Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

Gratis kursus i den Fælles Naturfagsprøve

Fælles naturfagsprøve Sted: Kedlen i Godsbanen, Aarhus Dato: 31. januar 2017 kl. 14.00-16.00 Ved pædagogisk konsulent for naturfag på VIA UC i Aarhus, Kaare Øster og redaktionschef, Kristian Nordholm, redaktør til portalen naturfagsprøven.gyldendal.dk. Hvordan kan man arbejde med de fællesfaglige fokusområder? Dette er emnet for kurset, som henvender sig til undervisere i fysik/kemi, biologi og geografi i 7.-9. klasse. På kurset vil Kaare Øster præsentere fællesfaglige fokuspunkter, og Kristian Nordholm vil præsentere en guide til problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål. Gyldendals portal naturfagsprøven.gyldendel.dk er udgangspunktet for kurset, og der vil blive præsenteret idéer til, hvordan portalen kan bruges i den daglige undervisning omkring de fællesfaglige fokusområder op til den fælles prøve.

Start dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://kurser.gyldendal.dk/Grundskole/kursusoversigt.aspx
Pris: Gratis

Oprettet: 5. januar 2017

Vestjysk Lærerforening kreds 127, Pensionistforeningen

Torsdag den 2. februar kl. 10,00- ca. 12/14. Ordinær generalforsamling i Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500 Holstebro. Vi indleder med en kop kaffe/the og rundstykker. Derefter afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne. Den endelige dagsorden kan ses på hjemmesiden 10 dage før. Efter generalforsamlingen bydes på snitter samt øl eller vand. Endelig vises der en film i Scala Bio. Det er i år: En mand, der hedder Ove. Pris for ikke medlemmer: 75 kr. Tilmelding og evt. betaling til kredskontoret senest mandag den 30. januar.

Start dato: 2. februar 2017
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2017

Generalforsamling i Fjordkrdsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122, tirsdag den 21. februar 2017 kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørrgade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest torsdag den 2. februar 2017 kl. 12.00.

Start dato: 21. februar 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2017 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium, Skive. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er mandag d. 20. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 24. februar kl. 10.

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds (kreds 140)

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling på Mercantec, Vinkelvej 20, 8800 Viborg fredag d. 10. marts 2017. Mødet åbnes kl. 17.00. Program for generalforsamlingen: Kl. 17-18: Oplæg fra Gordon Ørskov Madsen, forretningsudvalgsmedlem og formand for Overenskomstudvalget i DLF. Gordon Ørskov Madsen vil bl.a. orientere om OK18. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget. Kl. 18.00-19.30: Spisning Kl. 19.30-ca. 21.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Kl. ca. 21.00: Underholdning og socialt samvær Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag d. 25. februar 2017. Tilmelding til din TR eller til Kredskontoret (140@dlf.org eller 86629300) senest fredag d. 3. marts kl. 12.00. Vel mødt Venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside: http://140@dlf.org
Pris:

Oprettet: 8. januar 2017

Generalforsamling Kreds 116 (Hedensted Lærerkreds)

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård, Bytorvet Hedensted. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 1. marts 2017.

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2017

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds torsdag den 16. marts kl. 17.00 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, Skanderborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://131@dlf.org
Pris:

Oprettet: 5. januar 2017

Kursus i Kærligt Talt - Respekt og konflikthåndtering i udskolingen

Kom på kursus i Kærlig Talt, der er et interaktivt undervisningmateriale til elever i landets udskoling. Ambitionen med Kærlig Talt er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de på et senere tidspunkt i livet ikke oplever kærestevold eller andre former for voldelige relationer. De 995 kroner giver adgang til undervisningsmaterialet og dette lærerkursus, hvor du bliver klædt på til at anvende materialet og teorierne bag, samt det færdige undervisningsforløb på i alt 16 lektioner. Undervisningsforløbet består bl.a. af et interaktivt talkshow, lærerguide og øvelser til eleverne. På lærerkurset vil lærerne modtage lærerguide, login og password til Kærlig Talts onlinemateriale. På kurset underviser Center for Familieudviklings psykologer, som har været med til at udvikle materialet. Det er Mary Fonden, Center for Familieudvikling og Ole Kirk's Fond, som står bag Kærlig Talt. Læs mere om materialet her: http://www.projektkaerligtalt.dk/hvad

Start dato: 20. marts 2017
Hjemmeside: http://www.projektkaerligtalt.dk/bestil-0
Pris: 995 kr. (incl. adgang til undervisningsmaterialet)

Oprettet: 15. november 2016

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Randers Lærerforening afholder generalforsamling den 23. marts kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle i Randers. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Ydelser til styrelsesmedlemmer m.m. 7. Budget og kontingent 8. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding til din tillidsrepræsentant eller Kredskontoret senest den 14. marts. Venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: o

Oprettet: 4. januar 2017

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Fjordkredsen, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 13. marts 2017 kl. 12.00.

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017

Ordinær Generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 23. marts, klokken 17.30 i Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 13. marts. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest fredag den 17.marts.

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfhorsens.dk
Pris: 0

Oprettet: 17. januar 2017

Udlandskursus Berlin 2017

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer en pædagogisk udviklingstur til Berlin. Rejseledere: Flemming Nygaard og Peter Bruhn Jepsen. Hent det spændende kursusprogram og meld dig til på www. tysklaerer.dk. Deadline for tilmelding den 15. marts 2017.

Start dato: 7. september 2017
Slut dato: 10. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 3.500

Oprettet: 3. januar 2017