SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.084 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   3

Fælles Mål udfordrer specialtilbuddene forskelligt

Specialundervisningen har svært ved at omsætte Fælles Mål til konkrete læringsmål, men det er forskelligt, hvordan tilbuddene ser på udfordringen. Det fremgik af en workshop under præsentationen af en kortlægning af specialtilbuddenes undervisning.

0   22

Den sammenlagte scienceprøve i fysik/kemi, biologi og geografi er en katastrofe for børn med autisme.

Tiden er nær, hvor elever skal søge ind på uddannelserne og så småt gøre sig klar til sommerens prøver. ”Alle elever skal blive så dygtige de kan”, men så skal de altså også ha lov at vise det.

0   1

Spørgelystne specialtilbud kvalificerer undersøgelsen af specialundervisning

Når skoler med specialtilbud får mulighed for at spørge ind og lufte bekymringer, griber de chancen. Forskerne bag den nye undersøgelse af specialundervisning fik input med hjem til det videre arbejde, da de i går præsenterede deres resultater for 130 skolefolk.

1   4

Inklusion på hovedet

”Han har flyttet skole, fordi han ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt”, sådan hørte jeg den anden dag et barn beskrive en børnehaveklassekammerats overflytning til en specialklasse.

0   1

Sverige: Karakterer følges ikke op af hjælp til svage elever

Siden 2012 har svenske elever fået karakterer fra 6. klasse. Mange lærere synes ifølge en ny undersøgelse, at karaktererne har gjort det lettere at identificere elever, der har behov for støtte og overbevise børn og forældre om behovet. Men alligevel er der ikke flere, der får den støtte, de har lovkrav på, siger Skolverket i en pressemeddelelse.

0   3

13-årig trodser sine diagnoser og optræder sammen med kendte skuespillere

Han er kæk og slagfærdig på scenen, skriver anmelderne om 13-årige Mikkel fra Brædstrup, som på trods af både autisme og ADHD medvirker i teaterstykket Vores Sensommer. Et skifte til specialundervisning har givet ham overskud til at optræde sammen med kendte skuespillere.

3   10

Debat: Det kræver tid at hjælpe de testede ordblinde

Ordblindetesten vil bekræfte det billede, som mange lærere og læsevejledere har af, at mange elever har brug for en særlig indsats. Men under de nuværende økonomiske rammer er det vanskeligt for skolerne at tilbyde en tilstrækkelig stor indsats. De mangler timerne og det nødvendige it-grej for at tilrettelægge en fyldestgørende indsats, skrev læsevejleder Hanne Maigaard i Politiken forleden.

2   5

Skolebørn med autismeprofil

Jeg ønsker brændende at hjælpe min 12 årlige datter der nu ikke har været i skole i et år pga angst for at blive set som en taber. Jeg søger feedback på hvad der er bedst at gøre.

0   5

Elever i specialundervisning trives, men de kan lære mere

Langt hovedparten af eleverne i specialundervisning trives og møder en differentieret og varieret undervisning. Det viser en undersøgelse af specialtilbuddenes udvikling. Men skolerne har svært ved at omsætte Fælles Mål til konkrete læringsmål.

2   6

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   8

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   8

"Autister" - nej tak!

Sproget er vigtigt, når vi taler om mennesker med diagnoser. Vi er allesammen først og fremmest mennesker.

0   12

Stress, trusler og manglende tid i lærerjobbet

84 lærere ud af 330 har i Haderslev været udsat for vold eller trusler primært fra elever det seneste år. Samtidig fortæller 76 procent af lærerne, at inklusionen har negativ betydning for undervisningen. Og at de differentierer undervisningen mindre.

0   4

Udbud om den mest specialiserede specialrådgivning har ført til få ændringer

For første gang har leverandører kunnet byde ind på den mest specialiserede specialrådgivning, men det har været så som så med konkurrencen. Kun på to områder kom der bud fra flere end én leverandør. Om fire år kan det se anderledes ud, vurderer VISO.

0   14

Leder kendte ikke reglerne for kronisk syge elever

Først efter foreningen Danske Patienter har sat fokus på reglerne for sygeundervisning, har Hørup Centralskole tilbudt otte-årige Simon kompensationsundervisning.

0   4

Skolelederforeningen vil skabe opmærksomhed om syge børns skolegang

Er kronisk syge børn væk fra skole i mere end 15 dage sammenlagt, har de ret til sygeundervisning eller supplerende undervisning. Men få skoler lever op til reglerne, viser en rundspørge. Skolelederforeningen sætter gang i oplysningsindsats.

0   4

Forældre til ordblinde børn savner et samarbejde med skolen

Næsten hver anden skole samarbejder i alt for ringe grad med forældre til ordblinde børn, og endnu flere undlader at fortælle forældrene, hvordan de kan hjælpe barnet derhjemme. Det viser en mini-undersøgelse fra en bachelor på læreruddannelsen.

0   0

Heller ikke Lars Løkke brugte ordet handicap i sin nytårstale

Ingen af de seneste tre statsministre inklusiv Lars Løkke Rasmussen (V) har nævnt handicap med ét ord i nytårstalerne. Hvorfor, spørger formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, i et debatindlæg i altinget.dk. ”Nytårstalerne er korte, og mange andre vigtige emner bliver sikkert heller ikke nævnt. Men det er alligevel tankevækkende. Ældre, unge, syge og arbejdsløse nævnes næsten hver år”, skriver han og henviser til, at cirka 600.000 danskere har et handicap eller længerevarende helbredsproblem. ”Der er rigeligt med problemer at tage fat i. Og dermed også politiske muligheder”, skriver Thorkild Olesen.

0   0

Ekspert: Strukturreformen har kostet de handicappede dyrt

Det har kostet de handicappede dyrt, at kommunerne fik overdraget handicapområdet fra amterne kommunerne for ti år siden. Det siger Erik Bonnerup, der spillede en central rolle i strukturreformens tilblivelse. I avisen.dk beskriver han, hvordan kommunerne toppedes om at overtage mest muligt af handicapområdet. I den proces gik en stor mængde specialviden tabt, mener Erik Bonnerup, der bakkes op af formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og Socialpædagogernes ditto Benny Andersen. KL afviser kritikken.

0   0

Otte psykisk syge børn og unge indlægges igen og igen

I 2015 blev 12,2 procent af de indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien genindlagt inden for 30 dage. Dermed skete der en stigning efter fem år med en stabil genindlæggelsesprocent på cirka ti, skriver Danske Regioners analysemagasin Regio. Stigningen hænger blandt andet sammen med, at en lille gruppe på otte børn og unge med svære personlighedsforstyrrelser blev indlagt igen og igen.