0   175

Vejlederne er blevet bedre

Tværsektorielt vejledningscenter er en succes i både Sønderjylland og Ringkøbing Amt

Det kræver mere end almindelig god orienteringsevne at følge med i uddannelsessektoren. Hvert år sker der nye tiltag og justeringer, der påvirker elevernes uddannelsesforløb og deres fremtidige jobmuligheder. Selvom man som vejleder har mange års erfaring, kan det derfor knibe med at have overblik.

I Sønderjylland er det dog lidt nemmere end andre steder, mener Conja Jensen, der er skole- og ungdomsvejleder på Skolen ved Kløften, Haderslev Kommunes 10.-klasse-center.

Artiklen fortsætter under banneret

'Amtet har et vejledningscenter. Det betyder en serviceforbedring i dagligdagen', siger hun.

Forbedringen mærker hun, når eleverne skal have materiale udleveret om ungdomsuddannelserne. Hvor man andre steder må finde stakken med pjecer fra forskellige uddannelsesinstitutioner frem eller tilbyde generelt overordnet materiale, kan hun udlevere en samlet pjece, der dækker alle uddannelsestilbud i området.

Det er også en forbedring, at hun løbende kan komme på kursus. Det sønderjyske vejledningscenter, der ligger i Rødekro, tilbyder således en række kurser for vejledere på alle niveauer. Conja Jensen har benyttet sig af flere af dem.

'Det sidste, jeg har været på, handlede om vejledningssamtalen. Det gav inspiration til, hvordan jeg kan få de rigtige emner på banen sammen med eleverne'.

Så er det sagt

Conja Jensen begyndte som skolevejleder i 1990. Dengang blev arbejdsopgaverne løst ved hjælp af telefon, foldere, pjecer og bøger. I dag er det anderledes.

'Vi bruger stadig de traditionelle kanaler og de traditionelle former for materiale, men vejledningscentrets hjemmeside er et vigtigt supplement. Her kan vi finde informationer om hele uddannelsessektoren, og eleverne kan se, om der er en ledig læreplads. Det er en god indgang til netbaseret uddannelsesvejledning, ikke mindst hvis man som jeg er vant til at klare sig på andre måder', siger skolevejlederen.

Det sønderjyske center er ikke enestående. I Ringkøbing Amt har man et par år haft et tilsvarende center, men så er der heller ikke flere.

'Jeg ville ønske, at alle andre amter ville gøre noget lignende. Det er fremsynet og lever helt op til de intentioner, som man fra politisk hold har om at styrke vejledningen', siger Per Rye, formand for Tandhjulsforeningen - foreningen for skolevejledere og skolekonsulenter.

Han mener, at centre af denne type er et vigtigt element i udviklingen af pædagogik og viden om vejledning, og at de har skabt redskaber, der styrker vejledningen, ikke mindst på it-området.

'Derfor er det glædeligt, at amter, kommuner og fonde har fundet ud af, at det er den vej, man skal gå', siger han.

Flot evaluering

Vejledningscenteret i Rødekro har som mål at gøre uddannelses- og erhvervsvejledning tilgængelig for alle, at styrke det faglige niveau for vejledere i Sønderjylland, at forbedre redskabs- og metodeudvikling, så andelen af unge, der ikke gennemfører en uddannelse, kan nedbringes, og så andelen af marginaliseringstruede i arbejdsstyrken bliver mindre.

Det er en stor mundfuld, men selvom centret kun har været i drift i fire år, er man allerede kommet et stykke ad vejen.

Det fremgår af en evaluering, som PLS Rambøll har foretaget: - Centret opfylder i høj grad en række behov i den sønderjyske region, som ikke blev tilgodeset tilstrækkeligt før centrets etablering.

- Centret præger holdningen blandt uddannelsesinstitutioner og vejledermiljøer, så de i højere grad tænker og samarbejder regionalt og ikke indbyrdes blot konkurrerer med hinanden om at tiltrække de unge.

- Centret udgør en vigtig koordinerende faktor for vejledningen i Sønderjylland, og det har bidraget til øget samarbejde og netværksdannelse både inden for de enkelte vejledningsordninger og på tværs af disse. - Centret har gjort vejledningsindsatsen og dennes resurseforbrug mere effektiv og bidraget til opkvalificering af vejlederne gennem kurser og formidling af vejledningsfaglige materialer, så der nu generelt tilbydes vejledning på et højere vidensniveau.

Vil de resultater kunne opnås ved at oprette tilsvarende centre andre steder i landet? 'Det vil jeg mene', siger centerleder Lennart Griberg. 'Men det er vigtigt at tage udgangspunkt i regionale og lokale forhold, og det er vigtigt, at der er en vilje til at skabe sammenhæng i vejledningen'.

I Ringkøbing Amt er der gjort tilsvarende positive erfaringer med det lokale vejledningscenter.

Det sønderjyske vejledningscenters aktiviteter:

Fælles publikationer, blandt andet 'Ungdomsuddannelserne i Sønderjylland', der gives til alle elever i 9. og 10. klasse. Uddannelsesspillet 'Så huen passer', der er tilgængeligt via internet.

Hjemmesiden www.vejledning.dk giver alle borgere adgang til informationer om uddannelse, job og vejledning.

20 efteruddannelseskurser for vejledere om året.

Information til vejledere via to websteder.

Etablering af og støtte til netværk.

Redskabs- og metodeudvikling inden for vejledningen.

Vejledningscentret har fem ansatte og er finansieret af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, 22 af amtets 23 kommuner samt via uddannelsesinstitutioner og fonde. Centret er efter en forsøgsperiode gjort permanent.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet