SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.087 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
ANMELDELSE
0   1

Trafikinformation til engelsklærere

Bogen anviser ikke en let, velasfalteret vej, som elever med dysleksi kan vælge, når de gerne vil suse mod mestring af det engelske sprog. ”Veje til engelsk” er en beskrivelse af, hvorfor det er så vanskeligt at lære fremmedsprog, hvis man har læse- eller skrivevanskeligheder.

2   69

Når lærere betaler inklusionsregningen

Mens vi venter på at finde de vise sten til at løse inklusionsopgaven skal vi sikre, at opgaven ikke skaber overbelastning og individualiseret skyldfølelse hos den enkelte lærer. Det er arbejdspladsens ansvar at løse inklusionsopgaven!

1   68

PD: Samtaler og godt fællesskab støtter elever med autisme

Eleverne med autismespektrumforstyrrelser kan opleves nørdede, når de fokuserer på detaljer, men narrative samtaler kan hjælpe dem, så de bedre kan agere i sociale sammenhænge og uddannelsesforløb, viser Lone Vinthers PD-projekt.

0   1

Computerspil til at træne ADHD-hjerner holder ikke, hvad det lover

Mange forældre prøver computerspil målrettet ADHD-børn for at mildne podernes symptomer, skriver videnskab.dk. Det har dog en tvivlsom effekt på langt de fleste symptomer, viser et nyt ph.d.-projekt. Her spillede 70 børn med ADHD et computerspil, som er rettet mod at træne ADHD-børnenes hjerner, så de får bedre arbejdshukommelse, selvkontrol, opmærksomhed og andre kognitive funktioner. Imidlertid holdt spillet ikke, hvad det lover. Til gengæld tyde resultaterne på, at børnenes evne til at planlægge blev bedre af at spille spillet.

ANMELDELSE
0   0

Sjovt at stave

"Stavespil" er skruet sådan sammen, at det ikke nødvendigvis er de gode stavere, som løber med sejren. Det er godt tænkt.

0   10

Fælles Mål udfordrer specialtilbuddene forskelligt

Specialundervisningen har svært ved at omsætte Fælles Mål til konkrete læringsmål, men det er forskelligt, hvordan tilbuddene ser på udfordringen. Det fremgik af en workshop under præsentationen af en kortlægning af specialtilbuddenes undervisning.

0   23

Den sammenlagte scienceprøve i fysik/kemi, biologi og geografi er en katastrofe for børn med autisme.

Tiden er nær, hvor elever skal søge ind på uddannelserne og så småt gøre sig klar til sommerens prøver. ”Alle elever skal blive så dygtige de kan”, men så skal de altså også ha lov at vise det.

0   1

Spørgelystne specialtilbud kvalificerer undersøgelsen af specialundervisning

Når skoler med specialtilbud får mulighed for at spørge ind og lufte bekymringer, griber de chancen. Forskerne bag den nye undersøgelse af specialundervisning fik input med hjem til det videre arbejde, da de i går præsenterede deres resultater for 130 skolefolk.

1   4

Inklusion på hovedet

”Han har flyttet skole, fordi han ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt”, sådan hørte jeg den anden dag et barn beskrive en børnehaveklassekammerats overflytning til en specialklasse.

0   1

Sverige: Karakterer følges ikke op af hjælp til svage elever

Siden 2012 har svenske elever fået karakterer fra 6. klasse. Mange lærere synes ifølge en ny undersøgelse, at karaktererne har gjort det lettere at identificere elever, der har behov for støtte og overbevise børn og forældre om behovet. Men alligevel er der ikke flere, der får den støtte, de har lovkrav på, siger Skolverket i en pressemeddelelse.

0   3

13-årig trodser sine diagnoser og optræder sammen med kendte skuespillere

Han er kæk og slagfærdig på scenen, skriver anmelderne om 13-årige Mikkel fra Brædstrup, som på trods af både autisme og ADHD medvirker i teaterstykket Vores Sensommer. Et skifte til specialundervisning har givet ham overskud til at optræde sammen med kendte skuespillere.

3   10

Debat: Det kræver tid at hjælpe de testede ordblinde

Ordblindetesten vil bekræfte det billede, som mange lærere og læsevejledere har af, at mange elever har brug for en særlig indsats. Men under de nuværende økonomiske rammer er det vanskeligt for skolerne at tilbyde en tilstrækkelig stor indsats. De mangler timerne og det nødvendige it-grej for at tilrettelægge en fyldestgørende indsats, skrev læsevejleder Hanne Maigaard i Politiken forleden.

2   5

Skolebørn med autismeprofil

Jeg ønsker brændende at hjælpe min 12 årlige datter der nu ikke har været i skole i et år pga angst for at blive set som en taber. Jeg søger feedback på hvad der er bedst at gøre.

0   5

Elever i specialundervisning trives, men de kan lære mere

Langt hovedparten af eleverne i specialundervisning trives og møder en differentieret og varieret undervisning. Det viser en undersøgelse af specialtilbuddenes udvikling. Men skolerne har svært ved at omsætte Fælles Mål til konkrete læringsmål.

2   7

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   8

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   8

"Autister" - nej tak!

Sproget er vigtigt, når vi taler om mennesker med diagnoser. Vi er allesammen først og fremmest mennesker.

0   12

Stress, trusler og manglende tid i lærerjobbet

84 lærere ud af 330 har i Haderslev været udsat for vold eller trusler primært fra elever det seneste år. Samtidig fortæller 76 procent af lærerne, at inklusionen har negativ betydning for undervisningen. Og at de differentierer undervisningen mindre.

0   4

Udbud om den mest specialiserede specialrådgivning har ført til få ændringer

For første gang har leverandører kunnet byde ind på den mest specialiserede specialrådgivning, men det har været så som så med konkurrencen. Kun på to områder kom der bud fra flere end én leverandør. Om fire år kan det se anderledes ud, vurderer VISO.

0   14

Leder kendte ikke reglerne for kronisk syge elever

Først efter foreningen Danske Patienter har sat fokus på reglerne for sygeundervisning, har Hørup Centralskole tilbudt otte-årige Simon kompensationsundervisning.