Pædagogik

0   0

Myte: Drenge er dårligere i skolen end piger

Det er en myte, at drenge klarer sig dårligere i skolen og har mindre lyst til at gå i skole end piger. Det mener Ulrik Vibæk, der er uddannet fra Lund Universitet med speciale i pædagogik og læringsprocesser. Fortællingen om taberdrengen mener han er en stereotyp, journalister ynder at genfortælle, og at medier kunne vælge at fokusere på de dele af trivselsmålingen, der viser det modsatte, skriver han i en kronik i Information i dag.

0   18

Statssanktioneret mobning: Man gør børn fortræd

Alle taler om mobning, og der er gode intentioner. Men hvis lærere, pædagoger og AKT-ansatte får metoder stukket i hånden, som er anbefalet af DR, DCUM, Trygfonden og Undervisningsministeriet, som forstærker og skaber mobning, hvor er vi så henne?

0   7

Til ministeren om elevantal, arbejdsbelastning og mobning

“Nogle få elever mere i klassen betyder vel ikke alverden!”

0   4

Simple redskaber letter vejen til inklusion

Med batterier og hjerner klæder specialskole 
lærere fra almenskolerne på til at give elever bedre forståelse for hinanden og en mere hensigtsmæssig adfærd.

0   10

Lærer: Niveauforskel i engelsk er en stor udfordring

Spredningen i elevernes faglige niveau i engelsk er blevet så stor de senere år, at en form for holddeling - selvom man kun er én lærer – er næsten den eneste mulige løsning, oplever lærer Lise Witfelt.

0   6

I ligestillingens navn - hvordan gør vi op med de uformelle normer i skolen?

I Alternativet lancerer vi snart vores ligestillings- og mangfoldighedspolitik. I den anledning peger vi på et behov for at tage livtag med de uformelle kønsnormer, der stadig lever i bedste velgående på forskellige arenaer. En af dem er skolerne. Her er derfor et par bud på, hvordan den enkelte lærer kan modvirke en ukritisk videreførsel af uformelle - og ofte diskriminerende - kønsnormer.

ANMELDELSE
0   0

Læreren er håndværker og kunstner

Bogen kan bruges på læreruddannelsen, men er også et tankevækkende og inspirerende indspark i den aktuelle skoledebat - til politikere, magtfulde embedsmænd, undervisere, ja alle, der vil præge folkeskolens fremtid.

0   48

Bachelor: Der er behov for mere nuancerede billeder af køn i skolen

Cathrine Vestergaard har i sit bachelorprojekt set på udskolingselevernes holdninger til de piger og drenge, de ser på YouTube. Drengene har stærke meninger om køn, mens piger er mere rummelige. De billeder kan lærere være med til at nuancere.

16   44

Bondo: Ny forskning understreger lærerens afgørende rolle

Det er den enkelte klasses lærere, der er den mest afgørende faktor for elevernes skoleresultater, viser ny DPU-forskning. Undersøgelsen får DLF-formand Anders Bondo til at efterlyse nyt fokus på lærerens muligheder.

0   13

Dialog er en disciplin, vi hver især skal tilegne os

Vi skal forstå, at dialog er en relation og ikke en fusion, derfor er formålet med dialog ikke enighed, men at skabe et fælles udgangspunkt for refleksion

ANMELDELSE
0   6

Alt - ALT - om pædagogik

Hvad sker der, når et nyt menneske udvikles? Hvilke personer og instanser er på spil? Mangler du et overblik over pædagogikkens virke og historie, så er "Pædagogikhåndbogen" et godt redskab. Med sine 748 sider og 28 forskelligartede skribenter kommer det store værk ud i alle krogene inden for området.

1   11

Tavs viden – viden, der virker

Tavs viden - altså det vi ikke ved, vi ved - er måske den allervigtigste læringsressource, fordi den er så enorm og understøtter alt det, vi ved, at vi ved.

ANMELDELSE
0   0

Om dem, der knokler og alligevel ikke kan følge med

Kært barn har som bekendt mange navne. Her handler det om elever med svag teoretisk formåen. Hvem der er tale om, og hvad der kan gøres, bliver man ved læsning af denne fagpjece klogere på.

5   80

Piger vil have synlige mål, og drenge kan lide tegn på læring

De har ikke haft fysik/kemi så længe og har heller ikke hørt om målstyring før. Men i 7.a mener eleverne, at de får mere ud af undervisningen, når de arbejder med synlige mål og tegn på læring, fortæller Trine Røge Sund i sit bachelorprojekt.

0   74

Minecraft motiverer til at arbejde med matematik

Drenge og piger går forskelligt til computerspil i undervisningen. Men det motiverer at spille Minecraft i matematiktimerne, skriver Christian Dons og Jesper Isen i deres bachelorprojekt.

ANMELDELSE
0   10

Hvad er spørgsmålet?

Det er en lise at læse en fagbog om pædagogik, når forfatteren skriver på den overbevisning, at lærere og pædagoger er reflekterende professionsudøvere. Professor Lene Tanggaard er en sådan forfatter.

0   70

Der er brug for en fælles holdning til inklusion

Lærerne skal arbejde tæt sammen og ledelsen skal støtte udviklingen af en fælles tilgang til udfordringerne med inklusion, hvis den skal lykkes. Man skal ikke spørge: Hvad stiller vi op med ADHD-eleven? Man skal spørge: Hvad kan vi gøre for ham, siger Stine Ellegaard i sit bachelorprojekt.

1   8

70 pct. af drengene fra dårlige hjem gennemfører ikke en ungdomsuddannelse

Sønner af arbejdsløse forældre, der får lave karakterer i folkeskolen, har svært at gennemføre en erhvervsuddannelse.

0   21

I Det Skæve Rum lærer eleverne at fejle

Yes! Det er holdningen til fejl på Mellervangskolen i Aalborg, som i samarbejde med det lokale erhvervsliv driver eleverne ud i nogle projekter, hvor de kommer på gyngende grund. Og med gode resultater.

0   9

Drengene er mere skoletrætte

Drenge er mere skoletrætte end piger, kan man se af Undervisningsministeriets trivselsmåling. 18 procent af drengene erklærer sig uenige i, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere, mens det gælder 12 procent af pigerne. Måden, der undervises på i folkeskolen, appellerer generelt mere til piger end drenge, siger forskningschef Andreas Rasch-Christensen til Ugebrevet A4.