Søg på folkeskolen.dk

0   47

Det er omfordelingen, der giver social arv-brud i Danmark

Danmark og USA ligner hinanden, når det handler om, hvor mange der bryder den sociale arv i familier, hvor forældrene har lav eller mellem indtjening. Først ved høj indtjening adskiller USA sig – her er den sociale arv størst i USA, viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden. Tallene bliver dog helt anderledes, hvis man tager indtægter fra det offentlige med - når overførselsindkomster medregnes, betyder forældreindtægten langt mindre i Danmark end USA.