Niels Jakob Pasgaard

Pædagogisk filosof eDidaktik.dk

Indlæg på Folkeskolen.dk

ma. 29. jun. 2015 kl. 21:06

Begrebsdefinitioner
Som jeg også har skrevet andetsteds, var der i den første mail fra ministeriet ikke et entydigt opgør med læringsmålstyrin...

sø. 28. jun. 2015 kl. 07:08

Opgør eller bekræftelse?
Tak for citatet, Lasse, det understøtter min ide om at den læringsmålstyrede undervisning hænger tæt sammen med opfyldelse...

ti. 23. jun. 2015 kl. 20:32

Svar til Charlotte
Den er jeg helt med på, Charlotte. Det ændrer ikke på at denne styring af folkeskolen med stor sandsynlighed vil lede til krav om læ...

ti. 23. jun. 2015 kl. 19:28

Aftalens afsnit 4.1 og 4.2
Jeg er nødt til at henlede opmærksomheden på afsnit 4.1 og 4.2 i aftaleteksten: http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereform...

lø. 13. jun. 2015 kl. 17:02

Statsskole eller folkeskole?
Det virker som om skoleforskeren forveksler det folkelige med det statslige - folkeskolen har ikke én fast form eller ét fast indhold - d...

Viser 1-5 af 198
1 2 3 4 5 >