DLF-kongres '15

0   457

Pensionerede lærere hjælper flygtningebørn

Lektiehjælp på asylcentre, en ekstra hånd, når børnene er på udflugt, tolkning – pensionerede lærere vil hjælpe til på asylcentre og i skoler for flygtningebørn, på frivillig basis. ”Vi er nødt til at gøre noget for at hjælpe de børn her og nu”, siger Helge Maarup fra bestyrelsen for pensionistafdelingen i Københavns Lærerforening.

10   618

Lærere mener vel også noget om arbejdsløshed og dagpenge

Kun en samlet fagbevægelse kan forsvare de arbejdsløse og den danske model.

1   790

Vores faglighed og integritet må aldrig eksproprieres

Lærerne har en erfaringsbaseret indsigt, som er ved at glide ud i havet sammen med badevandet. Det skal vi ikke finde os i, sagde lærer Erik Schmidt blandt andet i sin takketale, da han modtog Stinus-prisen for nylig. Her er hans ord in extenso.

16   945

Forsker: Minister vender reformkritik mod lærerne

Undervisningsministeren beskyldte i en tale på DLF's kongres lærerne for at tage eleverne som gidsler. Kritikforsker Rasmus Willig mener, at Ellen Trane Nørby vender lærernes kritik af folkeskolereform og arbejdstidslov mod lærerne selv for at undgå at komme med saglige svar.

0   862

Kongressen afviser tanken om selvejende folkeskoler

Folkeskolerne som selvejende institutioner er ikke løsningen på problemet med kommunernes gentagne nedskæringer på folkeskolen. Det konkluderer DLF's kongres, der efter en lang debat har pålagt hovedstyrelsen at samarbejde med bl.a. politikere og forskere om at finde mulige løsninger på den økonomiske udfordring.

1   804

Farvel og tak fra Trojaborg

Formanden for Københavns Lærerforening Jan Trojaborg genopstiller ikke ved hovedstyrelsesvalget senere på året. Derfor holdt han på kongressen en afskedstale, hvor han så tilbage på sin tid i foreningens hovedstyrelse.

0   270

Tillidsvalgte har for lidt tid

Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne har ikke den fornødne tid til deres arbejde som tillidsvalgte, og vilkårene er blevet markant ændret de seneste år, sagde formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i DLF Thomas Andreasen. Både centralt og lokalt skal foreningen have fokus på problemet.

0   270

Delegeret: Det faglige fællesskab er ved at forsvinde

Vi er ikke længere i en samlet forening – desværre, sagde Line Winther Hultengren fra Københavns Lærerforening. Forskellene er blevet for store kommunerne imellem, og nogle taler for negativt om hverdagen i skolen. Vi skal stå sammen, sagde hun og opfordrede de lærerstuderende til at gå på talerstolen.

0   282

Forslag om ændringer i DLF-toppens løn nedstemt

Der var mange stemmer for et forslag om, at det skal være DLF’s kongres alene, der fastsætter den politiske ledelses løn. Men flere stemte imod. Også et forslag, der ville have betydet mindre løn til medlemmerne af DLF's hovedstyrelse, faldt.

0   195

Lærernes kontingent stiger ikke

I 2016 skal lærerne betale det samme i kontingent til DLF, som de gør nu. Det samme gælder formentlig i 2017.

2   1036

DLF vil hjælpe flygtningebørn til en god hverdag

Danmarks Lærerforenings kongres har netop besluttet, at foreningen aktivt skal arbejde for at give flygtningebørn en god tilværelse i Danmark. Desuden skal lærerne - både de aktive og de pensionerede - inviteres til at gå ind i hjælpeprojekter.

1   941

Bondo får fire år mere

Helt som ventet blev DLF's formand i dag genvalgt på uden modkandidater. Også næstformand Dorte Lange bliver på posten de næste fire år.

0   370

Kredsformand: Vi har været for selvtilstrækkelige

Danmarks Lærerforening har stolet blindt på sin egen betydning, og det ville klæde os at udvise mere solidaritet med de lavtlønnede i Forhandlingsfællesskabet, lyder den skarpe kritik i dag fra Ballerup Lærerforenings formand fra talerstolen. Formand Anders Bondo er helt uenig i kritikken.

0   231

Arbejdet for en ny hovedorganisation fortsætter

Skal der fortsat være både et LO og et FTF? Lærerforeningens kongres har i dag diskuteret det arbejde, der er gået i gang i FTF og LO med henblik på en mulig sammenlægning af de to hovedorganisationer. DLF-formanden fik mandat til at køre videre med arbejdet og lovede bestemt, at der vil være en kongres før en eventuel fusion.

0   235

DLF vil drøfte tættere samarbejde med friskolelærerne

Vi er afhængige af hinanden. Fællesnævneren er større end det, der skiller os, sagde DLF’s formand om ideen om et øget samarbejde mellem Frie Skolers Lærerforening og DLF. Han talte om i højere grad at forene grundskolelærernes kræfter, og ingen af de delegerede kom med indvendinger mod ideen.

0   899

DLF skal søge dispensationer fra folkeskoleloven til forsøg

DLF skal – sammen med et antal skoler - søge om dispensationer fra folkeskoleloven med henblik på at udvikle ’den gode skole’.

0   261

DLF har formuleret nye principper for sit arbejde

Kongressen har netop vedtaget en ny version af DLF’s principprogram. Hvor programmet tidligere har forholdt sig til hvordan skolen ser ud, er det nu i højere grad en beskrivelse af, hvordan DLF mener, at skolen bør se ud.

6   712

Lederformand: Vi kæmper også for en bedre skole

Skoleledernes holdning til kampen for skolen er blevet efterlyst flere gange i løbet af de seneste tre dages kongres. I dag gik formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal på talerstolen og forklarede, at lederne bestemt ikke sidder på hænderne.

0   411

Specialområdet er under pres

Udfordringerne ved lov 409 og kommunale besparelser gælder ikke kun folkeskolelærerne. Også underviserne og konsulenter på specialområdet er pressede, fortæller medlem af hovedstyrelsen i DLF Jens Skovmand.