Et netværk for alle, der interesserer sig for tysk- og franskundervisning i folkeskolen. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

(2.467 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Tysk og fransk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
18   15

Undervisningsminister Merete Riisager svarer på ’Åbent brev’ fra Tysklærerforeningen for Grundskolen

»Hvad skal der til, for at du og dine kolleger kan lave fremra­gende undervisning?«

0   5

Nyt værktøj til begyndersprog

Endelig en et konkret arbejdsredskab der kan være en stor hjælp for sproglærere i en presset hverdag.

0   12

Franske gloser dyrker nye ord

Gro Caspersen bygger stilladser i sin franskundervisning, fordi hun oplever, at eleverne klarer sig bedst, når de er højt udfordret, men også højt stilladseret. Eleverne lærer flere ord, og de opdager nye sproglige sammenhænge.

1   6

Skrivepædagogik i fransk

I hvilken udstrækning - og ikke mindst hvordan skal vi arbejde med procesorienteret skrivepædagogik i franskundervisningen?

0   31

Lærer får pris for blog på folkeskolen.dk

I et år har lærer Tine Jespersen blogget om tysk på folkeskolen.dk/tyskfransk. Nu har Styrelsen for It og Læring givet hende en pris for hendes formidling på bloggen om den europæiske samarbejdsportal, eTwinning.

ANMELDELSE
0   0

Underholdende ordbog

Nye franskelever kommer godt i gang med denne her.

0   10

Ich habe Deutsch gewählt, weil...

Einige Stimmen, die erklären, warum sie Deutsch als Fach in der Lehrerausbildung gewählt haben.

0   6

God jul og godt nytår til alle tysk og fransk-lærere

Så er det lige ved at være tid til at lukke alt ned - både i skolerne og her på redaktionen. Som tovholder på netværket for tysk og fransk vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

0   5

Rapport: Modtageklasser giver unødvendige problemer i Tyskland

I den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig har i Berlin skabt mere end 1.000 modtageklasser. I en forskningsrapport vurderes den adskilte indskoling nu at medføre unødige organisatoriske problemer, mens den berlinske lærerforenings formand taler om de bedst mulige løsninger i en nødsituation.

1   17

Anerkendelse og respekt

Samarbejdsprojekter - i tysk, - med tyskere - og om sprogtilegnelse, herunder tysk.

3   5

Internettet er helt vildt!

OK, jeg indrømmer det. Min begejstring er 25 år forsinket, men begejstret er jeg altså. For 25 år siden jublede alle over internettets potentiale; det gjorde jeg også, men jeg gør det sandelig også nu i december 2016.

1   3

Studietur til L'Institut Francais - Intensiv undervisning

Vi havde lidt tilbage på franskkontoen og valgte at "brænde" en Tudse af på 2,5 times speciel designet forløb for 9. årgang på Munkekær, Fransk. Vi bad specifikt om at få redskaber til at analysere billeder, og træne det til at kunne fremlægge og lave en egen billedanalyse. En fantastisk eftermiddag. .. Dagen efter trænede vi det hele igen i klassen og nu sidder det (forhåbentligt) på rygraden til FSA 9 til sommer :)

1   16

Elever: Derfor vi skal lære tysk

Virksomhedsbesøg, brainstorms og stilladsering. 8. klasserne på Hærvejsskolen har arbejdet med entreprenørskab i tysk. Bag dem står to lærere, som brænder for entreprenørskab i skolen – og metoderne kan bruges i alle fag.

1   12

Slut med offentlige evalueringer af afgangsprøverne

Der er ikke længere efterspørgsel efter de årlige evalueringer af afgangsprøverne, vurderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Derfor er den årlige opsamling af censorernes erfaringer nu sparet væk.

0   33

Åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager

Kære Merete Riisager. Tillykke med jobbet. Du skriver den 4. december 2016 på din facebookprofil i en direkte henvendelse til vore kolleger i Grundskolen:  »Hvad skal der til, for at du og dine kolleger kan lave fremra­gende undervisning?«  Os, der i denne sammenhæng repræsenterer tyskkolleger i organisationen ”Tysklærerforeningen for Grundskolen” (TLFG) kunne vælge at svare dig på Facebook, men vi vælger denne form, da den fastholdes i folkeskolen.dk,  hvor vi gerne videregiver dit forhåbentlige svar til os….

0   8

Til sommer: Adgang til nettet ved danskprøven, men ikke ved engelsk og tysk

Som forsøg har mange elever i dansk og sprogfagene haft adgang til internettet ved de skriftlige prøver. Alle elever får nu adgang til nettet ved danskprøven til sommer. Men ingen får det ved prøverne i fremmedsprog.

2   2

Kort og chunks

At anvende elektroniske kort i emner om fester og højtider

1   29

Teknologier i spil i tyskundervisningen

7.a fra Thyborøn skole var på VIA Center for Undervisningsmidler i Herning tirsdag 6. dec.

0   7

Snyd er det sådan set ikke, men ........

Forslag til "maskiner" der kan tjekke elevens franske tekst igennem for grammatiske samt ortografiske uhensigtsmæssigheder.