Hovedstyrelsesvalg 2015

0   910

Lars Busk og Morten Refskov topscorere ved DLF-valget

Den 32-årige kredsformand fra Ballerup, Morten Refskov, der bebudede sit kandidatur som reaktion på overenskomst-ja’et, kom ind med stemmer fra hele landet.

1   526

Bondo: Vi skal arbejde for højere stemmeprocent

Fire ud af ti medlemmer af Danmarks Lærerforening stemte til hovedstyrelsesvalget. Formand for DLF Anders Bondo mener, at det er acceptabelt. Han synes dog, at DLF bør have ambitioner om en højere stemmeprocent til næste hovedstyrelsesvalg. Se hvor høj stemmeprocenten var i din kommune.

0   493

Kandidater uden bagland kom ikke ind

Birgitte Reindel og Line Baadsgaard er begge fra København og stillede op til hovedstyrelsesvalget i DLF uden et bagland. Ingen af dem kom ind. ”Det er megaærgerligt”, siger Line Baadsgaard.

0   572

Busk og Refskov topscorere ved DLF-valget

Nordjyske Lars Busk blev endnu en gang stemmesluger ved hovedstyrelsesvalget, men denne gang er han skarpt forfulgt af Ballerups Morten Refskov, som er gået efter stemmer fra lærere, der stemte nej til overenskomstresultatet i marts.

0   515

Farvel til to erfarne hovedstyrelsesmedlemmer

Flemming Ernst, 60, og Jens Skovmand, 61, må forlade Lærerforeningens hovedstyrelse til nytår. Begge er blevet udkonkurreret af nye kandidater henholdsvis på Vestegnen og inden for specialundervisning og de andre mindre medlemsgrupper.

1   664

DLF’s ledelse valgt – se den nye hovedstyrelse her

Valget til Lærerforeningens hovedstyrelse er slut, og de 18, der skal repræsentere de aktive lærere og børnehaveklasseledere i DLF's top de kommende fire år er valgt. Valgdeltagelsen blev højere end ved valget for fire år siden.

0   221

Så er det nu....

...du har chancen for at påvirke, hvordan Hovedstyrelsen skal sammensættes i de næste fire år.

0   328

Fra klassekamp til slapt håndtryk

I vores iver for at finde nye veje frem; øremærket barsel til mænd, ”ret til øv-dage”, tillidsbaseret ledelse, barns sygedage, arbejdsgiverbetalt psykologordninger osv., er der reel fare for at miste målet af syne. Målet synes ofte at drukne i et utal af dagsordner, som nok kredser om, men i påfaldende grad bliver mere fjernt fra, vores kerneopgave som fagforening.

0   284

Sidste chance: "Vi skal over stemmeprocenten fra sidst"

For fire år siden nåede stemmeprocenten ved hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening sit hidtidige lavpunkt med 34,5 procent. I eftermiddag 27 timer timer før afstemningen lukker, har 32,1 procent af lærerne afgivet deres stemme. Formand for organisationsudvalget i DLF Thomas Andreasen håber meget på, at det lykkes at passere tallet fra 2011 - men det er ikke godt nok.

0   222

Fjernundervisning - NEJ TAK

Fjernundervisning er bare symptombehandling af en folkeskole med en begyndende virus.

2   486

Valgslutspurt: Pinligt med lav stemmeprocent

"Det er jo en katastrofe", mener formanden for Nordfyns Lærerkreds Peter Ollendorff om, at hans kreds ligger helt nede i bunden af stemmeprocent-barometeret ved hovedstyrelsesvalget, som slutter på tirsdag. Det er blevet sværere at sætte afstemningen i gang på skolen, fordi man skal bruge NemID, fortæller nogle af hans kolleger.

0   231

De mindre medlemsgrupper skal på banen.

De mindre medlemsgrupper er ikke helt druknet i folkeskolereform og de seneste overenskomster, men tæt på. De har været skjult i røgen fra folkeskoleområdet og det skal der nu rådes bod på.

1   668

Fagforeningens kerneopgave er OK resultater ...

OK18 skal prioritere det hele lærerliv og fleksibilitet og tryghed for medlemmerne. Arbejdstid er vigtigt, men også andre OK resultater har værdi i hverdagen

0   233

Inklusion er ikke uden omkostninger.

Inklusion forudsætter ressourcer for at lykkes - det skal vi holde KL og kommunerne fast på.

3   710

Vejen til en fælles arbejdstidsaftale

OK resultater for medlemmerne er en kerneopgave for DLF som fagforening. Resultater kommer ikke af sig selv. Overenskomstforhandling er hårdt arbejde, hvor der i den grad er brug for sammenhold og medlemmernes opbakning, hvis vi skal nå en fælles arbejdstidsaftale

0   432

En femtedel af lærerne har stemt til hovedstyrelsesvalget

En uge inde i valget om pladserne til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse har 19,8 procent af lærerne afgivet deres 18 stemmer. Der er allerede nogle skoler, hvor alle lærere har stemt, men der er også en del, hvor ingen har. Sidste frist for at få indflydelse på, hvem der skal sidde i foreningens top er på tirsdag den 1. december inden kl. 16.

0   256

Stem Morten Refskov ind!

Vi har brug for offensive kræfter i DLFs hovedstyrelse!