MUSIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer sig for og arbejder med musikundervisningen og kulturens samspil med skolen.

I samarbejde med Musiklærerforeningen.

(770 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Musik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
2   41

Professor ønsker flere lærere med musik som linjefag

Professor Inge Marstal er med i en privat tænketank, der i foråret pegede på, at der mangler uddannede musiklærere i folkeskolen. Tallene er dog fra 2010, og der er siden kommet nye, mere opmuntrende tal. Men Inge Marstal vurderer, at 2010-tallen er de mest valide.

ANMELDELSE
0   40

Ny bog om praktisk undervisning i musik

Lær børn at sætte sig i en rundkreds og at være til stede i rummet. Ny bog giver et bud på, hvordan musikundervisningen også kan praktiseres ved hjælp af detaljerede forløb.

1   274

Musik er eneste fag med tilbagegang i kompetencedækning

Når eleverne i folkeskolen bliver undervist, er det i stigende grad af lærere med de rigtige kompetencer i det enkelte fag. Musikfaget er det eneste fag, der sidste skoleår oplevede en tilbagegang, når det gælder kompetencedækningen for faget.

2   387

Hvad vil det sige at have musiklærerkompetencer?

Da politikerne indførte folkeskolereformen, var et af punkterne, at i år 2020 skal al undervisning udføres af lærer med linjefagskompetence i faget. Efterfølgende blev det dog udspecificeret at fuld kompetencedækning kun betyder 95 procent af undervisningen, men det er dog stadig en betydelig stigning fra de ca. 73 procents dækning der var inden reformen. Dette stiller så et ret essentielt spørgsmål. Hvad er linjefagskompetence egentlig?

1   475

Første glimt af Sigurds danmarkshistorie

Så er første del af Sigurd Barretts store projekt med at fortælle danmarkshistorien for børn klar. Den har form af en skrål med-sang om historiens gang.

ANMELDELSE
0   347

Folkeskolen i dur og mol

Det er sprøde toner, der flyder fra mine højttalere, når jeg smider Telestjernens album "Folkeskoletider" på. Rasmus Johansen, som gemmer sig bag bandnavnet, har med visitter fra Allan Olsen og Dorthe Gerlach begået en skive, som er et ekko fra de gode gamle dage – og det fungerer rigtig godt.

0   325

Kristeligt Dagblad fejrer den danske fællessang

Det er 90 år siden, at at morgensang i folkeskolen blev indført, at den første bredt samlende højskolesangbog udkom, og at Carl Nielsen satte musik til Kai Hoffmanns digt "Den danske sang". Det har fået Kristeligt Dagblad til at skrive en hyldestsang til fællessangen. Hør og se sangen på Kristeligt Dagblads hjemmeside.

0   404

Musikkens spor - dannelse og uddannelse i musik

I marts måned udsendte Tænketank for Musikundervisning en rapport med ovenstående titel. Tænketanken er en privat arbejdsgruppe bestående af fem personer (se www. musiktaenketank). Nedenstående er en anmeldelse af rapporten. Anmeldelsen af rapporten er trykt i Dansk Sang, nr. 6, 2016.

0   355

Klassisk DJ udarbejder spillelister til lærerne

DJ Class of Eva står klar til at udarbejde playlister til undervisningsforløb. Kontakt hende via folkeskolen.dk’s musiknetværk.

0   578

Klassisk demokrati-playliste

Hvilken klassisk musik kan understøtte læring om dansk og europæisk demokrati?

0   555

Lærer og musiker hylder folkeskolen på nyt album

Musiker og lærer Rasmus Johansen også kendt som Telestjernen synger og spiller sange om livet i folkeskolen på nyt album. Albummet 'Folkeskoletider' skal sende god karma til folkets hårdtprøvede skole.

2   815

Der skal ikke opstilles mål for læringen, men for undervisningen

Hvordan hænger skolereformens krav om målstyring sammen med, at jeg i musikundervisningen skal fokusere på "glæden ved at udtrykke sig, modet til at turde fejle og evnen til at vælge det særlige", spørger Freja Weisberg Jakobsen i sit bachelorprojekt.

1   575

Eksamensplayliste

Et klassisk afbræk i forberedelserne til eksamen.

0   720

Debatmøde: Hvordan arbejder lærere meningsfuldt med mål?

Skal læreren arbejde målløst, målstyret eller mål-orienteret? Læringsmål var til debat i dag på en konference af Tænketanken Sophia.

0   716

Elever danser dommens dag i bevægende religions-undervisning

Hvad kan man egentlig fortælle med kroppen? Og hvordan integrerer man bevægelse i reliogionsundervisning og andre tværfaglige forløb? I 5. klasse danser de med begrebet ”dom”

0   598

Skolekoncert på iPads: Musikundervisning uden noder

Krudttønden i København blev fyldt med dundrende bas og nydelige klavertoner, da 3.v fra Kildevældsskolen spillede iPad-koncert for forældrene.

0   530

Sådan kan flipped classroom give dig sammenspilslektioner uden ventetid

Sammenspil var blandt mine favoritaktiviteter som musiklærer. Der opstod dog ofte ventetid i starten af forløbet, fordi jeg kun havde to arme og ikke kunne være flere steder på samme tid. Kunne det ikke være rart at undgå den ventetid?

0   681

Løbende faglig opdatering – en del af det faglige løft

Blogindlægget giver et historisk rids af den problematik, de faglige foreninger har stået i med henblik på oprettelse af fagligt- pædagogiske kurser for faglærerne. Der peges endvidere på løsningsmuligheder fremadrettet.