Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fysik og kemi lærerforening SYD - ekstra ordinær generalforsamling

DANMARKS FYSIK- OG KEMILÆRERFORENING AFD. 16 SYDSLESVIG & SØNDERJYLLAND Ekstraordinær generalforsamling. Foreningen afholder ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 6. dec. 2016 kl. 19.00 på Kongehøjskolen Aabenraa, Tøndervej 90, 6200 Aabenraa. Dagsorden har et punkt: Afstemning om ”Fusion med afdeling Fyn og øerne” (Thomas R. Mau, Fornbyvej 17, 6330 Padborg, Tlf.: +45 51847531, E-mail: thomasroermau@gmail.com). Husk evt. tilmelding Med venlig hilsen Bestyrelsen for DFKF afd. 16 Sydslesvig & Sønderjylland

Start dato: 6. december 2016
Hjemmeside:
Pris: gratis

Oprettet: 20. november 2016

Østjysk H&D-fagkursus: "Så drejer vi julen ind - Et trædrejekursus"

Da faglig progression er grundlæggende i H&D-faget, og da elever må anvende trædrejebænken fra 6. klasse, kan langs-drejning som teknik, være det nye og inspirerende element for elevers videre læring og virkelyst i sidste fase af H&D-faget. Tværs-drejning i H&D-valgfaget og indfavningteknikker af træ, kan derudover udvide elevernes ”palet af skills”, til udtænkning af nye løsninger i de mere og mere udfordrende designopgaver. Derfor tilbydes du dette trædrejekursus på DHE - Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern. Kurset er både for nybegynderen - der vil snuse til trædrejning, eller bare kvalificeret kunne holde opsyn overalt i det sammelagte H&D-lokale - og for dig med stor drejeerfaring, der vil stimulere og lære dine elever noget nyt om trædrejehåndværket. Dette spænd kan lade sig gøre, da det er tidligere efterskolelærer Nils Frederiksen der vil være instruktøren på kurset. Kurset vil for nybegynderne fokusere på introduktionen og afprøvning af den grundlæggende drejeteknik, med udgangs- punkt i små, moderne introopgaver, som svampe, fugle og lysestager, men især også hvordan trædrejning kan indgå i regulære designopgaver. De erfarne trædrejekursister, vil til gengæld blive udfordret med trærsdrejning af mere komplicerede skåle og indfarvningsteknikker med mere. Alle produkterne kan blive årets flotteste julegaver til dine kære! Velmødt! Fakta: Tid: Fra fredag den 9. december kl. 15.00 - lørdag den 10. 2016 kl. 16.00. Sted: DHE Den danske Design- og Håndværks Efterskole, Skolebyen 11 6900 Skjern. Instruktør: Drejemester Nils Frederiksen. Pris: 1450 kr. Medlemmer: 990,- kr. Studerende medlemmer: 850 kr. inkl. overnatning og helforplejning. Tilmelding: Senest tors. den 1. dec. 2016 - max. 12 delt.agere - halvdelen af pladserne er allerede reserveret. Kurset kan dubleres i februar/marts 2017 Betaling - vælg en af tre muligheder: · Nedenstående EAN-nummerrubrik og inst. navn og adresse er oplyst, fremsendes faktura elektronisk - Eller · Indbetaling på konto reg.nr. 3656, kontonr. 3643088606 med angivelse af navn og institution - Eller · Mobile Pay af kursus på 42737328 - Knud Nissen Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 9. december 2016
Slut dato: 10. december 2016
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursuss%C3%A5-drejer-vi-julen-ind-et-tr%C3%A6drejekursus
Pris: Pris: 1450 kr. Medlemmer: 990,- kr. Studerende medlemmer: 850 kr. inkl. overnatning og helforplejning.

Oprettet: 12. oktober 2016

CPH:DOX og Dansklærerforeningen: Kursus om digital dannelse og dokumentarfilm

CPH:DOX udkommer i 2017 for første gang med et film- og skoleprogram målrettet elever i folkeskolen. I den forbindelse afholder festivalen i samarbejde med Dansklærerforeningen et kursus om digital dannelse, der skal belyse de udfordringer, som både lærere og elever møder i den nye, digitale virkelighed. Formålet er præsentere og diskutere vores fælles udfordringer, og at give inspiration til hvordan man modvirker de risici, der følger med de udviskede grænser mellem livet online og offline. CPH:DOX og Dansklærerforeningen har sammensat et stærkt program, der byder på ekspertise, nye initiativer og eksempler på nye samarbejdsmuligheder mellem dansklærere og dokumentarister. Kurset er målrettet folkeskolelærere i indskolingen og på mellemtrinnet, men alle med en interesse for digital dannelse, media literacy og dokumentarfilm er velkomne. Læs mere og køb billet via linket nedenfor.

Start dato: 11. januar 2017
Hjemmeside: http://billetto.dk/da/events/kursus-digital-dannelse-og-dokumentarfilm
Pris: Kr. 300,00 for medlemmer af Dansklærerforeningen / Kr. 450,00 for ikke-medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 30. november 2016

Østjysk H&D-fagcafé og generalforsamling:"Læder - foredrag og rundvisning på Læderiet"

Hermed indkaldes alle personlige medlemmer, skole medlemmer og skoleteam medlemmer af Den faglige forening Håndværk og Design bosat i Østjylland, til den årlige generalforsamling i lokalforeningen, Den faglige forening Håndværk og design - Østjylland Onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.00 på ”Læderiet” i Risskov i Aarhus N. Fagcaféen indledes med et miniforedrag om læderhåndværkets historie, fra alt om ældre tiders garvning til moderne erstatnings materialer. Foredraget efterfølges at et let og gratis traktement, hvorunder den årlige generalforsamling afvikles efter vedtægterne. Sidste del af fagcaféen foregår som en rundvisning i Læderiets fantastiske butik med præsentation af nyeste og gængse H&D-materialer og redskaber. Der vil blive rig mulighed for at se og røre ved de forskellige typer skin og læder sorter og kvaliteter. der vil også blive mulighed for at gøre brug af butikken gode tilbud! Velmødt Bestyrelsen Fakta: Tid: onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.00 - 20.00 Sted: Mossøvej 11, 8240 Risskov . OBS Butikken er under caféen åben med gode tilbud. Foredragsholder: Læderiets personale. Pris: Gratis for alle medlemmer, andre: 200 kr. inkl. let måltid men uden stemmeret ved GF Tilmelding: Senest torsdag den 5. januar 2017 herunder Spørgsmål til generalforsamlingen kan stiles til formand Wisti Pedersen på e-mail: wp@forforaeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 11. januar 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-fagcaf%C3%A9-og-generalforsamling-l%C3%A6der-miniforedrag-og-rundvisning-p%C3%A5-l%C3%A6deriet
Pris: Pris: Gratis for alle medlemmer, andre: 200 kr

Oprettet: 14. oktober 2016

Østjysk H&D.kursus: "Fra skindjakke til skindtaske -genbrugsdesign"

I H&D-faget er det vigtigt, at elever får prøvet at arbejde i ordentlige materialer til løsning af deres designopgaver, men ofte kan fagbudget ikke honorere ambitionerne om materialernes kvalitet. Her tilbydes du et kursus, som en dyd af en nødvendighed, anviser hvordan du med dine elever kan genanvende aflagte skindjakker i en upcyclingproces til nye, flotte og næsten gratis skindtasker. Kursets kompetente instruktør vil komme med ideer og anvise nogle enkelte mønstre, til støtte for det taskeprojekt, som du vil udføre på kurset, og ny inspiration til din undervisning med de ældste H&D-elever og i H&D-valgfaget. Så har Du energi, en opsprættet skindjakke og noget spændende stof til foer, så tilmeld dig dette kursus og få en unik skindtaske og ny inspiration med hjem. Velmødt! Se mere på: http://www.hverdagensbedrifter.dk/skal-du-paa-sy-en-taske-kursus/ Tid:Lørdag den 14. januar 2017 kl. 9.00 -17.00 Sted: H&D-lokalet på Mølleskolen i Ry, Skanderborgvej 50, 8680 Ry. Instruktør: Tamara Maria Ejstrupgaard Bessert. Blogger på www.hverdagensbedrifter.dk Pris: 475 kr. for medlemmer, andre: 925 kr. Studerende medlemmer: 375 kr. Skindjakke og frokost medbringes selv. Tilmelding: Senest onsdag den 4. januar 2017 på: http://haandvaerkogdesign.dk/kalender Max. 12 deltagere. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Annette langkildehus e-mail: a.m.landkildehus@gmail.com el. på tlf. 86898818

Start dato: 14. januar 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursusfra-skindjakke-til-skindtaske-genbrugsdesign
Pris: Pris: 475 kr. for medlemmer, andre: 925 kr. Studerende medlemmer: 375

Oprettet: 14. oktober 2016

Kursus i Kærligt Talt - Respekt og konflikthåndtering i udskolingen

Kom på kursus i Kærlig Talt, der er et interaktivt undervisningmateriale til elever i landets udskoling. Ambitionen med Kærlig Talt er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de på et senere tidspunkt i livet ikke oplever kærestevold eller andre former for voldelige relationer. De 995 kroner giver adgang til undervisningsmaterialet og dette lærerkursus, hvor du bliver klædt på til at anvende materialet og teorierne bag, samt det færdige undervisningsforløb på i alt 16 lektioner. Undervisningsforløbet består bl.a. af et interaktivt talkshow, lærerguide og øvelser til eleverne. På lærerkurset vil lærerne modtage lærerguide, login og password til Kærlig Talts onlinemateriale. På kurset underviser Center for Familieudviklings psykologer, som har været med til at udvikle materialet. Det er Mary Fonden, Center for Familieudvikling og Ole Kirk's Fond, som står bag Kærlig Talt. Læs mere om materialet her: http://www.projektkaerligtalt.dk/hvad

Start dato: 17. januar 2017
Hjemmeside: http://www.projektkaerligtalt.dk/bestil-0
Pris: 995 kr. (incl. adgang til undervisningsmaterialet)

Oprettet: 15. november 2016

Den nye fælles naturfagsprøve og portalen Xplore På tværs

I samarbejde med Center for læring afholder GO Forlag et gratis kursus for lærere i Aarhus kommune og omegn, der ønsker inspiration til arbejdet med de fællesfaglige fokusområder. Så tag dine naturfagskollegaer under armen og få input til, hvordan I støtter og vejleder eleverne i at udarbejde naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål. På kurset får du også vejledning i den nye fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Kurset henvender sig til alle naturfagslærere i udskolingen. På kurset vil du også få input til, hvordan du kan bruge GO Forlags fagportal, Xplore På tværs, til at forberede eleverne til prøven. PROGRAM, 18. januar 2017 kl. 13-16 V/ Pernille Ulla Andersen, lektor i biologi ved læreruddannelsen i Aarhus og medforfatter til Xplore På tværs og Xplore Biologi. På kurset vil du høre oplæg om de fællesfaglige fokusområder, fællesfagligt samarbejde og den kommende fælles naturfagsprøve. Prøvebekendtgørelsen gennemgås og der gives input til, hvordan I som fagkollegaer kan arbejde sammen og vejlede eleverne frem mod prøven. Der sættes også fokus på samarbejdet med censor, selve prøvesituationen og bedømmelsen af elevernes præstation ved prøven. Du vil også få en præsentation af fagportalen Xplore På tværs og få ideer til, hvordan denne bruges i undervisningen, så eleverne klædes godt på til de fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve. Sted: Center for Læring, Sødalskolen, Fløj D, Louisevej 29, 8220 Brabrand Tilmelding: Der er 120 pladser på kurset, som tildeles efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig her: http://bit.ly/2c0CqQY Undervejs byder vi på forfriskninger samt vand og kaffe/te. Vi glæder os til at se jer! Vh GO Forlag og Center for læring Aarhus.

Start dato: 18. januar 2017
Hjemmeside: http://goforlag.dk/kurser/aarhus-gratis-kursus-181-den-nye-faelles-naturfagsproeve-og-portalen-xplore-paa-tvaers
Pris: Gratis

Oprettet: 29. november 2016

Invitation til Årets Fuldkornsdag

Fredag d. 20. januar 2017 skal danskerne have en god fuldkornsoplevelse. Derfor vil vi gerne have jeres folkeskole med! 3 grunde til at deltage: 1. Vær med til at udbrede kendskabet til fuldkorn, folkesundhed og jeres folkeskole. 2. Lav en spændende dag for eleverne. På Årets Fuldkornsdag kan I skabe en særlig dag for børn og unge, hvor der er fokus på smag. 3. Positiv presseomtale. Vi går efter at opnå god presseomtale ligesom sidste år. Både lokalt og landsdækkende. Til denne særlige dag har vi lavet en gratis kampagnepakke med plakater, opskriftspostkort og klistermærker. Tilmeld jer dagen og bestil kampagnepakken ved at skrive til martine@fuldkorn.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. november 2016. I kan gøre lige, hvad I har lyst til på dagen, så længe det handler om fuldkorn. Har I brug for inspiration til fuldkornsaktiviteter, hjælper vi jer gerne med idéer. Årets Fuldkornsdag afholdes af Fuldkornspartnerskabet, som er et offentligt privat partnerskab, der arbejder for at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. Bag Fuldkornspartnerskabet står Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og en række fødevarevirksomheder. Vi håber meget, at I har lyst til at deltage og hjælpe med at sprede invitationen i jeres netværk.

Start dato: 20. januar 2017
Hjemmeside: http://www.fuldkorn.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 5. september 2016

Invitation til Årets Fuldkornsdag

Fredag d. 20. januar 2017 skal danskerne have en god fuldkornsoplevelse. Derfor vil vi gerne have jeres folkeskole med! 3 grunde til at deltage: 1. Vær med til at udbrede kendskabet til fuldkorn, folkesundhed og jeres folkeskole. 2. Lav en spændende dag for eleverne. På Årets Fuldkornsdag kan I skabe en særlig dag for børn og unge, hvor der er fokus på smag. 3. Positiv presseomtale. Vi går efter at opnå god presseomtale ligesom sidste år. Både lokalt og landsdækkende. Til denne særlige dag har vi lavet en gratis kampagnepakke med plakater, opskriftspostkort og klistermærker. Tilmeld jer dagen og bestil kampagnepakken ved at skrive til martine@fuldkorn.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. november 2016. I kan gøre lige, hvad I har lyst til på dagen, så længe det handler om fuldkorn. Har I brug for inspiration til fuldkornsaktiviteter, hjælper vi jer gerne med idéer. Årets Fuldkornsdag afholdes af Fuldkornspartnerskabet, som er et offentligt privat partnerskab, der arbejder for at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. Bag Fuldkornspartnerskabet står Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og en række fødevarevirksomheder. Vi håber meget, at I har lyst til at deltage og hjælpe med at sprede invitationen i jeres netværk.

Start dato: 20. januar 2017
Hjemmeside: http://www.fuldkorn.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 6. september 2016

Invitation til Årets Fuldkornsdag

Fredag d. 20. januar 2017 skal danskerne have en god fuldkornsoplevelse. Derfor vil vi gerne have jeres folkeskole med! 3 grunde til at deltage: 1. Vær med til at udbrede kendskabet til fuldkorn, folkesundhed og jeres folkeskole. 2. Lav en spændende dag for eleverne. På Årets Fuldkornsdag kan I skabe en særlig dag for børn og unge, hvor der er fokus på smag. 3. Positiv presseomtale. Vi går efter at opnå god presseomtale ligesom sidste år. Både lokalt og landsdækkende. Til denne særlige dag har vi lavet en gratis kampagnepakke med plakater, opskriftspostkort og klistermærker. Tilmeld jer dagen og bestil kampagnepakken ved at skrive til martine@fuldkorn.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. november 2016. I kan gøre lige, hvad I har lyst til på dagen, så længe det handler om fuldkorn. Har I brug for inspiration til fuldkornsaktiviteter, hjælper vi jer gerne med idéer. Årets Fuldkornsdag afholdes af Fuldkornspartnerskabet, som er et offentligt privat partnerskab, der arbejder for at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. Bag Fuldkornspartnerskabet står Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og en række fødevarevirksomheder. Vi håber meget, at I har lyst til at deltage og hjælpe med at sprede invitationen i jeres netværk.

Start dato: 20. januar 2017
Hjemmeside: http://www.fuldkorn.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 6. september 2016

Invitation til Årets Fuldkornsdag

Fredag d. 20. januar 2017 skal danskerne have en god fuldkornsoplevelse. Derfor vil vi gerne have jeres folkeskole med! 3 grunde til at deltage: 1. Vær med til at udbrede kendskabet til fuldkorn, folkesundhed og jeres folkeskole. 2. Lav en spændende dag for eleverne. På Årets Fuldkornsdag kan I skabe en særlig dag for børn og unge, hvor der er fokus på smag. 3. Positiv presseomtale. Vi går efter at opnå god presseomtale ligesom sidste år. Både lokalt og landsdækkende. Til denne særlige dag har vi lavet en gratis kampagnepakke med plakater, opskriftspostkort og klistermærker. Tilmeld jer dagen og bestil kampagnepakken ved at skrive til martine@fuldkorn.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. november 2016. I kan gøre lige, hvad I har lyst til på dagen, så længe det handler om fuldkorn. Har I brug for inspiration til fuldkornsaktiviteter, hjælper vi jer gerne med idéer. Årets Fuldkornsdag afholdes af Fuldkornspartnerskabet, som er et offentligt privat partnerskab, der arbejder for at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. Bag Fuldkornspartnerskabet står Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og en række fødevarevirksomheder. Vi håber meget, at I har lyst til at deltage og hjælpe med at sprede invitationen i jeres netværk.

Start dato: 20. januar 2017
Hjemmeside: http://www.fuldkorn.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 6. september 2016

Invitation til Årets Fuldkornsdag

Fredag d. 20. januar 2017 skal danskerne have en god fuldkornsoplevelse. Derfor vil vi gerne have jeres folkeskole med! 3 grunde til at deltage: 1. Vær med til at udbrede kendskabet til fuldkorn, folkesundhed og jeres folkeskole. 2. Lav en spændende dag for eleverne. På Årets Fuldkornsdag kan I skabe en særlig dag for børn og unge, hvor der er fokus på smag. 3. Positiv presseomtale. Vi går efter at opnå god presseomtale ligesom sidste år. Både lokalt og landsdækkende. Til denne særlige dag har vi lavet en gratis kampagnepakke med plakater, opskriftspostkort og klistermærker. Tilmeld jer dagen og bestil kampagnepakken ved at skrive til martine@fuldkorn.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. november 2016. I kan gøre lige, hvad I har lyst til på dagen, så længe det handler om fuldkorn. Har I brug for inspiration til fuldkornsaktiviteter, hjælper vi jer gerne med idéer. Årets Fuldkornsdag afholdes af Fuldkornspartnerskabet, som er et offentligt privat partnerskab, der arbejder for at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. Bag Fuldkornspartnerskabet står Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og en række fødevarevirksomheder. Vi håber meget, at I har lyst til at deltage og hjælpe med at sprede invitationen i jeres netværk.

Start dato: 20. januar 2017
Hjemmeside: http://www.fuldkorn.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 6. september 2016

Gratis netværksarrangement under BETT Show 2017

Vi holder traditionen tro netværksarrangement om torsdagen, og vi håber på at se så mange af jer som muligt. I år inviterer Alinea, KMD, Hippomini og SiS til netværk og cocktailparty. Her har du mulighed for både at netværke med kollegaer og møde nye ansigter fra undervisningsverdenen. Det er gratis at deltage. Kom og vær med Torsdag den 26. januar 2017, kl. 20.30 På Smollensky’s – The Strand – London Tilmeld dig på hjemmesiden Vi glæder os til at se dig.

Start dato: 26. januar 2017
Hjemmeside: http://www.alinea.dk/bett17
Pris: 0

Oprettet: 2. december 2016

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub - Kreds 100

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, d. 31. januar 2017 kl. 12.00 på ”SYDVESTEN”, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse af regnskab, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Hans Sølbeck modtager ikke genvalg, Ingrid D. Jensen modtager ikke genvalg, Else Møller Kristensen modtager genvalg. 6. Medlemmernes forslag til nye aktiviteter, 7. Eventuelt. Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der frokost pris 100 kr. pr. person. Tilmelding på tlf. 75 134 111 eller mail 100@dlf.org senest d. 23. januar 2017

Start dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: 100,- pr. person

Oprettet: 7. november 2016

De fællesfaglige fokusområder i den daglige undervisning

CFU UCN og GO Forlag afholder dette kursus for dig, der ønsker inspiration til det daglige arbejde med de fællesfaglige fokusområder. Så tag dine naturfagskollegaer under armen og få input til, hvordan I støtter og vejleder eleverne i at udarbejde naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål. På kurset, der foregår på CFU Hjørring, vil du høre oplæg om de fællesfaglige fokusområder, fællesfagligt samarbejde og den fælles naturfagsprøve. Samtidig vil du få praktiske øvelser med hjem, som kan indgå direkte i den fællesfaglige undervisning. Disse afprøves og diskuteres ligeledes på kurset. Du vil også få en introduktion til GO Forlags læremiddel Xplore På tværs og få ideer til, hvordan dette bruges i undervisningen, så eleverne klædes godt på til de fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve. Målgruppe: Naturfagslærere i udskolingen.

Start dato: 3. februar 2017
Hjemmeside: http://planbook.ucn.dk/kit/kii/kii-17526.htm
Pris: 895

Oprettet: 29. november 2016

Fransklærernes Dag 2017

Temaet er "Des thèmes exemplaires de A á Z". Kom til en dag, hvor du får mulighed for at gå på opdagelse i eksemplarisk tilrettelagte temaer. Du vil kunne vælge dig ind på workshops, der er målrettet bestemte klassetrin fra 5. til 10. klasse. Et tema fra A til Z vil indeholde alt fra mål til evaluering og komme rundt om forskellige færdigheder, bevægelse, lege, grammatik m.m. Der bliver også lejlighed til at høre nyt fra Institut Français og seneste nyt om folkeskolens prøver i fransk. Du finder hele programmet, pris og tilmelding på linket.

Start dato: 7. februar 2017
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950 kr. ikke-medlemmer 1.250 kr.

Oprettet: 7. november 2016

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Kursus i Kærligt Talt - Respekt og konflikthåndtering i udskolingen

Kom på kursus i Kærlig Talt, der er et interaktivt undervisningmateriale til elever i landets udskoling. Ambitionen med Kærlig Talt er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de på et senere tidspunkt i livet ikke oplever kærestevold eller andre former for voldelige relationer. De 995 kroner giver adgang til undervisningsmaterialet og dette lærerkursus, hvor du bliver klædt på til at anvende materialet og teorierne bag, samt det færdige undervisningsforløb på i alt 16 lektioner. Undervisningsforløbet består bl.a. af et interaktivt talkshow, lærerguide og øvelser til eleverne. På lærerkurset vil lærerne modtage lærerguide, login og password til Kærlig Talts onlinemateriale. På kurset underviser Center for Familieudviklings psykologer, som har været med til at udvikle materialet. Det er Mary Fonden, Center for Familieudvikling og Ole Kirk's Fond, som står bag Kærlig Talt. Læs mere om materialet her: http://www.projektkaerligtalt.dk/hvad

Start dato: 20. marts 2017
Hjemmeside: http://www.projektkaerligtalt.dk/bestil-0
Pris: 995 kr. (incl. adgang til undervisningsmaterialet)

Oprettet: 15. november 2016

Bliv endnu bedre til at være den voksne – nyt kursus om mobning i børnehøjde

Hvordan opstår mobning blandt de mindste? Hvordan danner børnene sociale relationer? Og hvordan kan drama, nærværsøvelser og bevægelseslege bruges som pædagogiske værktøjertil at forebygge mobning? På dette kursus går vi i dybden med alle de store spørgsmål om små børns sociale liv. Dagen byder på en blanding af faglige oplæg og workshops, så du vender hjem med fornyet inspiration, konkrete redskaber og masser af gode ideer til, hvordan du kan arbejde med fællesskabende aktiviteter som fx drama og mindfulness i din børnegruppe. Vi har sammensat et spændende program med bl.a. Grete Kragh-Müller. Det faglige inspirationskursus er målrettet erfarne Fri for Mobberi-brugere.

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.dk/kurser/fagligt-inspirationskursus
Pris: 720 ekskl. moms

Oprettet: 15. november 2016

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 5. april 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016