SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(7.959 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   0

Kunst gør elever med indlæringsvanskeligheder til ligeværdige kammerater

Elever med faglige vanskeligheder har både gavn og glæde af at udtrykke sig gennem kunst. Det oplever specialafsnittet Team V på Grydemoseskolen, som hvert år arbejder sammen med Louisiana i en uge. I år med afsæt i farverige kunstværker af Poul Gernes.

1   17

Norden kalder!

Om pædagogik og politik

0   1

Specialpædagogisk tidsskrift har svært ved at få lærere til at dele ud af deres viden

Der er langt mellem speciallærerne blandt skribenterne i Tidsskriftet Specialpædagogik. Redaktionen vil gerne gøre bladet mere praksisnært, men lærere har svært ved at finde tid til at skrive. Det går nemmere med psykologer, forskere og forskere in spe, viser redaktørens analyse.

ANMELDELSE
0   1

Færre svar end spørgsmål - men sikke nogle gode spørgsmål

Det er sjældent, at pædagogiske fagbøger er så medrivende, at læseren glemmer både p-skiven og en kæreste i fuld narkose. Men denne her er.

49   55

Elev under læringsmålstyret undervisning:
 »Jeg er ikke god nok«

Undervisningsministeriet har med folkeskolereformen og inklusionsloven store forventninger til både høj faglighed og inklusion. Anbefalingerne går ud på at styre undervisningen ud fra læringsmål. Men er denne undervisningspraksis, hvor alle elever bliver vurderet ud fra de samme objektive krav, overhovedet forenelig med inklusionsbestræbelserne, hvor elever i komplicerede læringssituationer skal inkluderes i det faglige læringsfællesskab? Har inklusionen i virkeligheden spillet fallit?

0   5

Elev tog afsæt i sin ordblindhed til at lave et kunstværk ud fra en bog

Som ordblind hader Anne Svanvig bøger. Derfor vidste hun ikke umiddelbart, hvad hun skulle stille op, da hendes klasse fik til opgave at omdanne en bog til noget kunstnerisk i billedkunst. Men så fik hun den ide at visualisere en ordblinds verden.

6   18

Efteruddannelse kræver engagement, tid og ledelse

De mange millioner, der bliver brugt på efteruddannelse af lærerne, kan være spildt, hvis man ikke sikrer, at de er forberedt og får tid og opbakning fra ledelsen, teamet og lærerne, lyder det i ny ph.d.

ANMELDELSE
0   7

Læsevanskeligheder ingen (uoverstigelig) hindring

Lektiologi - hvad er det? Ja, det er en tankegang, der kan hjælpe skriftsvage elever videre, faktisk helt til en ungdomsuddannelse.

1   5

Digital logbog skal holde styr på oplysninger om børn med særlige behov i Holbæk

Løse papirer og håndskrevne noter i sager om børn med særlige behov skal være fortid i Holbæk Kommune, som nu indfører en digital logbog. Vi håber at gribe sager tidligere, end vi gør i dag, siger skoleleder.

0   10

Socialfag giver plads til elevernes alsidige udvikling

I Faxe har alle elever i 2. og 6. klasse i år fået et nyt fag – Social Læring. Det er udviklet med tilhørende bogsystem af to pædagoger fra en specialafdeling, og de foreløbige erfaringer er, at alle elever har godt af faget. Det er her, vi sikrer, at vi ikke glemmer §1 i formålsparagraffen, lyder det fra pædagogerne.

0   0

Personlige ADHD-film et stort hit på Youtube

For at få børn og unge til at blive klogere på ADHD og snakke om ADHD opfordrede ADHD-foreningen i anledning af ADHD-dagen i fredags forskellige youtubere til at lave en film om ADHD. Youtuberne har ikke nødvendigvis selv ADHD, men giver udtryk for, hvad ADHD er for dem. Filmene er et kæmpe hit og er allerede blevet vist 33.062 gange, skriver ADHD-foreningen i sit nyhedsbrev. Du kan se de forskellige videoer ved at søge på ”ADHD for mig” på YouTube.

0   0

DF beder om redegørelse for manglende støtte til familier med handicappede børn

Selv om kommunerne ikke uden grund må fjerne hjælpen støtten til tabt arbejdsfortjeneste, så forældre kan passe deres handicappede barn, er der en stigning i netop den type sager hos Ankestyrelsen. Nu vil Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, have social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) til at svare på, hvad hun vil gøre for at hjælpe forældrene. ”Vi skal have et overblik over, hvorfor der er en stigning i de her sager, hvor kommuner fjerner kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste hos forældre med handicappede børn”, siger Karina Adsbøl til dr.dk.

1   13

Specialskole lokkede med lønnen og fik flere kvalificerede ansøgere

”Spændende og vellønnet job” lød det i stillingsopslagets overskrift, da specialskolen Fjordvang Hedevang ved Roskilde for nylig søgte lærere. Skolen fik flere end dobbelt så mange ansøgninger som tidligere. Lønnen var dog ikke nødvendigvis trækplasteret.

0   0

Sundhedsministeren griber ind over for øget forbrug af sovemedicin til børn

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil gribe ind overfor det hastigt voksende forbrug af sovemedicin med melatonin til børn under 18 år. Det sker med afsæt i en ny undersøgelse, som viser, at antallet af unge brugere er vokset med 81 procent - fra cirka 4.600 børn i 2011 til 8.400 børn i 2015. Sundhedsministeriet har skrevet til Danske Regioner for blandt andet at gøre opmærksom på, at lægemidler ikke er førstevalg i behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser, for eksempel ADHD.

0   1

Specialelever skifter taxi ud med bybus ved hjælp af teknologi og pædagogik

Elever fra specialklasser og en STU-skole i Aarhus har fået mere frihed, højere status blandt kammeraterne og større selvtillid i et pilotprojekt, hvor de kørte til og fra skole i bybus frem for i taxi. Nu skal projektet implementeres i kommunen, som samtidig opnår en besparelse.

0   0

Kommuner tager penge fra forældre til handicappede børn uden begrundelse

Normalt kan forældre til handicappede børn få tabt arbejdsfortjeneste, når de bruger tid på at passe deres handicappede barn. Men kommunerne er begyndt i langt højere grad at fjerne den støtte - uden saglig begrundelse, skriver dr.dk. Selv om kommunerne ikke må tage støtten bare for at spare penge, er antallet af såkaldte "hjemvisninger" i Ankestyrelsen, hvor kommunerne mangler dokumentation for deres afgørelser, femdoblet fra 2013 til 2015. En hjemvisning betyder, at kommunen skal behandle sagen på ny.

0   1

Overlæge føler sig presset til at udskrive medicin til børn med ADHD

Et studie med kugledyner har vist, at børn med ADHD falder hurtigere i søvn under en kugledyne. Hidtil har forældre da også kunnet få tilskud til en tyngdedyne hos kommunen, hvis de kunne dokumentere, at den havde gavnlig effekt, skriver overlæge Allan Hvolby fra børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg i Jyllands-Posten. Men i december 2015 blev denne praksis ændret, da Ankestyrelsen offentliggjorde en principafgørelse, som afskærer kommunerne fra at bevilge støtte til tyngdedynerne, medmindre ”relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko” først er afprøvet. Allan Hvolby mener, at en tyngdedyne er en mindre indgribende behandling end medicin og beklager afgørelsen.

0   0

Ordblind skatteminister er træt af, at folk sætter lighedstegn mellem hans stavning og intelligens

”Godt du ikke er undervisningsminister”, ”håber du var bedre til matematik end dansk i skolen” og ”et kommakursus var også en mulighed”. Sådan lyder nogle af kommentarerne på Twitter til et tweet fra skatteminister Karsten Lauritzen (V). Som barn havde han enorme problemer med at tale, læse og skrive, og han har stadig store problemer med sin stavning, skriver Politiken. Karsten Lauritzen bliver ked af det, når folk kæder hans sproglige handikap sammen med manglende intelligens. ”Det irriterer mig til stadighed, at der bliver lavet en kobling mellem, at hvis man ikke kan stave, så er det udtryk for dovenskab eller mangel på intelligens eller noget andet”, siger skatteministeren.

0   4

Alle kan

Skolevægring er et stort problem for børn og unge med autisme. Når de møder skolen, så oplever de, at de ikke kan leve op til skolens krav og forventninger. Vi skal skabe en folkeskole, hvor alle børn føler, at de kan.

4   17

Hvad vil det sige at undervise?

Om at undervise med og i substans