Inklusion

0   1

1.700 svenske lærere uddannes i specialpædagogik

Over 1.700 svenske lærere begynder til november på en uddannelse, der skal styrke deres specialpædagogiske kompetencer, så de bedre kan møde forskellige elevers behov. Det skriver Skolvärlden, der udgives af Lärarnas Riksförbund. I alt har den svenske stat afsat 540 millioner kroner til projektet, som løber til og med skoleåret 18/19. Målet er at uddanne et femcifret antal lærere.

0   3

Penge flyttes rundt mellem svage elever på Skanderborgs skoler

Da Skanderborg kommune i mandags indgik forlig om budget for 2017, kunne lærerne kun kortvarigt glæde sig over en ekstra million kroner målrettet til at styrke indsatsen for de fagligt svageste elever.

2   4

Hvorfor bliver fingrene rynkede i vand?

Børn med autisme tvinger dig til at være nærværende. Når du lytter, så får du ofte en anden forklaring, end den du selv tænkte på. Læreren er ikke altid den klogeste.

0   1

Ny vidensportal fortæller om inklusion af elever med høretab

Børn med høretab bliver i stigende grad inkluderet i almene klasser. Det stiller nye krav til undervisningen for at tilgodese børnenes behov bedst mulig, både individuelt og sammen med andre. Danske Døves Landsforbund har udviklet en portal med viden om elever med høretab.

ANMELDELSE
0   22

Stemmer fra de stille

Unge med udfordringer lever ofte en tilbagetrukket tilværelse. Her i bogen fortæller de selv om, hvordan det er at leve med udfordringer, der ofte ikke er synlige for andre.

0   15

Tal med børnene om det anderledes

Ny børnebog åbner for en snak om inklusion med børn. Fortælleren er en flue, der bor i hovedet på Erik, som har Aspergers syndrom. Forfatteren håber, at den kan gøre læseren lidt klogere på noget af det særlige.

ANMELDELSE
0   23

En stor håndsrækning til inklusionsvejlederen

I en travl skoledag kan det som inklusionsvejleder være en udfordring at vejlede og fremtrylle gode redskaber til kollegerne, der kan understøtte udviklingen af det inkluderende læringsfællesskab. Nu er der god hjælp at hente i to antologier.

0   164

Familieklasser kan styrke udsatte elevers selvværd

Det kan være svært at se gode sider ved sig selv, hvis andres fortællinger om én er negative. Men når elev, lærere og pædagoger arbejder sammen i familieklassen, kan de bryde negative mønstre og styrke elevernes selvværd, siger Nadia Bjerknæs i sit bachelorprojekt.

1   5

Alexander lærer at svømme

Børn med autisme i alle aldre lærer at svømme, fordi pædagogerne og lærerne har lagt en plan.

7   17

Elever med muskelsvind halter bagefter fagligt

Børn med muskelsvind ser ud til at trives bedre i skolen end gennemsnittet. Til gengæld føler de sig bagud fagligt. Skolerne lever ikke op til deres ansvar, mener Muskelsvindfonden.

0   3

Til kamp mod fordomme: 
»Mennesker i kørestole er ikke særligt kloge«

Bedre inklusion er målet, når 25-årige Lisbeth Hansen tager ud på skoler med sin kørestol for at fortælle om det at være handicappet.

0   18

Simple redskaber letter vejen til inklusion

Med batterier og hjerner klæder specialskole 
lærere fra almenskolerne på til at give elever bedre forståelse for hinanden og en mere hensigtsmæssig adfærd.

0   159

Bachelor: Vi skal tænke over de narrativer, vi bruger

Hos én lærer er Simon en glad dreng, der kan og vil, når han mødes rigtigt, og undervisningen er klart struktureret. Hos andre er han en ballademager, der opsøger konflikter. Lærere skal arbejde sammen om en positiv fortælling, som alle kan tage afsæt i, siger Ditte Eriksen i sit bachelorprojekt.

0   14

Dialog er en disciplin, vi hver især skal tilegne os

Vi skal forstå, at dialog er en relation og ikke en fusion, derfor er formålet med dialog ikke enighed, men at skabe et fælles udgangspunkt for refleksion

ANMELDELSE
0   0

Om dem, der knokler og alligevel ikke kan følge med

Kært barn har som bekendt mange navne. Her handler det om elever med svag teoretisk formåen. Hvem der er tale om, og hvad der kan gøres, bliver man ved læsning af denne fagpjece klogere på.

1   8

Inklusion: Tilbageførte elever mindre fagligt aktive

Trivslen går i den rigtige retning for de inkluderede elever, der tidligere har modtaget undervisning i et specialtilbud, men de tilbageførte elever er mindre fagligt aktive i gruppearbejde og diskussioner end klassekammeraterne.

1   6

Inkluderede elever trives lidt bedre

Elever, der er flyttet fra specialklasser til almindelige klasser trives bedre år for år. Det viser en undersøgelse lavet af Inklusionspanelet, som de sidste tre år har har fulgt de samme 9000 tidligere specialklassebørn og løbende spurgt til deres trivsel. I 2014 lå eleverne i gennemsnit på 3,6 på en skala fra 1-5, i 2015 på 3,9 og i maj 2016 på 4,0. til sammenligning ligger de øvrige elever i gennemsnit på 4,1.

0   7

Skole & Forældre: Det er for dyrt for skolerne at sende elever i specialtilbud

Rundt om i landet sidder inklusionsbørn i almindelige klasser, selv om de ville trives langt bedre i et specialtilbud, for skolerne har ikke råd til at sende børnene i andre tilbud, siger Mette With Hagensen, formand for Skole & Forældre til DR Syd. Formand for Esbjerg Lærerforening, Kenneth Nielsen, genkender problemet. ”Vi er næsten holdt op med at bruge fine ord som pædagogik, trivsel og hensyn til børns tarv. Det er drift det hele”, siger han. Ifølge undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) er regeringen på vej med en række forbedringer fra inklusionseftersynet.

0   129

Bachelor: Lærerne skal sætte ord på, at de kan noget særligt

Inklusion, der tages ud fra et økonomisk perspektiv, og skolereform, der matcher konkurrencestats-tænkning, sætter lærerne i et krydspres. Derfor må de handle, siger Gitte Jacobsen i sit bachelorprojekt.

0   113

Der er brug for en fælles holdning til inklusion

Lærerne skal arbejde tæt sammen og ledelsen skal støtte udviklingen af en fælles tilgang til udfordringerne med inklusion, hvis den skal lykkes. Man skal ikke spørge: Hvad stiller vi op med ADHD-eleven? Man skal spørge: Hvad kan vi gøre for ham, siger Stine Ellegaard i sit bachelorprojekt.