Nationale test

0   14

Nationale test er kejserens nye klæder

Men er nationale test retvisende for de enkelte elevers niveau? Kan I som forældre og os som lærere regne med resultaterne? Svaret er et stort rungende nej! Resultaterne er så misvisende og upræcise, at de ikke viser noget om den enkelte elevs niveau.

0   8

Nu ved politikerne, at de nationale test ikke måler præcist

De nationale test til eksperthøring på Christiansborg.

0   1

Tidslinje over de nationale test i den danske folkeskole

Se folkeskolen.dk's tidslinje fra lanceringen af de nationale test overudspil, ændringer og kritik frem til i dag.

5   21

Der var engang en høring …

Folketingets uddannelsesudvalg havde i onsdags d. 14. september indkaldt til høring om de nationale test. De mange diskussioner om pålidelighed og gyldighed af disse test er kommet helt ind i de folkevalgte kredse. Nu skulle der tages stilling til om eller, hvordan det skal fortsætte.

0   12

Lærer: Nationale test kan fint undværes

Mette Frederiksen fra Syvstjerneskolen i Værløse holdt som eneste lærer oplæg ved eksperthøringen om nationale test på Christiansborg. Hun kunne fortælle politikerne, at lærerne gerne vil bruge test, men at de nationale test ikke er særligt velegnede.

0   6

Lærer: Svært at danne sig et overblik over nationale test

Odense-lærer Adrian Kent Mikkelsen var taget til eksperthøring om nationale test på Christiansborg og glædede sig til at høre, hvad eksperterne var nået frem til. Hvis testene skal bevares, må det gøres klart, hvad den skal bruges til, siger han.

8   13

Stop op – og revurder de nationale test

Høringen på Christiansborg om de nationale test bekræftede, at der er god grund til den udbredte kritik af testene. Enhedslisten opfordrer undervisningsministeren til at nedsætte arbejdsgruppe, der kan revurdere de nationale test og give bud på, hvad der kan sættes i stedet.

5   2

Skole og forældre: Nationale test skal kun være et pædagogisk værktøj

Hvis nationale test ikke kan bruges som pædagogisk værktøj, så lav nogle nye nationale test. Sådan lød det i dag fra Skole og Forældre ved eksperthøringen om nationale test på Christiansborg.

4   9

Test-tour de force: De dygtige bliver dygtigere af test – de svage er sårbare

Bekymring for, hvad test gør ved de yngste elever og de fagligt og socioøkonomisk svage og en kæmpe ærgrelse over, at testene ikke måler præcist i forhold til enkeltelever står frem fra dagens politiske høring om folkeskolens nationale test.

0   4

Nationale test: Se tidslinje over de nationale test - og følg høringen live

I dag skal de kritiserede nationale test i folkeskolen stå deres prøve ved en offentlig høring på Christiansborg. Se tidslinjen over de nationale tests hidtidige eksistens og følg høringen live på tv.

3   5

Professor: Overdrevet kritik af nationale test

Professor ved Aarhus Universitet Simon Calmar Andersen mener, Jeppe Bundsgaard kritik af de nationale test er overdrevet. Testene måler ikke så skidt eller skævt, eftersom i de ganske høj grad matcher elevernes afgangsprøve-score.

5   9

9 ud af 10 lærere: For meget målstyring og for lidt dannelse

I en ny undersøgelse fra DLF giver lærerne udtryk for stor utilfredshed med læringsmålstyring og test i folkeskolen. Et lille mindretal er tilfreds med niveauet. Men mange har misforstået, hvad det handler om, siger en lærer fra mindretallet.

0   1

Nationale test - danske læreres og skolelederes brug, holdninger og viden

Af Jeppe Bundsgaard og Morten Rasmus Puck

6   27

Ny forskning: ’Teaching to the test’ udbredt i Danmark

Næsten halvdelen af lærerne i en ny undersøgelse bruger undervisningsmaterialer, der er rettet mod de nationale test - ’teaching to the test’. Manden bag undersøgelsen, professor Jeppe Bundsgaard, er overbevist om, at det vil føre til ringere undervisning.

3   9

DLF: Lad os gå sammen med forskerne om at finde afløseren for de nationale test

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen håber, høringen onsdag om de nationale test i folkeskolen kan blive startskud til, at politikere, praktikere og forskere kan sætte sig sammen om at finde et alternativ til testene.

20   33

Nationale test: Snævre styringsværktøjer går ud over lærernes professionalisme

Når skolereformens succes måles med resultaterne af de nationale test, øger det i mange tilfælde forvaltningers og skolelederes fokus på netop snævre, målbare resultater. Herved får lærerne ikke de nødvendige rammer til at udfolde en praksis, der bygger på faggruppens store viden om, hvad god og meningsfuld undervisning er. Den pædagogisk-didaktiske faglighed stækkes, og det er til skade for professionen.

1   132

Bachelor: Skole-hjem-samtalen er mere monolog end dialog

Det hedder samtale, men i 21 undersøgte skole-hjem-samtaler brugte lærerne i gennemsnit mere end 11 minutter af det afsatte kvarter. Og åbne spørgsmål til elev og forældre var nærmest fraværende, viser Maria Dalgas i sit bachelorprojekt

0   172

PD: Matematikkompetencer kan dokumenteres meget bedre

De nationale test viser ikke, hvordan eleverne udvikler alle matematikkompetencer. Men det kan ske, hvis skoleledelse, vejledere og lærere arbejdet sammen og udvikler et fagligt fællesskab, hvor der er fokus på kollegial sparring og elevernes udbytte af undervisningen, siger Mette Højbjerg og Lene Grüner i deres diplomprojekt.

9   31

S-profil: Giv gode kommuner fem års pause fra nationale test

I stedet for at alle elever skal testes, bør man koncentrere sig om at måle på de kommuner, der ikke lever op til kravene, lød det fra Socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil i dag i en debat med Anders Bondo til Folkemøde på Møn.

3   33

Nationale test til fire timers eksamen

Et vigtigt element i folkeskolereformen er, at eleverne skal blive bedre i de nationale test. Men spørgsmålet er, om testene overhovedet giver en valid måling af, hvad eleverne kan. Den 14. september skal testene til eksperthøring.