IDRÆT er et fagligt netværk for idrætslærere og andre, der arbejder med eller underviser i idræt i folkeskolen.

(4.942 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Idræt kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   1

Bevægelse i undervisningen - hvor skal vi hen...?

Debatindlægget omhandler et kort oplæg om loven om 45 min. bevægelse. Desuden en opsamling af interviews på 8 skoler i Aalborg kommune. Disse skal bidrage til at pege på tendenser her 2, 5 år efter skolereformens indførelse. Afslutningsvist lægges der op til debat om, hvor bevægelse i undervisningen er på vej hen, og der gives samtidig bud på anbefalinger, hvis bevægelse i undervisningen skal være en del af fremtidens folkeskole.

0   8

90.000 minutters bevægelse – men hvordan?

Med den nye reform fulgte der også en forpligtelse på 45 minutters bevægelse pr. dag for samtlige elever. Her 2 ½ år efter indførelsen er det stadig meget forskelligt hvordan skolerne tackler den udfordring det er, at integrere bevægelsen i den faglige undervisning.

2   12

Idrætsfagets status

Som beskikket censor i idræt har jeg via samtaler med lærere og ledere på diverse skoler oplevet, at der er stor forskel på, hvilken status idrætsfaget har på de respektive skoler rundt om i landet.

0   8

Skole og idrætsforening samarbejder om aktive frikvarter

På en lille skole er der ikke langt fra tanke til handling - det har de udnyttet på Asferg Skole i Randers Kommune, hvor de holder frikvarter i samarbejde med den lokale idrætsforening.

0   20

Gruppedannelse til idrætsprøven: En proces for læreren eller eleverne?

I dette skoleår må man trække indholdsområder til idrætsprøven d. 1 april 2017. Eleverne kender altså til deres to indholdsområder, før de ved, om de skal op i faget eller ej. Selvom det kun er tre uger før sidste år, ser jeg det som en stor fordel for eleverne. Det store spørgsmål er, hvordan idrætsgrupperne skal sammensættes. Skal læreren dele fem lige stærke grupper, hvor de dygtige/ambitiøse elever skal blandes sammen med de elever, som evt. ikke møder op og ikke har lysten til det kropslige? Eller skal man dele efter ambitionsniveau?

0   5

Kun håndværk og design-lærerne får mere efteruddannelse blandt de praktiske fag

754 lærere har været på kurser i håndværk og design sidste år mod kun 92 året før. Men hverken billedkunst, musik, idræt eller madkundskab har oplevet en reel stigning."Vi bliver altid prioriteret sidst", siger billedkunstlærernes formand.

ANMELDELSE
1   5

Website med klart fokus på idræt i udskolingen

Idræt er blevet eksamensfag. På dette website er vejen til prøven lagt, og læreren er godt hjulpet.

0   15

Når eleverne indtager undervisningen

Selvom mit job kræver, at jeg som lærer evner at skabe en undervisning, der gør eleverne så nysgerrige at de i samarbejde med mig bliver klogere på en hel del emner, så møder jeg ofte elever i idrætsundervisningen, som har flere kompetencer end jeg selv inden for de givende kompetenceområder. Jeg vælger at fokusere på den positive energi, det nu kan medføre, i stedet for at føle det nedværdigende, at elever i 8. klasse kan mere end mig. For hvilke andre kompetencer kommer i spil, når en elev pludselig står for læringen?

1   1

Ny rapport: Store regionale forskelle på bevægelse i skolen

Seks ud af ti folkeskoler har indført 45 minutters bevægelse, viser rapport lavet for TrygFonden og Dansk Skoleidræt af Oxford Research. 60 procent af skolerne lever altså op til skolereformens krav om bevægelse, men nogle steder er man bedre end andre, viser rapporten. I Region Syddanmark svarer 83 procent af skolerne, at eleverne rører sig mindst 45 minutter om dagen, mens det i Region hovedstaden kun er 40 procent.

2   17

Legens svære vilkår

Vi lever i en tid, hvor det enkelte individs behov fylder meget. Vi ser, hvad vi vil, hvornår vi vil på streaming tjenester. Vi kan pause liveudsendelser gennem tv selskaber, der designer tv oplevelsen, så selv et tv besøg ikke kan være skyld i missede sekunder af oplevelsen. Samtidig inviteres vi konstant til at deltage aktivt i at stemme folk ud på tv, opdatere vores egne profiler, like, dele, osv. I en tid, hvor individet er sådan i fokus, kan krav fra omverdenen være vanskelige at tackle. Hvor stiller det legens værdier i dag? Er det blevet mere vanskeligt for vores børn at interagere i sociale sammenhænge?

0   1

Forvaltningskrav om bestemt fodboldklub til idrætsklasse

Politikerne i Roskildes byråd forlanger nu at blive inddraget, efter at forvaltningen egenhændigt har ændret optagelseskravene til talentklasserne på Himmelev Skole, skriver Dagbladet. I en årrække har de lokale idrætsklubber kunnet indstille talenter til den særlige folkeskoleklasse, men for nylig indskrev kommunen et krav om, at kun fodbolddrenge fra FC Roskilde kan optages, ikke drenge fra de konkurrerende klubber uden A- eller B-licens i DBU.

1   3

Spørgeskemaundersøgelse til bachelorprojekt sommeren 2017

Hej Jeg er lærerstuderende på 4. år, og i fuld gang med at samle empiri til mit bachelorprojekt til sommer. Det vil være en kæmpe stor hjælp, hvis i vil svare på understående spørgeskema - der er kun tre spørgsmål! På forhånd tusind tak!

0   14

Følelsernes spil gennem legen

Legen er et centralt element i idrætstimerne - især i indskolingen. Hvad er det, legen giver eleverne både inde i gymnastiksalen og ude i skolegården – og hvordan får vi dem til at fordybe sig?

3   4

Ellen Trane om DM i fagene: "Vi hylder den elev, der er dygtig"

Danske Skoleelever og Undervisningsministeriet skyder i dag DM i Fagene i gang. Det er første gang, der afholdes Danmarksmesterskab i folkeskolens fag.

0   13

Idrætsfaget har udviklet sig til det bedre

Idrætsfaget rykker disse år. Faget er ved at frigøre sig fra udelukkende fysisk aktivitet, færdige spil eller forsimplede krav til den enkelte. På blot et par år er idrætsdiskursen ændret, og faget tager nu form som en spiller, der i høj grad også sætter de sociale kompetencer hos den enkelte ind i underviserens didaktiske overvejelser.

0   12

Tanker om idrætsdifferentiering

Hvis der er en stor spredning i niveauet i danskfaget i min klasse, så er der endnu større spændvidde mellem mine elever i idrætslektionerne. Hvordan differentieres eleverne i dette praktiske fag – og er det overhovedet muligt?

1   9

Ny forskning: Højere kondital giver højere karakterer

Folkeskoleelever med høje kondital performer bedre på karakterskalaen end jævnaldrende med lavere kondital. Det viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet.

3   1

DM i fagene: Nu kan dine elever blive Danmarksmestre i dansk

Det skal være legitimt at være dygtig i skolen, mener Danske Skoleelever. Foreningen har derfor etableret et Danmarksmesterskab i skemafagene. Mesterskaberne går i gang efter efterårsferien. Du kan stadig nå at tilmelde dig.

0   20

Bliv klædt på til idrætsprøven: Bland teori og praksis

Hvordan skal jeg fordele praksis og teori på de ca. 65 effektive minutter blot én gang om ugen? Hvor skal min hovedvægt i undervisningen ligge henne, og skal alt det praktiske foregå i hallen, mens den teoretiske del befinder sig i klasselokalet?

0   11

Oplevelseslæring for både hjertet og hjernen

Under festivalen Science på Frederiksberg øver lærerstuderende sig på at udvikle og formidle visuel og oplevelsesorienteret undervisning for de 6000 børn, der i løbet af uge 39 kommer på besøg. Ved at tage lokalmiljøet i brug som klasseværelse gives eleverne mulighed for at opleve og sanse "Hjerte & Hjerne” på egen krop.