Kommende arrangementer i Region Nordjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

De fællesfaglige fokusområder i den daglige undervisning

CFU UCN og GO Forlag afholder dette kursus for dig, der ønsker inspiration til det daglige arbejde med de fællesfaglige fokusområder. Så tag dine naturfagskollegaer under armen og få input til, hvordan I støtter og vejleder eleverne i at udarbejde naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål. På kurset, der foregår på CFU Hjørring, vil du høre oplæg om de fællesfaglige fokusområder, fællesfagligt samarbejde og den fælles naturfagsprøve. Samtidig vil du få praktiske øvelser med hjem, som kan indgå direkte i den fællesfaglige undervisning. Disse afprøves og diskuteres ligeledes på kurset. Du vil også få en introduktion til GO Forlags læremiddel Xplore På tværs og få ideer til, hvordan dette bruges i undervisningen, så eleverne klædes godt på til de fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve. Målgruppe: Naturfagslærere i udskolingen.

Start dato: 3. februar 2017
Hjemmeside: http://planbook.ucn.dk/kit/kii/kii-17526.htm
Pris: 895

Oprettet: 29. november 2016

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, kreds 151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftlig i hænde senest fredag den 24. februar 2017. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på tlf. 98 33 60 01 senest tirsdag den 28. februar 2017.

Start dato: 14. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds151.dk
Pris:

Oprettet: 17. januar 2017

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.00 på Restaurant Hedelund, Nørregade 41, 9700 Brønderslev. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af eksterne revisor for følgende kalenderår 9. Valg jf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail 150@dlf.org senest den 4. marts 2017 kl. 10.00. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail 150@dlf.org eller telefon 98801933 senest den 8. marts 2017.

Start dato: 14. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfkreds150.dk
Pris: 0

Oprettet: 18. januar 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 5. april 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Østerskovs internationale læringsrollespils konference

Gennem oplæg og workshops vil denne konference give deltagerne de nødvendige redskaber og viden til selv at kunne kaste sig over at designe og afholde læringsrollespil. I løbet af konferencen vil deltagerne får mulighed for selv at spille med i udvalgte læringsrollespil, hører oplæg om forskellige metoder og tilgange til at designe læringsrollespil, få præsenteret forskellige konkrete eksempler på læringsrollespil til forskellige målgrupper, endelig vil der også være workshops, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle deres egne læringsrollespil til netop deres behov. Folkene bag oplæg og workshops vil være undervisere på Østerskov Efterskole, en skole som underviser udelukkende via læringsrollespil, samt eksperter og praktikerer fra Danmark, Skandinaiven og resten af verden. Konferencen vil derfor også være en mulighed for at udvide og styrke sit netværk med andre, der arbejder med eller er interesseret i læringsrollespil fra ind og udland.

Start dato: 10. april 2017
Slut dato: 11. april 2017
Hjemmeside: http://osterskov.dk/arrangementer/konference-i-laeringsrollespil/
Pris: Tilgår

Oprettet: 6. juni 2016

Udlandskursus Berlin 2017

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer en pædagogisk udviklingstur til Berlin. Rejseledere: Flemming Nygaard og Peter Bruhn Jepsen. Hent det spændende kursusprogram og meld dig til på www. tysklaerer.dk. Deadline for tilmelding den 15. marts 2017.

Start dato: 7. september 2017
Slut dato: 10. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 3.500

Oprettet: 3. januar 2017