Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub - Kreds 100

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, d. 31. januar 2017 kl. 12.00 på ”SYDVESTEN”, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse af regnskab, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Hans Sølbeck modtager ikke genvalg, Ingrid D. Jensen modtager ikke genvalg, Else Møller Kristensen modtager genvalg. 6. Medlemmernes forslag til nye aktiviteter, 7. Eventuelt. Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der frokost pris 100 kr. pr. person. Tilmelding på tlf. 75 134 111 eller mail 100@dlf.org senest d. 23. januar 2017

Start dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: 100,- pr. person

Oprettet: 7. november 2016

Kreds 112 - Frokostmøde

"Fra Københavnertøs til bondekone" fortalt af Kirsten Madsen, Føns. Let frokost og kaffe/kage.

Start dato: 6. februar 2017
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: Kr. 100,00

Oprettet: 13. januar 2017

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. februar 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling kreds 092

Der indkaldelse til ordinær generalforsamling i kreds92 d. 8 marts 2017 kl 17.00 på Folkehjem Aabenraa Dagsorden jvf vedtægter.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2015 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aaberaa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2015 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsmaling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsmaling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Generalforsamling

Haderslev Lærerkreds (Kreds 093) indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 9. marts 2017 kl. 17.15 i mødesalen på Laurids Skausgade 12 i Haderslev Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Eventuelt Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden (bh@dlf.org) i hænde senest d. 27.2.2017 Tilmelding til spisningen efter generalforsamlingen foregår på 093@dlf.org og senest d. 8.2.2017 Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 9. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2017

Generalforsamling i Odense Lærerforening kreds 082 fredag den 10. marts kl. 16.

Odense Lærerforening afholder generalforsamling fredag den 10. marts kl. 16.00 i Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel. Efter formandens beretning er Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening, gæstetaler. Steffen Brandt (TV-2) vil desuden optræde som led i initiativet "Hvad vil vi med folkeskolen?". Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 3. Formandens beretning. Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde findes på hjemmesiden og på SkoleKom. 4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond 5. Indkomne forslag (frist 24. februar kl. 12) 6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, jf. § 16 7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest den 24. februar kl. 12. Dørene åbner kl. 15.30. Der serveres kaffe og brød. Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt for arrangementet. Arrangementet annonceres bl.a. på hjemmesiden. Styrelsen Anne-Mette K. Jensen

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. januar 2017

Ordinær generalforsamling, Vejen lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejen lærerkreds, kreds 104 den 15. marts kl. 17.00 i Vejen lærerkreds, Nørregade 58 B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Generalforsamlingen dispenseres med mulighed for debat 5. Generalforsamlingen genoptages med Regnskaber 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg jfr. § 9 (Ikke valg i år) 8. Eventuelt Vejen lærerkreds er vært ved et traktement

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2017

Generalforsamling Billund Lærerkreds

Billund Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16/3 2017 kl. 17.30 på Svanen Grindsted. Tilmelding til spisning senest 3/3. Dagsorden i følge vedtægterne.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 6. januar 2017

Generalforsamling Nordfyns Lærerkreds, kreds 83

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 på Søndersøskolen afd. Søndersø. Kredsen er vært ved et lettere tragtement fra kl. 16.30. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens forelæggelse af revideret årsregnskab for 2016. 4. Forslag fra kredsstyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til kredsen. 7. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal være kredsen i hænde senest 6. marts 2017 kl. 12.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 12. januar 2017

Bliv endnu bedre til at være den voksne – nyt kursus om mobning i børnehøjde

Hvordan opstår mobning blandt de mindste? Hvordan danner børnene sociale relationer? Og hvordan kan drama, nærværsøvelser og bevægelseslege bruges som pædagogiske værktøjertil at forebygge mobning? På dette kursus går vi i dybden med alle de store spørgsmål om små børns sociale liv. Dagen byder på en blanding af faglige oplæg og workshops, så du vender hjem med fornyet inspiration, konkrete redskaber og masser af gode ideer til, hvordan du kan arbejde med fællesskabende aktiviteter som fx drama og mindfulness i din børnegruppe. Vi har sammensat et spændende program med bl.a. Grete Kragh-Müller. Det faglige inspirationskursus er målrettet erfarne Fri for Mobberi-brugere.

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.dk/kurser/fagligt-inspirationskursus
Pris: 720 ekskl. moms

Oprettet: 15. november 2016

Kreds 112 - Museum Jorn i Silkeborg

Rundvisning på museet hvor et udvalg af Edward Munchs hovedværker og udvalgte billeder af Jorn. Afgang Banegården kl. 12.00 og Erritsø kl. 12.15 Medbring kaffe/te - udvalget har kage med.

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: kr. 200,00

Oprettet: 13. januar 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 5. april 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Eksperimenterende digitalt design

Se program på linket.

Start dato: 5. april 2017
Slut dato: 6. april 2017
Hjemmeside: http://www.tilmeld.dk/eksperimenterendedigitaltdesign
Pris: Varierer

Oprettet: 5. januar 2017