Søg på folkeskolen.dk

0   0

Københavns Kommunes medarbejdere får måske fleksibel arbejdstid

De 45.000 medarbejdere, der arbejder for Danmarks største arbejdsplads, Københavns Kommune, kan måske glæde sig til et mere fleksibelt arbejdsliv, skriver Berlingske. Kommunens sundheds- og omsorgsborgmester vil nemlig foreslå, at kommunens medarbejdere i højere grad kan gå op og ned i tid og dermed løn. Både Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre siger, at de finder forslaget interessant.

3   52

SF-forslag: Max. 25 ugentlige lektioner til lærere

God undervisning kræver tid til forberedelse. Derfor er vi nødt til at have et loft over lærernes undervisningstid på 25 ugentlige lektioner, siger Jacob Mark fra SF. Partiet foreslår også færre lektioner til nyuddannede det første år og en mentorordning.

4   26

OK18: "Vi kommer til at snakke om arbejdstid"

Lærernes arbejdstid skal endnu engang på bordet ved Overenskomst 2018. Men hvordan skal emnet rejses? Det spørgsmål og andre drøfter DLF's kredsformænd i disse uger på møder over hele landet.

1   4

Odsherred: Borgmester klar til at skrue på lærernes arbejdstid

Max 26 lektioner om ugen er rammen om lærernes arbejdstid i Odsherred. Men bl.a. lærernes svar i en trivselsundersøgelse og elevernes karakterer betyder, at borgmester Thomas Adelskov nu vil se på, om lærernes arbejdstid skal indrettes anderledes.

5   12

SF: Smartere skole med færre i klassen og kortere dage

Folkeskoleforligspartiet SF foreslår nu et klasseloft på 24 elever. Og det skal finansieres af lærerkræfter, der kan frigøres ved en kortere skoledag.

0   0

Aarhus-aftalen justeret med endnu mere fleksibilitet

Fremover skal skolelederne i Aarhus prioritere resurserne til den lovpligtige undervisningsopgave, før de afsætter midler til andre projekter. Det er et af elementerne i en justering af Aarhus-aftalen om arbejdstid. Den øger også muligheden for fleksiblitet i forhold til lærernes tilstedeværelse, hvis det vel at mærke aftales på skoleniveau, skriver aalf.dk

0   6

Transparens og retfærdighed giver bedre arbejdsmiljø

Efter seks megamøder – dialogmøder – med tillidsvalgte og ledere fra skolevæsener over hele Danmark konkluderer Anders Bondo, at overenskomstens arbejdstidsbilag er bedre end ingenting, men at aftalt retfærdighed er altafgørende.

0   2

Godt 5000 lærere forlod folkeskolen sidste år

5.180 lærere har det seneste skoleår forladt folkeskolen, viser et nyt udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Det svarer til mere end hver 10. folkeskolelærer. Og det er særligt de erfarne lærere over 35 år, der vælger at se sig om efter et andet arbejde, skriver TV2.dk

0   1

Nu er der flertal i Stevns for en arbejdstidsaftale

Tre ud af fem børneudvalgspolitikere på Stevns stemte forleden for, at kommunen skal tage kontakt til den lokale lærerkreds med henblik på at forhandle en arbejdstidsaftale for lærerne på Stevns. Mindretallet stemte imod blandt andet med argumentationen, at skolevæsenet i Stevns er fint fungerende, og at lærerne i forvejen laver individuelle aftaler med deres ledere, skriver Dagbladet.

0   8

Skoleledere og tillidsfolk i Sønderborg fandt melodien

En flok af de mandlige skoleledere i Sønderborg har et band, The Leaders. I aftes fik de sangerinde på et enkelt nummer, lærerkredsformand Annette van Buren, som kulmination på et seminar, hvor skoleledelser og tillidsfolk havde intens dialog.

0   25

Husaftale sætter tid på opgaverne på Struer-skole

Lærere og ledelse er glade for aftalen, der bygger på tillid og giver mulighed for forskellige løsninger. ”I virkeligheden handler det om at have tillid til personalet”, siger skoleleder Jesper Møller.

5   22

Lærerne hepper på, at Riisager reducerer reformen

'Betænkelig optimisme' kunne være en bittersød label for lærernes reaktioner på valget af Merete Riisager som undervisningsminister. Folkeskolen.dk’s kommentarfelt er præget af lærernes ønske om, at den liberale politiker vil gøre alvor af sin kritik af reform og lov 409.

2   14

Folkeskole vinder pris for at genoprette arbejdsmiljøet efter lockout

Ledelse og medarbejdere fra Broager Skole i Sønderjylland blev hyldet på Hotel Crowne Plaza i København i går. Skolen har vundet ArbejdsmiljøPrisen 2016 for samarbejde om arbejdsmiljøet.

6   28

Lærere forlader kommuner uden lokalaftale

Flere lærere flyttede job fra kommuner uden lokalaftale end fra kommuner med lokalaftale, viser Danmarks Statistik-tal fra 2014. KL's Michael Ziegler tror, udviklingen vender.

2   6

Lærerarbejdstid evalueret

På seks regionale dialogmøder mødtes i alt flere tusinde tillidsrepræsentanter, skoleledere, forvaltnings- og kredsfolk til snakke på kryds og tværs om lærernes arbejdstid efter Overenskomst 15.

6   44

Forskning: Stram styring får lærere til at forlade folkeskolen

I en skole, som styres stramt efter tid og mål, kan lærerne ikke stoppe op og hjælpe elever med at løse en konflikt. Det har givet nogle lærere så dårlig samvittighed, at de har sagt farvel til jobbet, fordi de ved, at gode relationer er en forudsætning for undervisningen.

1   45

Lærer på Lolland: En anden virkelighed

"Når jeg sidder derinde sammen med Rødovre og Allerød, er der en verden til forskel. Spørgsmålet er om vi overhovedet arbejder i den samme virkelighed", siger Malene Hjøllund, som er tillidsrepræsentant på en skole på Lolland.

2   4

Fra lov 409 til fleksibilitet og aftaler

Det amerikanske valg satte sit præg på indledningen og kaffepauserne ved DLF's og KL's fjerde dialogmøde i dag om OK15. Men resten af tiden var der højrøstet samtale ved bordene om arbejdstilrettelæggelse og arbejdstid i den danske folkeskole.

0   1

Middelfart: Fra fælles arbejdstidspapir til ingenting

Flere og flere kommuner indgår stadig mere omfattende papirer med de lokale lærerkredse om lærernes arbejdstid. Men i Middelfart er udviklingen i år gået den modsatte vej. De havde et forståelsespapir, nu har de ingenting.

0   7

Norske lærere vinder principiel sag i Arbejdsretten

Arbejdsretten i Norge har netop afsagt dom i en principiel sag om overtidsbetaling til lærere. Det blev en klar sejr til lærerforeningen Utdanningsforbundet - også lærere, der på grund af særlige funktioner som for eksempel kontaktlærer har nedsat undervisningsforpligtelse, har ret til overtidsbetaling, når de pålægges vikartimer ud over deres normale undervsningstid. Sagen handler om en enkelt fylkeskommune, men har principel karakter, skriver utdanningsnytt.no