on. 30. mar. 2016 kl. 14:09

Besluttet: De nationale test skal til eksperthøring

  • Alle påberåber sig nogle eksperter, når det gælder de nationale test, oplever Jakob Sølvhøj. Nu indkalder Folketinget eksperterne til en høring.
    Alle påberåber sig nogle eksperter, når det gælder de nationale test, oplever Jakob Sølvhøj. Nu indkalder Folketinget eksperterne til en høring.
Af: Karen Ravn

Politikerne i Folketingets børne- og undervisningsudvalg har sagt ja til forslaget fra Enhedslisten om at gennemføre en eksperthøring om folkeskolens omdiskuterede og kritiserede nationale test.

Den 23. februar i år fandt en meget omtalt eksperthøring sted i Folketinget, hvor syv miljø-forskere udtalte sig om Eva Kjer Hansens landbrugspakkes indvirkning på naturen. Samme eftermiddag var undervisningsminister Ellen Trane Nørby i samråd om den statistiske usikkerhed i de nationale test. Og inspireret af landbrugspakke-høringen foreslog Jakob Sølvhøj ministeren en eksperthøring om de nationale test.

"Jeg så jo, at en eksperthøring åbenbart kan flytte noget. Og med testene har vi en situation, hvor det er åbenlyst, at alle påberåber sig nogle eksperter", siger Jakob Sølvhøj.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby overlod beslutningen om en eksperthøring til børne- og undervisningsudvalget, og derfor behandlede udvalget i går et forslag fra Jakob Sølvhøj og Alternativets Carolina Maier om en eksperthøring.

"Der var tilslutning i udvalget til ideen, og der er blevet nedsat en gruppe, som skal planlægge høringen", fortæller Jakob Sølvhøj.

NATIONALE TEST

Alle elever skal tage 10 nationale test i løbet af deres skoletid. Læsetest i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3. og 6., engelsk i 7. og geografi, biologi og fysik/kemi i 8. klasse. Testene varer 45 minutter ved en computer, og testene tilpasser sig undervejs den enkelte elev, så man får sværere opgaver, når man svarer rigtigt, og lettere opgaver, når man svarer forkert.

Testene blev efter nogle turbulente år med forsinkelser og tekniske sammenbrud obligatoriske fra foråret 2010. Med folkeskolereformen fik testene fra 2014 en ny rolle, idet reformens resultatmål blandt andet siger, at 80 procent skal være 'gode' til læsning og matematik målt i testene, at andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige år for år.

Risikoen for, at undervisningen indsnævrer sig mod de områder, der kan testes i en it-test, har været et hovedkritikpunkt fra blandt andre Lærerforeningens side. Men også det tekniske setup og selve testopgaverne har været kritiseret. De konkrete opgaver kan imidlertid ikke diskuteres offentligt, da de ligesom elevernes testresultater er omfattet af tavshedspligt. 

Kritikken af testene er taget til, siden Folkeskolen i oktober beskrev, hvordan Norddjurs Kommune oplevede, at de samme elevers resultater svingede op og ned, når de tog en den nationale læsetest flere gange med kort tids mellemrum. Det fik De Radikales Lotte Rod til at stille spørgsmål til undervisningsminister Ellen Trane Nørby, som efterfølgende valgte at iværksætte en undersøgelse af testenes reliabilitet.

I januar skrev professor Jeppe Bundsgaard en kronik i Politiken om testenes ringe målesikkerhed og anvendelighed for læreren, og den 4. marts offentliggjorde Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling så sin egen undersøgelse, som viste, at 12 procent af eleverne svinger mere end ventet, når de tager den samme test flere gange. Resultatet af den undersøgelse har også fået ministeriet til selv at bede de danske eksperter på feltet om at se på testene.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
on. 30. mar. 2016 kl. 15:09 Kirsten Hansen

Lærer

En god begyndelse på en proces som forhåbentlig kan lede frem til en erkendelse af, at nationale test er tidsspilde samt misvisende.
(Jo mere ukrudt der kan rives op med rode - jo bedre!)

Klag
on. 30. mar. 2016 kl. 16:17 Anders Bondo Christensen

Skandale
De nationale test blev solgt som et pædagogisk redskab.
De endte som et kontrolredskab i kommuner og på Christiansborg.
De måler som vinden blæser.
Der stilles spørgsmålstegn ved om det, de måler, overhovedet er relevant.
De har flytte fokus i undervisningen.
Testre...
Vis hele teksten

Klag
on. 30. mar. 2016 kl. 17:49 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Det er helt afgørende, dels at fokus ikke bliver for snævert, men omfatter hele det spektrum, som Anders ovenfor skitserer, dels, at den gruppe af eksperter, der inddrages, kommer til at bestå af uvildige personer, dvs ikke nogen af dem, der selv har en aktie i de nationale test.

Klag
on. 30. mar. 2016 kl. 19:35 Line Lykke Nielsen

lærer

Spørg også om....
Hvorfor man ændrede testene så radikalt i forbindelse med skolereformen?
Det gør jo, at man nu egentligt ikke rigtigt kan måle om den længere skoledag, med øget inklusion og mindre forberedelsestid, samt en langt mere målstyret undervisning, har en fagligt forbedren...
Vis hele teksten

Klag
on. 30. mar. 2016 kl. 20:10 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Det lyder flot med en eksperthøring - men man skal være opmærksom på, at der ikke findes uafhængige eksperter i de nationale test, da testene slet ikke fungerer som almindelige tests,og kun ministeriets betroede folk har haft mulighed for at se testene i praksis.

Fx så ...

Vis hele teksten

Klag
on. 30. mar. 2016 kl. 20:35 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Er du ikke indkaldt, Maria?

Klag
on. 30. mar. 2016 kl. 23:37 Richard H. Sørensen

Lærer

Sammentræf
@ Line
Godt du stillede det spørgsmål!
Men "fanden hytter sine" eller hvad man nu kalder det, når venner sørger for, at man ikke går på røven, når man skal svare på nærgående spørgsmål. Det ligner en slags nepotisme, der udfø...

Vis hele teksten

Klag
to. 31. mar. 2016 kl. 09:41 Karsten Bräuner

Lærer

Britiske data?
Det er skæbnens ironi, at samtidig med, at Danmark indførte nationale test, afskaffede Storbritannien dem, fordi de efter 15 års brug ikke havde haft nogen dokumenterbar effekt. Mon eksperterne (og det BLIVER virkelig spændende at se, hvem det bliver) agter at inddrage de britiske... Vis hele teksten

Klag
to. 31. mar. 2016 kl. 12:30 Svend Kreiner

De centrale problemer.
De problemer, som Anders skitserer, er de helt centrale problemer. Det må være en selvfølge, at høringen kommer rundt om dem alle sammen. Og i den sammenhæng vil det være at snakke udenom, hvis de psykometriske og statistiske metoder og de mange misforståelser, der ... Vis hele teksten

Klag
to. 31. mar. 2016 kl. 13:27 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Det vil være virkelig ærgerligt, hvis det lykkedes for de ansvarlige for de nationale test at forklejne de statistiske problemer med testene.

Som Svend Kreiner nævner, så vil der være tale om en magtkamp om definitionen af problemerne med de nationale test. Er det testenes ...

Vis hele teksten

Klag
to. 31. mar. 2016 kl. 14:58 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Nu foreligger der analyser, der viser relativt svage korrelationer mellem to testninger af samme elev i de nationale test, og mellem resultater ved afgangsprøver og ved de nationale test.

Det kunne være spændende at se, om der foreligger udregninger af korrelationer mellem OS og SL pr...

Vis hele teksten

Klag
to. 31. mar. 2016 kl. 15:09 Niels Christoffersen

Rambøll evalueringen
Rambøll evalueringen af de nationale test (2013) mangler et væsentligt element, nemlig en vurdering af om den danske udgave af en adaptiv test faktisk virker – eller duer, som det hedder her:
https://www.folkeskolen.dk/532184/t...

Måske var det noget eksperthøringen burde beskæ...


Vis hele teksten

Klag
to. 31. mar. 2016 kl. 18:36 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Jeg kunne godt forestille mig, at ministeriets egne embedsmænd føler sig taget temmelig meget ved næsen af de nationale test. Jeg tror ikke, at STIL har haft nogen som helst interesse i at sløre effekten af skolereformen. Hele setuppet med de nationale test, hvor testene kan må... Vis hele teksten

Klag