Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

KONKURRENCE: LOUISIANA LEJRSKOLE 2017

Nu har I igen mulighed for at vinde et gratis lejrskoleophold! Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et lejrskoleophold på Louisiana. Lejrskolen finder sted fra d. 28. august til d. 1. september 2017. Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. Fire dage på Louisiana med fokus på kunst, arkitektur og kreativitet. Alle klasser i grundskolen kan deltage. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 31.1.2017.

Start dato: 11. januar 2017
Slut dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/learning
Pris: Gratis

Oprettet: 11. januar 2017

Frihed til ledelse og ledelse til frihed

Konference om skoleledelse for ledere/ledelsesteam i grundskolen. I forbindelse med indførslen af Skolereformen fik skolelederne via lovindgrebet i konflikten tildelt ledelsesretten fuldt ud. Det har først og fremmest udvidet personaleledelsen, og der er nu meget videre rammer for skolelederens mulighed for, sammen med skolebestyrelsen, at sætte retning med tydelige visioner. Og hvis disse visioner læner sig helt op ad reformens ensretning, er der samtidig en fare for, at den mangfoldighed, der opstår med undervisernes frihed og pligt til tilrettelæggelse via selvorganisering, bliver alvorligt begrænset. Der er derfor to meget vigtige lag i den nye situation – skoleledernes frihed til at bedrive ledelse og skoleledernes evne til at lede til frihed for underviserne. Vi har på den baggrund inviteret fire oplægsholdere, som på hver sin måde vil præsentere os for deres tanker vedr. skoleledelse og "ledelse til frihed". 10.30 velkomst v. Jon Venzel Sønderby, skoleleder Lyreskovskolen (Åbenrå) og medlem af Grundtvigsk Forums skolepolitiske udvalg 10.45 Justine Grønbæk Pors: "Støjende styring" Justine Grønbæk Pors, cand. soc., ph.d. og adjunkt, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS 11.30 Lars Hende Svenson: "Ledelse til frihed til at lede til frihed" Lars Hende Svenson, skolechef Aabenraa Kommune, deltager i ekspertgruppen vedr. UVM´s "Eftersyn af inklusion" 12.30-13.30 Frokost 13.30 Oplæg ved Thorstein Balle: "En grundtvigsk ledelsespraksis" med efterfølgende diskussion Thorstein Balle, ekstern lektor, Institut for Kultur og Samfund – Grundtvigcentret, Aarhus Universitet 15.00 Kaffe 15.15 "Den frie organisation" v. Ole Fogh Kirkeby Ole Fogh Kirkeby, mag. art og dr.phil., professor i ledelsesfilosofi ved CBS og direktør for Center for Kunst & Lederskab 16.30 Farvel og tak

Start dato: 24. januar 2017
Hjemmeside: http://billetto.dk/events/frihed-til-ledelse-og-ledelse-til-frihed
Pris: 130

Oprettet: 19. december 2016

Gratis kursus: Guide til iPrøven

Kom på gratis kursus om afgangsprøven i skriftlig fremstilling efter 9. og 10. klasse med Charlotte Rytter på Gyldendal. Bliv introduceret til den nye skriftlige prøve i dansk og bliv guidet i, hvordan du kan gøre dine elever klar til at bruge internettet på en kildekritisk og hensigtsmæssig måde i din egen undervisning. Du får indsigt i, hvordan du ved hjælp af bogen også kan understøtte alle færdigheds- og videnområderne i kompetenceområdet Fremstilling; planlægning, forberedelse, fremstil, respons, korrektur og evaluering. Du får inspiration til, hvordan eleverne bedre kan lære skrive forståelig, klart og ikke mindst i et varieret sprog. Kurset varer fra kl. 14.00-16.00.

Start dato: 25. januar 2017
Hjemmeside: http://kurser.gyldendal.dk/Grundskole/kursusoversigt.aspx
Pris: Gratis

Oprettet: 16. januar 2017

Gratis netværksarrangement under BETT Show 2017

Vi holder traditionen tro netværksarrangement om torsdagen, og vi håber på at se så mange af jer som muligt. I år inviterer Alinea, KMD, Hippomini og SiS til netværk og cocktailparty. Her har du mulighed for både at netværke med kollegaer og møde nye ansigter fra undervisningsverdenen. Det er gratis at deltage. Kom og vær med Torsdag den 26. januar 2017, kl. 20.30 På Smollensky’s – The Strand – London Tilmeld dig på hjemmesiden Vi glæder os til at se dig.

Start dato: 26. januar 2017
Hjemmeside: http://www.alinea.dk/bett17
Pris: 0

Oprettet: 2. december 2016

Kan fremtidsforskning redde folkekirken?

Folkekirken har hidtil været præget af ”one size fits all”. Traditionen for dåb, vielser og bisættelser har været, at alle fik tilbudt den samme service. Men den logik holder ikke i fremtiden. Moderne mennesker forholder sig bevidst til traditionerne, ved hvad de vil have og forventer at tage aktivt del i det, der foregår. Hvis vi som folkekirke vil fortsætte med at være folkets kirke, skal vi være opmærksomme på dette paradigmeskift blandt vores medlemmer. Denne trend, fra servicering til medskabelse, er blot én blandt 13 megatrends fra fremtidsforskningen, som Birgitte Kragh Engholm inddrager i sin nye bog om folkekirkens fremtid. Kom og hør en række bud på, hvad vi hver især kan gøre for at fremtidssikre Den Danske Folkekirke. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18

Start dato: 26. januar 2017
Hjemmeside: http://www.eksistensen.dk/
Pris: Gratis

Oprettet: 13. januar 2017

Gratis kursus i den Fælles Naturfagsprøve

Fælles naturfagsprøve Sted: Kedlen i Godsbanen, Aarhus Dato: 31. januar 2017 kl. 14.00-16.00 Ved pædagogisk konsulent for naturfag på VIA UC i Aarhus, Kaare Øster og redaktionschef, Kristian Nordholm, redaktør til portalen naturfagsprøven.gyldendal.dk. Hvordan kan man arbejde med de fællesfaglige fokusområder? Dette er emnet for kurset, som henvender sig til undervisere i fysik/kemi, biologi og geografi i 7.-9. klasse. På kurset vil Kaare Øster præsentere fællesfaglige fokuspunkter, og Kristian Nordholm vil præsentere en guide til problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål. Gyldendals portal naturfagsprøven.gyldendel.dk er udgangspunktet for kurset, og der vil blive præsenteret idéer til, hvordan portalen kan bruges i den daglige undervisning omkring de fællesfaglige fokusområder op til den fælles prøve.

Start dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://kurser.gyldendal.dk/Grundskole/kursusoversigt.aspx
Pris: Gratis

Oprettet: 5. januar 2017

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub - Kreds 100

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, d. 31. januar 2017 kl. 12.00 på ”SYDVESTEN”, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse af regnskab, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Hans Sølbeck modtager ikke genvalg, Ingrid D. Jensen modtager ikke genvalg, Else Møller Kristensen modtager genvalg. 6. Medlemmernes forslag til nye aktiviteter, 7. Eventuelt. Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der frokost pris 100 kr. pr. person. Tilmelding på tlf. 75 134 111 eller mail 100@dlf.org senest d. 23. januar 2017

Start dato: 31. januar 2017
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: 100,- pr. person

Oprettet: 7. november 2016

Gratis Gyldendal-kursus: iPrøven - sådan bliver du og dine elever klar!

Ved forfatterne Birthe Christensen og Birgitte Therkildsen. Prøven i skriftlig fremstilling er fra 2017 meget forandret. Det stiller nye krav til dine elever, til dig som lærer og til din undervisning. Med den anmelderroste portal skriftligfremstilling.gyldendal.dk får du masser af opgaver og værktøjer til arbejdet med de nye prøver. Anmelderen skrev om portalen, at det var alt, hvad du behøver ’serveret på et sølvfad’! Skriveproces, genrekrav, sproglig bearbejdning, søgning og udnyttelse af kilder er i spil, når eleverne skal skrive gode tekster. På kurset tager forfatterne Birthe Christensen og Birgitte Therkildsen dig med rundt på portalen. De viser eksempler på, hvordan fokuspunkter, delopgaver, oversigter og evalueringsværktøjer m.m. spiller sammen og bliver til både god undervisning i udskolingen og til god prøveforberedelse. Kurset foregår på forlaget og varer fra kl. 14.00-16.00.

Start dato: 1. februar 2017
Hjemmeside: http://kurser.gyldendal.dk/Grundskole/kursusoversigt.aspx
Pris: Gratis

Oprettet: 16. januar 2017

Vestjysk Lærerforening kreds 127, Pensionistforeningen

Torsdag den 2. februar kl. 10,00- ca. 12/14. Ordinær generalforsamling i Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500 Holstebro. Vi indleder med en kop kaffe/the og rundstykker. Derefter afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne. Den endelige dagsorden kan ses på hjemmesiden 10 dage før. Efter generalforsamlingen bydes på snitter samt øl eller vand. Endelig vises der en film i Scala Bio. Det er i år: En mand, der hedder Ove. Pris for ikke medlemmer: 75 kr. Tilmelding og evt. betaling til kredskontoret senest mandag den 30. januar.

Start dato: 2. februar 2017
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2017

De fællesfaglige fokusområder i den daglige undervisning

CFU UCN og GO Forlag afholder dette kursus for dig, der ønsker inspiration til det daglige arbejde med de fællesfaglige fokusområder. Så tag dine naturfagskollegaer under armen og få input til, hvordan I støtter og vejleder eleverne i at udarbejde naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål. På kurset, der foregår på CFU Hjørring, vil du høre oplæg om de fællesfaglige fokusområder, fællesfagligt samarbejde og den fælles naturfagsprøve. Samtidig vil du få praktiske øvelser med hjem, som kan indgå direkte i den fællesfaglige undervisning. Disse afprøves og diskuteres ligeledes på kurset. Du vil også få en introduktion til GO Forlags læremiddel Xplore På tværs og få ideer til, hvordan dette bruges i undervisningen, så eleverne klædes godt på til de fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve. Målgruppe: Naturfagslærere i udskolingen.

Start dato: 3. februar 2017
Hjemmeside: http://planbook.ucn.dk/kit/kii/kii-17526.htm
Pris: 895

Oprettet: 29. november 2016

Kreds 112 - Frokostmøde

"Fra Københavnertøs til bondekone" fortalt af Kirsten Madsen, Føns. Let frokost og kaffe/kage.

Start dato: 6. februar 2017
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: Kr. 100,00

Oprettet: 13. januar 2017

Østjysk H&D- kursus:”Recycling i H&D - materialer til det bløde værksted”

Østjysk H&D- kursus:”Recycling i H&D - materialer til det bløde værksted” Recycling er at genbruge ting man ellers ville smide ud. Det handler om, at se skønheden og mulighederne i brugte ting. Her forholder vi os til ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling.Ved brug af dåser, flasker, aviser, plastdunke mm præsenteres kursisterne for et hav af gode ideer til den bløde del af H&D faget. Der vil være fokus på, hvordan man kan lave lette designprocesser i børnehøjde, uden at gå på kompromis med håndværket og det gode endelige produkt. Alle idéer og oplæg er taget ud fra kursusinstruktøren Britta Thorlanns nye fagbog:”Recycling i H&D” som udkommer i januar 2017. Bogen - til en værdi af ca. 300,- vil blive uddelt gratis til kursisterne. Kurset er en delvis gentagelse af sidste sommers kursus ”Eksemplariske H&D-forløb”. Kurset vil dennegang blive afholdt i endnu adskildte H&D-lokaliteter, hvorfor en god drøftelse om fagets rammer som de er for de fleste, kan drøftes over arbejdet med de spændende opgaver.l Vemødt! Fakta: Tid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 9.00 - 15.00 Sted: Rosenvangsskolen, Rosenvangs Allé 49, 8260 Viby J. Instruktører: Britta Aagaard Thorlann - fagbogsforfatter og H&D-lærer. NY Pris 700 kr. for medlemmer, andre 1150 kr. Studerende medlemmer: 350 kr. inkl. bog, materialer og let forplejning. Tilmelding: Senest mandag den 30. januar 2017 max. 40 delt. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Britta Thorlann e-mail: brittathorlann@gmail.com eller på tlf. 61274003

Start dato: 7. februar 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus%E2%80%9Drecycling-i-hd-materialer-til-det-bl%C3%B8de-v%C3%A6rksted%E2%80%9D
Pris: NY Pris 700 kr. for medlemmer, andre 1150 kr. Studerende medlemmer: 350 kr. inkl. bog, materialer og let forplejning.

Oprettet: 20. januar 2017

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. februar 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

MidtVestjysk H&D-Kursus: ”Design med akryl og LED-dioder”

MidtVestjysk H&D-Kursus: ”Design med akryl og LED-dioder” Lys varmer i den mørke tid, men fascinerer også. Elever bliver altid grebet af mulighederne i at inddrage lys i deres designopgaver. Udviklingen af LED-dioder har nu muliggjort, at H&D-elever kan indkorporere LED-lys i næsten alle typer H&D-opgaver, og i alle regnbuens farver. Derfor vil du på dette kursus kunne blive fagligt ajourført i brugen af akryl og diodelys i H&D-undervisningen via stadieægte designoplæg. Her vil du lære hvordan grundlæggende arbejdsteknikker fra træpladearbejde, direkte kan overføres til det gennemsigtige akryl-materiale (plexiglas), og hvordan du lærer dine elever at lodde simple kredsløb med dioder og passende modstande. Tid: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 15.30 – 21.30 Sted: Skole i Viborg (mere info efter tilmeldingen) Instruktør: Rasmus R. Christensen. H&D-lærer på Vangebo skolen. Pris: Gratis for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 450 kr. inkl. let forplejning. Tilmelding: Max. 30 deltagere. Først til mølle. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 9. februar 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-%E2%80%9Ddesign-med-akryl-og-led-dioder%E2%80%9D
Pris: Pris: Gratis for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 450 kr. inkl. let forplejning.

Oprettet: 20. januar 2017

Generalforsamling i Fjordkrdsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122, tirsdag den 21. februar 2017 kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørrgade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest torsdag den 2. februar 2017 kl. 12.00.

Start dato: 21. februar 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017

Midtvestjysk H&D-kursus: "Øj, hvor det blæser - det kan vi li"

Midtvestjysk H&D-kursus: "Øj, hvor det blæser - det kan vi li" Vinden er med eller mod os overalt. Det gælder om at udnytte dens kraft til at sætte bevægelser i gang. Elever elsker vindeksperimenter både i N/T og H&D, for der er så megen leg og læring i at udnytte vinden. På kurset vil vi, med udgangspunkt i vinden, afprøve forskellige muligheder for at udnytte vinden i sammenhæng med håndværk og design. Vi skal blandt andet bygge drager, prøvevindmøller, vindposer og små sejl. Måske har du din egen idé med til at inspirere de andre deltagerne på kurset. Du kan sy i speilerdug, arbejde i plastik og tyvek, træ m.m. Så inviter din makker og måske også din N/T-kollega med på dette dragende og vindblæste kursus, og giv dine elever et fantastisk H&D-forløb fuld af leg og læring. Velmødt! Fakta: Tid: Lørdag den 25. februar 2017 kl. 9.30 – 15.30 Sted: Skole i Holstebro (mere info efter tilmeldingen) Instruktør: Lars Skibelund, tidligere lektor ved VIAUC, www.drageriet.dk Pris: 90 for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 540 kr. inkl. let forplejning. Tilmelding: Senest onsdag den 15. februar 2017 Max.30 deltagere. Først til mølle. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 25. februar 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-%C3%B8j-hvor-det-bl%C3%A6ser-det-kan-vi-li
Pris: Pris: 90 for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 540 kr. inkl. let forplejning.

Oprettet: 20. januar 2017