Matematik-netværket er for alle, der interesserer sig for og underviser i matematik. Dækker alle klassetrin. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

(6.571 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Matematik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   4

Virksomhed: Ofte har folkeskoleeleverne de bedste ideer

Eleverne kan sagtens løse reelle problemer for en virksomhed, fordi de ikke er låst i faste tankemønstre, fortæller ingeniør fra Haldor Topsøe om skole-virksomhedssamarbejde. Spændende for eleverne og kompetenceudviklende for lærerne, mener lærer.

0   5

Teknologi skal være for alle i skolen

Alle børn skal have mulighed for at arbejde med teknologi. Efter et skole-virksomhedssamarbejde er der flere elever, der overvejer en teknisk uddannelse, lød det på teknologisk event, hvor skoleelever prøvede at kode robotter.

0   9

Den nye formelsamling duer ikke

Den nye formelsamling fra Undervisningsministeriet er for svær at bruge for langt de fleste elever.

0   5

DLF: Lærernes engagement løfter eleverne

Indholdet af undervisningen og lærerens faglige engagement har betydning for elevernes præstationer, konstaterer Lærerforeningen på baggrund af Timss-undersøgelsen 2015 om matematik og natur/teknologi.

2   17

Timss: Klassestørrelse og linjefag betyder ikke noget klart

En engageret lærer betyder meget for elevernes præstation, mens antallet af timer i faget og om læreren har linjefag eller ej ikke viser en sammenhæng med elevpræstationerne i Timss. Derimod betyder støj og forstyrrelser i timen rigtig meget negativt.

0   2

Endelig: Svensk fremgang i Timss

Efter adskillige år med nedtur i både nationale og internationale undersøgelser af skoleelevers præstationer, jubles der i Sverige dag. I 8. klasse har de svenske elever nemlig fremgang i Timss-undersøgelsen af både matematik og naturfag, og i 4. klasse er der fremgang i matematik, og niveauet holdes i natur/teknologi, hvor de svenske elever ligger bedre end Danmark.

3   15

Timss: Pænt uden at være prangende

Danmark bevarer sin placering i den internationale undersøgelse af matematik og naturfag i 4. klasse, Timss. Og ligger mindre godt, når det gælder uro i klassen, lærernes oplevelse af deres arbejdsforhold og negativ social arv.

0   10

12 ph.d-projekter skal give mere viden om folkeskolen

Ph.d.-rådet har netop uddelt 28,4 millioner kroner til 12 udvalgte og meget forskellige praksisnære ph.d.-projekter om undervisning i folkeskolen.

0   5

Matematik med it: Svært, sjovt – og nødvendigt

It brugt i matematik ændrer matematikundervisningen. Cas-værktøjerne kan beregne store tal, men de kan ikke skabe mening og forståelse i matematik. Konference om matematik med it starter stort projekt med oprettelse af lærernetværk over hele landet.

0   6

Matematikere i hele verden - foren jer

Den morgen i november for et par uger siden vågnede jeg op med forbløffelse. Årtiers mest kontroversielle person var valgt til en af de mest magtfulde positioner - som præsident for USA. Kontroversiel fordi hans udtalelser i valgperioden indeholdt en meget problematisk omgang med fakta og sammenhænge. En forbløffelse fordi de fleste formodentlig havde den forestilling, at en sådan person umulig kunne vælges til at stå vagt om et land som fremhævede deres demokratiske idealer som bærende elementer men nej … Et valg som så sandelighed giver anledning til eftertanke.

0   5

Matematikkens Dag: Raketaffyring ud i universet

Så du vores raket? Den fløj hen over skolen, siger en dreng ivrigt, mens udskolingseleverne arbejder med sorte huller og de store astronomer gennem tiden. Hele Præstemoseskolen i Hvidovre deltager i Matematikkens Dag om universet.

1   8

CAS værktøjer i matematikundervisningen

I denne måned skydes et projekt omkring IT i matematikundervisningen i gang. Startende med en konference i Odense og efterfølgende med seks netværksmøder i hver af landets forskellige regioner. Jeg har fået lov til at deltage på både konferencen, og som tovholder på de kommende seks netværksmøder i region Sjælland, og jeg ser frem til det.

4   2

Ordblinde vil gerne ha’ tryghed ved, at have støtte hjælpemidler!

Du tænker måske du gerne ville blive bedre til at CD-Ord. Hvis ja, så kan jeg godt forstå dig. Du er ikke den eneste, som man kunne tænke sig, at få noget mere succes med CD-Ord 8 eller IntoWords.

0   6

Naturfag er også almen dannelse

Drop den snævre faglighed og lær eleverne, at naturfag er overalt i samfundet og i livet. Naturfag skal være en del af dannelsen, siger professor.

0   135

Diplomvinder: En øjenåbner hvor meget sproget betyder i matematik

Mette Thompson har vundet blandt diplomprojekterne i Lærerprofession.dk med en opgave om matematiske kompetencer som fundament i en evalueringskultur.

5   15

Læreren som robot!

Vil robotter kunne overtage lærergerningen? Ikke medmindre lærerens opgave også forandrer sig radikalt. Jo mere lærerarbejdet bliver et spørgsmål om at følge regler, dvs. følge rutiner, der ikke kræver nogen former for fortolkning, des mere øges risikoen for, at robotter overtager arbejdet.

0   71

Regnestykker for viderekomne

Denne blog handler ikke om Morten Messerschmidts regnestykker i det parlament, som Pia Kjærsgaard kalder en rotterede (EU), men om hvordan man beregner lærernes arbejdstid, hvor mange timer man skal undervise, og hvor lang tid man har til at forberede det.

ANMELDELSE
0   8

Matematiktræning som spil

"CampMat" er pænt indpakket matematiktræning med brugbar oversigt til læreren.

0   2

Årets Naturfagsmaraton er skudt i gang!

Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet, der skaber stor læringslyst og glæde for faget hos eleverne. I dette Interview fortæller projektchef Janus Halkier fra Naturvidenskabernes Hus om Naturfagsmaraton – landets største naturfagskonkurrence.