Debat
0   32

Åbent brev til Skanderborg byråd

Vedrørende Columbusskolens lærere

Kære byrådsmedlemmer

Vi henvender os til jer i forbindelse med sagen om den varslede lønnedgang på columbusskolen og Låsby Skoles Afdeling D, da vi frustreres over den måde embedsværket i Skanderborg håndterer sagen.

Artiklen fortsætter under banneret

Da kommunen ifølge Skanderborgmodellen styres gennem fagsekretariater og kontraktstyrede enheder, med kontraktholdere i spidsen, anså vi det for betimeligt, at forelægge sagen for det politikkontrollerende lag, - nemlig jer, - byrådspolitikere!

Skanderborg kommune bryster sig af at have et værdigrundlag hvor ordentlighed er et af de bærende elementer. Ordentlighed mener vi ikke er kendetegnende for den måde vi som ansatte er blevet behandlet på.

Vi har haft besøg af kredsformanden for vores fagforening, der orienterede os om at der foregår forhandlinger mellem fagforeningen og Skanderborg Kommune om en lønnedgang på omkring 10% for ansatte lærere på columbusskolen. Dette med henvisning til at tillægget ifølge embedsværket har været uretmæssigt udbetalt siden skolens start i 2001.

30. Maj 2018 er der indgået en lokal lønaftale mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg-Odder lærerkreds, hvori der står følgende:

”Aftalen erstatter alle tidligere aftaler om løn/lokalløn indgået mellem skolerne i Skanderborg Kommune og Skanderborg-Odder lærerkreds.

Ingen lærer eller børnehaveklasseleder skal opleve lønnedgang i forbindelse med denne aftale. Hvor det er tilfældet opretholdes den hidtidige løn som en personlig ordning.

I takt med, at en lærer med personlig ordning fratræder sin stilling, anvendes den del af vedkommendes lokalløn, der overstiger denne aftales løntillæg til at øge denne aftales ”fælles” løntillæg - Skanderborgtillægget. Denne bestemmelse gælder også for de personlige tillæg, der oppebæres som konsekvens af varetagelse af specialundervisning i særlige klasser.” (link)

På trods af denne aftale er status på forhandlingerne på nuværende tidspunkt at de der er ansat før 2015 kompenseres med et betydeligt mindre tillæg, mens den resterende del af de ansatte lærere står til at miste tillægget fuldstændigt.

Samtlige ansatte lærere på Columbusskolen har indgået kontrakt med Skanderborg Kommune om ansættelsesbetingelser, herunder løn og tillæg. Vi betragter den varslede lønnedgang som et brud på disse kontrakter.

De ansatte har i god tro fået udbetalt tillægget i snart 20 år. Dette mener vi skaber en arbejdsretlig kutyme, idet denne praksis er blevet fulgt almindelig, stadig og længe.

Ville kommunen have brudt denne kutyme rettidigt, har de haft gentagne muligheder gennem de snart 20 forløbne år.

Vi er blevet oplyst om at det er daværende Galten Kommune, der har lavet en fejl. En fejl der kunne være rettet ved kommunesammenlægningen.

Nogle år senere køber Skanderborg Kommune efter lange seje forhandlinger, en afdeling af Firkløverskolen (nu Låsby Skoles Afdeling D) af Randers Kommune. De ansatte garanteres i denne forbindelse de samme vilkår som før overdragelsen. Da dette skete som en virksomhedsoverdragelse må vi have lov at formode at hver en sten er blevet vendt. Dette ville have været en oplagt mulighed for at rette eventuelle ”fejl”.

I forbindelse med overenskomsten fra 2015 bortfaldt specialundervisningstillægget for en stor del af lærerne på Skovbyskolens Center Skovby, der er en afdeling med specialundervisning for de ældre elever. Dette med henvisning til at de var en specialklasserække snarere end en specialskole. På Columbusskolen fortsatte tillægget som hidtil.

Som følge af kutyme og kommunens langvarige praksis for udbetaling af dette tillæg henvises yderligere til aftalelovens paragraf 4 og 6, hvoraf det kan udledes, at en sådan passivitet som Skanderborg kommune har udøvet bør medføre en aftaleretlig bundethed over for lærerne. Kommunen har en forpligtelse til at tage hensyn til lærernes gode tro i denne sag, og idet de gennem en lang årrække har undladt at tilkendegive sin stillingtagen til tillægget, kan det hverken være retmæssigt eller redeligt at borttage det nu.

Med henvisning til ovenstående, mener vi at kommunen gennem snart 20 år har fortsat sin forpligtende praksis.

Hvis byrådet mener at embedsværkets håndtering af sagen i sin helhed lever op til det ideal om ordentlighed, der er en del af Skanderborg Kommunes værdigrundlag, vil vi som ansatte gerne have en forklaring herpå.

Venlig hilsen lærerne på Columbusskolen


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.181 andre er allerede tilmeldt