(1.367 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   28

Det kræver meget at opnå interkulturel kompetence

Eleverne boede hos fremmede familier i Italien. Det gav spændende oplevelser og mod på at kommunikere med hele kroppen. Men ikke alle syntes, at det var rart at prøve så fremmede forhold, fortæller Marie Louise Munck i sit bachelorprojekt.

0   54

Målstyring kan spænde ben for tyskundervisningen

Forskningen kan bidrage med interessant indsigt, men den kan ikke erstatte lærerens dømmekraft, og målstyring kan virke som benspænd for tysklæreren, skriver Trine Lund Krogh i sit bachelorprojekt.

0   58

Spring ud i det internationale, det virker!

Samarbejde med lærere og elever i andre lande giver eleverne oplevelser, de udvikler interkulturelle kompetencer, og de får mod på at kommunikere på fremmedsprog. Og arbejdet kan gøres både billigt og overkommeligt, siger Kim Klose og Vicky Friborg i deres bachelorprojekt.

0   45

Bachelor: Vi skal tænke over de narrativer, vi bruger

Hos én lærer er Simon en glad dreng, der kan og vil, når han mødes rigtigt, og undervisningen er klart struktureret. Hos andre er han en ballademager, der opsøger konflikter. Lærere skal arbejde sammen om en positiv fortælling, som alle kan tage afsæt i, siger Ditte Eriksen i sit bachelorprojekt.

0   56

Bachelor: Der er behov for mere nuancerede billeder af køn i skolen

Cathrine Vestergaard har i sit bachelorprojekt set på udskolingselevernes holdninger til de piger og drenge, de ser på YouTube. Drengene har stærke meninger om køn, mens piger er mere rummelige. De billeder kan lærere være med til at nuancere.

0   86

Mundtlighed og åbne opgaver fremmer elevers forståelse

Hvis man skal kunne måle matematikkompetencer, skal man skal vægte mundtlighed, flere svarmuligheder og åbne opgaver. Det betyde nemlig, at eleverne bidrager med deres egne strategier og systematikker, siger Mette Thompson i sit diplomprojekt.

5   86

Piger vil have synlige mål, og drenge kan lide tegn på læring

De har ikke haft fysik/kemi så længe og har heller ikke hørt om målstyring før. Men i 7.a mener eleverne, at de får mere ud af undervisningen, når de arbejder med synlige mål og tegn på læring, fortæller Trine Røge Sund i sit bachelorprojekt.

0   90

Diplomprojekt: Omsorgssvigtede børn rammes dobbelt

Børn visiteres til specialtilbud med en diagnose, men mange af børnene er også omsorgssvigtede. Det betyder, at der er brug for forskellige pædagogiske metoder, skriver Thora Rytter i sit diplomprojekt. Hun forslår, at man i langt højere grad inddrager familierne i arbejdet, end det er tilfældet i dag.

0   82

Minecraft motiverer til at arbejde med matematik

Drenge og piger går forskelligt til computerspil i undervisningen. Men det motiverer at spille Minecraft i matematiktimerne, skriver Christian Dons og Jesper Isen i deres bachelorprojekt.

0   79

Bachelor: Lærerne skal sætte ord på, at de kan noget særligt

Inklusion, der tages ud fra et økonomisk perspektiv, og skolereform, der matcher konkurrencestats-tænkning, sætter lærerne i et krydspres. Derfor må de handle, siger Gitte Jacobsen i sit bachelorprojekt.

3   77

Der er forskel på talblindhed og matematikvanskeligheder

Der skal og kan arbejdes mere fokuseret med undervisning af elever, der har problemer med tal og vanskeligheder i matematik, siger Katrine Nedergaard i sit bachelorprojekt

0   73

Der er brug for en fælles holdning til inklusion

Lærerne skal arbejde tæt sammen og ledelsen skal støtte udviklingen af en fælles tilgang til udfordringerne med inklusion, hvis den skal lykkes. Man skal ikke spørge: Hvad stiller vi op med ADHD-eleven? Man skal spørge: Hvad kan vi gøre for ham, siger Stine Ellegaard i sit bachelorprojekt.

0   212

PD-projekt: Skolen er for hele livet – ikke kun arbejdslivet

Trivsel og motivation til læring indgår i et dialektisk forhold, og 12-talspigen, den umodne dreng og den fagligt svage elev har brug for noget forskelligt, siger Rikke Lambæk og Mette Munthe i deres pædagogiske diplomprojekt. Fx vedholdenhed, selvkontrol og selvtillid skal ligestilles med faglige fremskridt.

0   221

Bachelorprojekt om inklusion: Kolding kan, vil Viborg?

Der er stor forskel på, hvordan kommuner arbejder med inklusion, siger Henriette Rasmussen. I sit bachelorprojekt har hun set på, hvor forskelligt to jyske kommuner hjælper sårbare elever.

0   206

Flere lærere skal underrette om børn i udsatte positioner

Mange lærere indberetter ikke udsatte elever, selv om de har skærpet underretningspligt. De er bange for, at deres bekymringer ikke er grund nok. Det bør der gøres noget ved, for problemerne vokser, siger Ina Stentoft i sit bachelorprojekt.

0   201

Sådan kan der arbejdes med bevægelse i indskolingen

Helena Løjborg og Helle Sommerlund har i deres bachelorprojekt undersøgt, hvordan bevægelse kan understøtte elevernes læring og motivation i arbejdet med billedbøger. De afslutter projektet med at skrive et idékatalog om bevægelse i indskolingens fag.

0   201

Samtale fremmer læring - men prioriteres lavt

Skolen har slet ikke fokus på mundtligheds mange muligheder på samme måde som der for eksempel arbejdes med læsestrategier. Hvis lærere sætter fokus på samtalen, kan den blive et værdifuldt redskab for elevernes læring, siger Didde Madsen i sit bachelorprojekt

0   197

Elever vil have forsøg i fysik/kemi

Fysiklærerens teorigennemgang er kedelig, mener mange elever. De vil arbejde praktisk og gennemføre forsøg, fordi det er sjovt, og fordi de mener, at det fremmer deres forståelse af stoffet, fortæller Camilla Hansen i sit bachelorprojekt.

0   196

Skolekulturen gør inklusionsarbejdet vanskeligt

Der kan ikke gives endegyldige svar på, hvordan inklusionen kan lykkes i folkeskolen. Men fagfolk, der er en del af samme professionelle miljø, har tendens til vægte nogle omstændigheder tungere end andre, og det blokerer for løsningerne, siger Anne Baldersbæk i sit bachelorprojekt.

0   914

Prøven i idræt er en håndsrækning til faget

Nu er der fokus på, hvad eleverne skal lære – ikke kun på, hvad de skal lære i idrætstimerne. Det er godt. Men teorien må ikke blive for dominerende i undervisningen, og prøven må ikke blive for styrende, siger Kasper Salling i sit bachelorprojekt. Glæden ved at bevæge sig og spille sammen skal bevares, og eleverne skal stadig have lov til at eksperimentere.