Pædagogik

0   0

PD: Gode relationer mellem elev og lærer er afgørende

Det gensidige forhold mellem elev og lærer - og ikke den konkrete metode - er afgørende, når marginaliserede unge på en produktionsskole skal udvikle tro på, at de er noget værd i fællesskabet, siger Ditte Matthiesen i sit diplomprojekt

ANMELDELSE
0   0

Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen

Bogen indeholder oversættelser af centrale tekster af australske genrepædagoger - grundtekster, som for første gang kan læses på dansk.

0   86

Bachelor: Elever skal lære at forstå egne og andres følelser

Evnen til mentalisering handler om at forstå følelser og handlinger, sætte ord på følelser og reaktioner, så man bliver bedre til at indgå meningsfuldt i et fællesskab og føle sig set, hørt og forstået, siger Lise Jørgensen i sit bachelorprojekt

0   3

»Når man slår, er man måske ked af det«

Eleverne i Rødovre taler om at være vred som en vulkan eller som et pindsvin. At man kan blive ked af det eller eksplodere og slå. Et forløb om vredeshåndtering hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser.

0   0

Unge kvinder opfordres for sjældent til naturfaglig uddannelse

Elever skal anspores til interesse for forskellige fag og skoler bør have større fokus på at få piger til at interessere sig for naturfag, mener folkene bag en ny håndbog med gode eksempler. Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet står bag bogen.

0   11

Danske elever hverken hader eller elsker skole

Når man spørger elever i Europa, hvor glade de er for at gå i skole, placerer de danske elever sig lige omkring middel. Børnene keder sig, siger forsker.

ANMELDELSE
0   8

Professionel relationskompetence er ikke noget, man bare har

Professionel relationskompetence kan - og skal - læres, for det kræver et refleksionsniveau mere end bare at være omsorgsgiver. Det er det, bogen handler om.

0   202

Tre projekter indstillet til særpris om køn

Sidste år lykkedes det ikke, fordi ingen af de nominerede projekter beskæftigede sig med emnet, men i år er der tre projekter indstillet til Lærerprofession.dk's særpris til et bachelor- eller diplomprojekt, der beskæftiger sig med køn

0   3

Ny mulighed for turboforløb på elevens egen skole

Skoler kan søge om midler til turboforløb for 8.-klasse-elever, der ikke er uddannelsesparate. 30. september er der frist for at søge om at være med i forsøget med et to ugers forløb – en slags camp - på skolen.

0   0

Norge: Mere differentiering skal hjælpe de dygtigste

Et udvalg nedsat af den norske regering konkluderer, at de norske lærere i højere grad skal identificere de dygtigste elever og sætte særligt ind, så de får mulighed for at komme dybere i stoffet. Og til utdanningsnytt.no siger kundskabsminister Thorbjørn Isaksen, at skolerne skal sikre, at alle elever udnytter deres potentiale.

0   11

Er læren om liv død?

Er det mere naturvidenskabeligt at filetere en kold og livløs krop, f.eks. en frø eller en fisk med skalpellen mellem sine bare næver end at iagttage en vandrende tudse på afstand?

0   0

Schools for Peace

Schools for Peace programmet (The Non Violence Project Foundation) er med til at skabe engagerede og motiverede elever og nedbringe antallet af konflikter på Højdevangens Skole

0   14

Et pædagogisk skoleideal

Følgende er min tale til Danmarks Lærerforenings kongres 2016 om et skoleideal.

4   16

Dr.pæd. om skoleideal: Dannelse, retfærdighed og velvære

Alexander von Oettingen lagde op til debat om et DLF-skoleideal på Lærerforeningens kongres i dag. Et ideal om en retfærdig, dannende og rar skole.

0   114

Bachelor: Elever med angst skal have hjælp

Fem procent af eleverne udvikler alvorlig angst. Alligevel negligeres problemet i læreruddannelsen og i skolen. Det kan og skal der gøres noget ved, siger Jacob Persson i sit bachelorprojekt.

0   112

På café med Kant, Honneth og specialklassen

For nogle specialklaseelever kan det være en stor udfordring selv at skulle tage bussen eller at gå på café. Men myndighed og selvtillid kan trænes, siger Mia Mai Duus i sit bachelorprojekt med afsæt i ’jeg kan’-metoden og positiv psykologi.

0   2

At lære

Glæden ved at lære.

34   80

Læreren som håndværker: »Vis børnene verden«

Det giver ikke mening at tale om at »lære at lære«. Undervisning skal bygges på indhold, mener Svend Brinkmann, der i en ny bog peger på det meningsfulde i livet.

0   1

Lærere får undervisning i nærvær

Forfatteren Peter Høeg går i denne uge igang med et nærværs-projekt, i første omgang i Ikast-Brande Kommune. Han vil undervise lærere i empati, venlighed og nærvær, fordi han synes, den danske folkeskole skal gøre mere ud af netop de egenskaber. Peter Høeg tror, at en god atmosfære i klassen med venlighed og tryghed er med til at skabe god bund for faglighed hos eleverne, og dermed kan folkeskolen blive endnu bedre, siger han i Berlingske.

0   2

Folkeskolens virkelighed

Jeg har flere steder oplevet, at man taler om læringsmålstyret undervisning og i samme åndedrag giver udtryk for, at man ønsker at bygge sin praksis på Professor John Hatties metasyntese Synlig Læring. I min optik er dette to meget forskellige måder at tænke mål og pædagogisk praksis på.