SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.010 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   0

Peer Learning - opfølgning på tidligere artikler

I efteråret 2015, og det tidlige forår 2016, skrev jeg en række artikler, som efterfølgende har lært mig meget. De var alle resultater af min uddannelsesforskning i Peer Learning, hvilket udgjorde en del af læringen. En anden del af læringen bestod af den feedback jeg har fået, som har været overordentlig positiv, men også nysgerrig i forhold til mine kilder – primært i forbindelse med min angivelse af procentsatser....

0   11

Labrador hjælper elever i specialtilbud med at genfinde lysten til at gå i skole

Ofte er det at begynde på en specialskole forbundet med nederlag og for nogle endda sorg. Det billede ønsker Columbusskolen at ændre. To gange om ugen får eleverne besøg af skolehunden Malik, som efter kort tid har gjort dem gladere for at gå i skole.

ANMELDELSE
0   0

Velfunderet specialpædagogik

Kan en fagbog være en dejlig bog? Jeg blev helt glad, da jeg læste den, og forestillede mig, hvor godt klædt på vores kommende lærere kan blive, hvis dette er den grundbog, de bliver præsenteret for. Nuanceret, ny og anvendelig viden over et bredt spekter.

0   0

Svenske lærere overser stille piger med ADHD og autisme

I flere år har svenske skoler oftere spurgt den specialpædagogiske skolemyndighed, SPSM, om drenge end om piger, især når det handler om ADHD og autisme, skriver Lärarförbundets tidskrift Specialpedagogik. Nu har SPSM undersøgt, hvad forskellen skyldes. ”Vi opdagede hurtigt, at når skolerne henvender sig om piger, handler om piger med en drengelignende udadreagerende adfærd”, fortæller projektleder Charlotta Pettersson. Det fik hende til at interviewe rådgivere i SPSM, og på den baggrund konkluderer hun, at der sidder piger i klasserne med ikke-drengede symptomer, som endnu ikke er blevet opdaget af deres lærere.

ANMELDELSE
0   1

Tak for indblikket

Rejs med "Fluen på væggen" ind i hovedet på en dreng med Aspergers syndrom og bliv klogere på hans verden.

0   4

it-hjælpemidler til oplæsning af tekster

Der findes mange muligheder, for at få oplæst tekster som ordblind, med IT-hjælpemidler

0   14

Grund til optimisme i folkeskolen

Valget af Merete Riisager som undervisningsminister kan blive et vendepunkt, men hun står foran en svær opgave.

0   3

Ombudsmanden vil ikke gribe ind mod upopulær skoleflytning

Et flertal i byrådet i Aabenraa besluttede i februar, at specialskolen Fjordskolen skal flyttes fra Aabenraa til Kruså. Det fik forældre til at klage til Ombudsmanden. De mener, at politikerne har handlet i strid med FN’s handicapkonvention. Men ombudsmanden går ikke ind i sagen.

0   0

Det kan være ok at bruge af en STU-elevs undervisningstid til studievejledning

En kommune må gerne bruge 40 timer af et STU-forløb på studievejledning, hvis omfanget og tilrettelæggelsen er afstemt efter elevens individuelle behov. Men undervisningsministeren vil præcisere over for kommunerne, at de ikke kan gøre det generelt.

0   1

Skinnende tænder

Mail fra et forældrepar til en dreng med autisme, der går i en 0. Nest klasse.

3   3

Inklusion: Fokus på støtte og differentieret undervisning

Hvis inklusionen skal lykkes, kræver det fokus på støtte til alle elever med særlige behov, pointerer forsker. Resurserne er ikke fulgt med de elever, der er ført tilbage til folkeskolen, siger DLF.

0   7

Svinehjertet på det forkerte sted - Kommentar i Information 7/11 2016

Da et par muslimske elever nægtede at dissekere svinehjerter i naturfagstimen, fulgte lærerne op med alle islamdebattens automatreaktioner. Før vi vidste det havde vi forskelsbehandlet og tillagt eleverne motiver, de sikkert aldrig har haft

0   6

Matematikere i hele verden - foren jer

Den morgen i november for et par uger siden vågnede jeg op med forbløffelse. Årtiers mest kontroversielle person var valgt til en af de mest magtfulde positioner - som præsident for USA. Kontroversiel fordi hans udtalelser i valgperioden indeholdt en meget problematisk omgang med fakta og sammenhænge. En forbløffelse fordi de fleste formodentlig havde den forestilling, at en sådan person umulig kunne vælges til at stå vagt om et land som fremhævede deres demokratiske idealer som bærende elementer men nej … Et valg som så sandelighed giver anledning til eftertanke.

0   0

Gratis temaaften om forældresamarbejde i et autismefelt

Mød førende familiekonsulent Tommy Hjordt, som på denne aften omsætter sin erfaring fra Gladsaxe Familieskole til konkrete, brugbare strategier i samarbejdet med forældre til børn med autisme og psykisk sårbarhed.

0   0

Ombudsmanden: Anbragte børn mangler handleplaner

Kommuner skal udarbejde handleplaner for anbragte børn og unge og aflevere relevante dele af planerne til børnenes institutioner. Men det sker ikke altid, konstaterer ombudsmanden efter, at Ombudsmandens Børnekontor har været på tilsynsbesøg på en række døgninstitutioner. ”En handleplan indeholder blandt andet mål for barnets udvikling og trivsel. Derfor er det meget vigtigt, at kommunerne udarbejder handleplaner. Og det er lige så vigtigt, at anbringelsesstedet kender planerne, sådan som det blev fastslået med en lovændring for nogle år siden”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

2   7

Tidligere elev efterlyser større viden hos lærere om psykisk sårbarhed

Som 13-årig udviklede Ella Ryberg en social angst og var sygemeldt fra skolen i et år. Det var ikke skolens skyld, at hun fik problemer. ”Men jeg er overbevist om, at folkeskolens manglende rummelighed var medvirkende til, at det tog mig så lang tid at blive rask”, skriver den nu 17-årige studerende i et debatindlæg i Politiken. Hun peger på, at problemet er manglende viden. ”Det er afgørende nødvendigt, at vores lærere bliver bedre til at opfatte symptomer på psykisk sårbarhed hos eleverne”, skriver Elle Ryberg.

41   8

Rapport: Inklusionselever deltager mindre både fagligt og socialt

Elever, der i løbet af de seneste tre år er flyttet fra specialskole til en normalklasse, er mindre fagligt og socialt inkluderede end deres klassekammerater. Det viser den afsluttende rapport om det såkaldte Inklusionpanel

0   8

Skal ordblinde drømme?

Skal vi lade ordblinde drømme om fremtiden eller fortælle at de ikke kan?

0   3

Medierne skal også have adgang til gode historier om specialundervisning

To specialafdelinger har oprettet sig i en ny database over skoler, der vil fortælle blandt andre journalister om deres arbejde. En fynsk specialafdeling kan vise, hvordan man også kan gå til inklusion, og kollegerne i København har blandt andet lavet en guide om elevfravær.

0   4

En diagnose risikerer at blive en del af barnets identitet

På fem år er antallet af børn i psykiatrisk behandling steget med 44 procent. Men diagnoser kan skygge for, hvordan man ser det enkelte barn, skriver pædagogernes fagblad Børn&Unge i et tema om diagnoser. ”Det er fint, at flere børn, der har brug for det, får behandling, men det er problematisk, at flere børn bliver diagnosticeret, og at diagnosen bliver en del af barnets identitet. Man ser problemerne i det enkelte barn i stedet for at se på de sammenhænge, som belaster barnet voldsomt”, siger Henning Strand, tidligere ledende psykolog i PPR i Herlev og i dag privatpraktiserende.