Ordblind/læsesvag

1   5

Læsecenter for alvorligt ordblinde opnår gode resultater

Aarhus Kommune satsede rigtigt, da man i 2009 oprettede et læsecenter, hvor massivt ordblinde elever lærer at bruge læringsstrategier og it som kvalificerende redskab, inden de vender tilbage til hjemklassen. Eleverne forbedrer deres læseevner markant, viser en evaluering.

0   4

Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

I løbet af efteråret offentliggør Undervisningsministeriet en test, der kan identificere elever i de yngste klasser, som er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder i læsning, herunder ordblindhed. Testen præsenteres på fem regionale møder for læsevejledere og læsekonsulenter.

0   11

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Selv om ordblinde har svært ved at læse og skrive, har de ikke nødvendigvis brug for de samme it-hjælpemidler. Med et nyt undersite vil Jesper Sehested fra Etlivsomordblind.dk gøre det lettere for blandt andre lærere at finde frem til relevante løsninger.

0   7

I Finland taler de (også) om literacy

To faglige konsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning har netop deltaget med præsentationer på den internationale literacy-konference ”Making meaning - literacy in action” i Turku i Finland.

0   84

Gymnasieelever vinder EM med app til ordblinde

Fire danske gymnasieelever fra Horsens og Esbjerg har opfundet app’en SubReader, der kan læse undertekster højt fra film og tv-programmer. Det kan blandt andre ordblinde få glæde af, skriver DR Ligetil. App’en indbragte i foråret eleverne danmarksmesterskabet i entreprenørskab, og nu er de også blevet europamestre for elever på en ungdomsuddannelse i konkurrence med omkring 270.000 unge fra 36 lande.

0   135

Deler min viden til CD-Ord

Du sidder måske og tænker, jeg vil gerne blive bedre til CD-Ord, så kan jeg fortælle dig, at jeg har gennem arbejdet en e-bog som er med til at giv dig en støttende hånd til at komme videre og blive endnu bedre til CD-Ord.

2   198

Hvad med de lidt ordblinde?

Brug skråskriften på en ny måde. Artikel i Weekendavisen d. 1.7.2016 uforkortet + kommentarer.

0   836

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

Ved ensidigt at koncentrere sig om intensiv læseundervisning er skolen med til at ekskludere elever med dysleksi. En mere helhedspræget tilgang kan give eleverne nogle kompetencer, så de oplever sig som inkluderede og bedre rustede til at klare udfordringerne uden for skolen, siger Karina Hansen i sit bachelorprojekt.

0   546

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby arbejder på at hjælpe skolerne, så de hurtigt kan finde ud af, om den enkelte elevs digitale hjælpemidler kan anvendes til prøver. Men markedet for hjælpemidler udvikler sig hurtigt, og det stiller ministeriet over for en udfordrende opgave.

0   394

Elev skriver projektopgave om sin ordblindhed

I projektugen skulle Christoffer fra 7. klasse skrive ud fra “Jeg undrer mig”. Christoffer er ordblind og undrer sig over, at der ikke er mere bevidsthed om ordblindhed. ”Jeg føler, at jeg nogle gange bliver set på som ’dum’”, skriver han i sin opgave, som hans lærer har sendt til sitet ”Et liv som ordblind”. Skolen har udstyret Christoffer med appwriter, Nota og skriveteknikker. Alligevel troede han ikke, at han ville komme op på 9 sider i projektopgaven. ”Men det kom jeg, fordi at jeg ikke gad og give op”, skriver Christoffer og roser sine hjælpemidler.

0   588

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde elever

En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet. Det er nogle af de centrale anbefalinger i et inspirationsmateriale, som Undervisningsministeriet offentliggør i dag. Materialet supplerer den nationale ordblindetest.

0   582

Ordblinde børn er ked af det! - Søger efter hjælp til it-rygsækken

Mange forældre er utilfreds med undervisningen overfor deres ordblinde barn, som ikke får tilbudt en undervisning så man kommer i gang med it-rygsækken.

1   627

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Takket være cd-ord, usb-pen og sin mobiltelefon boltrer Emma Dalsgaard Madsen sig med medicinske udtryk på latin. Den 23-årige sygeplejestuderende læser ellers på 4. klasseniveau, og som skoleelev fik hun at vide, at hun ikke ville blive til noget.

0   543

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Skolens yngste elever bliver bedre til at skrive, når de kan høre bogstavlydene, mens de eksperimenterer sig gennem selvskrevne tekster. Det viser et treårigt projekt med såkaldt lytteskrivning. Også ordblinde elever kan få glæde af metoden.

0   719

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Der er testet flere elever i de ældste klassetrin end i de yngste, og en større procentdel af dem er bonet ud som ordblinde. Det viser en opgørelse over skolernes brug af den nationale ordblindetest. At elever først får diagnosen sent i skoleforløbet, behøver dog ikke betyde, at de har været uden faglig støtte.

0   531

ROAL gjorde det igen

190 fagfolk med interesse for læsning og læsevanskeligheder deltog i temadag!

3   700

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

I efteråret 2015 brugte 95 kommuner den nationale ordblindetest, som Undervisningsministeriet præsenterede et halvt år tidligere. Nu er de sidste tre kommuner kommet med, viser et nyt udtræk af data for testens første år. I alt er næsten 15.000 elever fra folkeskolen blevet testet.

0   574

Pris til bornholmsk ordblindhedsforsker

The Institute of NeuroPhysiological Psychology (INPP) har på sin konference i Verona tidligere på måneden tildelt prisen Peter Blythe Award for Neuro Development til ph.d. Kjeld Johansen, Rø, for hans arbejde gennem adskillige år for at gøre opmærksom på hørelsens betydning for ordblindhed og for arbejdet med musik-stimulation i den forbindelse - et program, han har udviklet i samarbejde med komponisten Bent-Peder Holbech, også Bornholm.

0   578

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Læse- og skriveteknologi kræver, at lærerne kender elevens udstyr og kan koble det med sin undervisning. Men mange lærere undgår at bruge teknologi i frygt for, at det ikke spiller. Derfor er de studerende nødt til at lære teknologierne at kende på læreruddannelsen, mener centerleder.