Det faglige netværk for danskundervisning er for alle, der underviser i danskfaget.

(15.784 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Danskundervisning kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   2

Ministeriet: Lærerne skal kende usikkerheden ved elevernes testresultater

Hver enkelt elevs score i en national test skal tages med et gran salt på grund af den statistiske usikkerhed. Hvor meget salt, der skal til, vil læreren i fremtiden få præcis besked om, når resultaterne i bliver præsenteret med angivelse af den statistiske usikkerhed.

0   0

Greb til læselyst

Et nyt projekt "En generation af stærke læsere – greb til læselyst" skal via en stor spørgeskemaundersøgelse indhente ny viden om de 9-13-åriges læsning, en viden der igen skal omsættes af landets biblioteksansatte i initiativer og formidling målrettet børn og unge. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens biblioteker, videncentret læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning.

ANMELDELSE
0   1

En bog om skilsmisse for drenge

At benytte fantasi og udføre mirakler kan være en god idé, men her bliver det forceret komisk.

0   4

Elev tog afsæt i sin ordblindhed til at lave et kunstværk ud fra en bog

Som ordblind hader Anne Svanvig bøger. Derfor vidste hun ikke umiddelbart, hvad hun skulle stille op, da hendes klasse fik til opgave at omdanne en bog til noget kunstnerisk i billedkunst. Men så fik hun den ide at visualisere en ordblinds verden.

ANMELDELSE
0   6

Læsevanskeligheder ingen (uoverstigelig) hindring

Lektiologi - hvad er det? Ja, det er en tankegang, der kan hjælpe skriftsvage elever videre, faktisk helt til en ungdomsuddannelse.

0   13

FP9 ’iPRØVEN’ – Udfordringen ved brug af nettet (del 1)

Nu bliver der endelig åbnet for brugen af det famøse internet til afgangsprøven i skriftligt dansk, så hvordan får man klædt eleverne på, så de ikke bliver fanget i huller som afskrift, for dårlig kildekritik eller spildtid på nettet?

0   7

Sammen får vi eleverne til at smage på verden

I løbet af de kommende uger vil cirka 161.000 elever landet over lære om krydderier og mad fra fjerne egne. Eleverne får mulighed for at inddrage deres egne erfaringer med såvel dansk som udenlandsk madkultur. Tak til de mange lærere, der i de kommende uger sørger for, at 6.709 klasser samles om det vi alle har tilfælles: Mad og måltider.

ANMELDELSE
0   1

Er der et liv før døden?

Der er en afvæbnende varme og naivisme i alt, hvad Louis Jensen skriver – og det falder man pladask for. Læseren får noget – meget – at tænke over, og man får uvilkårligt det indtryk, at det at skrive er legende let, men også livsnødvendigt – for forfatteren.

ANMELDELSE
0   3

Læsning er langt mere end evnen til at afkode

"Læseforståelsens fantastiske fire" er en praksisrettet bog, som er solidt funderet i teorien. Bogen er overskuelig og præcis i sit budskab. Og læsevenlig.

10   25

De kan ikke læse en bog!!

Gymnasielærere klager over, at deres studerende ikke kan læse en bog eller en lang avisartikel. Kan folkeskolen monstro bidrage til at rette op på den misere?

0   6

Meningsfuldt danskforløb på tværs af årgange

Som lærere har vi mange gange oplevet, hvordan samarbejde mellem små og store elever har ført til gode oplevelser og værdifulde sociale relationer. Ved brug af læringsmidlet Skriv og Læs Skole har vi skabt et autentisk forløb om forskellige dyr i et samarbejde mellem elever fra 1. og 6. klasse.

0   16

Den personlige lærer

Hvordan fanger jeg mine elevers opmærksomhed bedst? Hvad skal der til for, at mine elever yder deres optimale – både når de skal lytte, og når de skal være aktive aktører?

5   218

Hvornår siger vi undskyld til lærerne?

Nu, hvor flere og flere skoler og kommuner begynder tilbagerulningen af reformen, var det måske på sin plads med et ’undskyld’?

1   5

Horsens: Skole plukker talenter til særlig undervisning

På Højvangskolen i Horsens bliver de dygtigste elever på 3. og 4. årgang tilbudt særligt udfordrende undervisning på små hold i to lektioner, mens de andre elever har studiecafé.

1   16

Under skyggerne fra de lange skoledage

Debatten om de lange skoledage er vigtig nok, men den skygger for det væsentlige: det instrumentelle menneskesyn i skolereformen.

ANMELDELSE
0   0

Hund eller menneske?

Billedbog om et barns hundeliv er stor og barsk kunst for børn.

0   109

Bachelor: Gode kammerater gør indvandrerelevers sprogtilegnelse lettere

De særlige udfordringer for ikke-danske elever er ikke manglende begreber eller at udtale danske ord, det er den sociale sammenhæng, som sprogtilegnelsen skal ske i, siger Lena Brandt i sit bachelorprojekt. Når lærere i modtagelsesklassen og almenklassen skal samarbejde, er det vigtigt, at de er tydelige, så de arbejder fra samme udgangspunkt, understreger hun.

1   112

Bachelor: Drenge irettesættes oftere end piger

Passende ’elevhed’ bestemmes af lærerne, men også af undervisningsform, skolestruktur og lokaler. Drenge i 1.klasse må ikke tale højt og ikke bevæge sig rundt i lokalet, det er mere acceptabelt, når piger gør det, fortæller Sarah Wagn i sit bachelorprojekt.

0   4

Ideer til bedre læsning på ungdomsuddannelserne

Sammen med VUC Videnscenter har Nationalt Videncenter for Læsning udgivet et nyt idékatalog: "Metoder til bedre læsning på hf", der giver inspiration til, hvordan undervisere på HF og andre ungdomsuddannelser kan udvikle deres læse- og lektiedidaktik og derigennem styrke kursisternes læsekompetencer.

ANMELDELSE
0   10

En klassisk nydelse

Æstetisk er det en nydelse at bladre gennem i-bogen. Det er en smuk og lækker bog med et klart og overskueligt layout, hvor der er kælet for farvemæssig kreativitet og sammenhæng. Som dansk- og musiklærer ser jeg rige og givtige anvendelsesmuligheder for materialet.