vi har en ny episode klar.

Første afsnit handler om, at man skal bruge fagsprog i undervisningen frem for teori. Du kan høre første afsnit af Lyden af idræt på vores facebookside  @lydenafidraet


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.051 andre er allerede tilmeldt

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
281 andre er allerede tilmeldt