on. 9. mar. 2016 kl. 09:03

Afsløring: Ingen evidens for, at læringsmålstyret undervisning virker

  • Læringsmålstyret undervisning findes kun ét sted i verden, nemlig Danmark, siger lektor Keld Skovmand
    Læringsmålstyret undervisning findes kun ét sted i verden, nemlig Danmark, siger lektor Keld Skovmand
Af: John Villy Olsen

Læringsmålstyret undervisning er ikke afprøvet i andre lande, heller ikke i Ontario, påviser skoleforsker i en ny bog. Læringsmålstyret undervisning eksisterer heller ikke i den internationale forskningslitteratur som begreb. John Hattie, som mange ellers henviser til, har for eksempel aldrig skrevet om læringsmålstyret undervisning.

Undervisningsministerium og kommuner vil have, at lærerne omlægger deres undervisning til læringsmålstyret undervisning. Så vil elevernes læringsudbytte stige, lyder argumentet.

Men der er ingen dækning for den påstand, påviser lektor Keld Skovmand i en ny bog "Uden mål og med - forenklede Fælles Mål?", som udkommer fredag.

Når politikere, embedsmænd og eksperter skal begrunde læringsmålstyret undervisning, sker det ofte med henvisning til John Hattie og til den canadiske delstat Ontario, siger Keld Skovmand.

Men Hattie arbejder slet ikke med et begreb, der med rimelighed kan oversættes til læringsmålstyret undervisning, har Skovmand fundet ud af ved simpelthen bare at læse Hattie på originalsproget.

Og læseplanerne i Ontario - de opererer heller ikke med et begreb, der kan oversættes til læringsmålstyret undervisning, har Keld Skovmand konstateret ved selv at læse den canadiske delstats læreplaner.

Ny bog

11. marts udkommer bogen "Uden mål og med - forenklede Fælles Mål?" af lektor Keld Skovmand. Store dele af materialet i bogen stammer fra hans ph.d.-afhandling "Læreruddannelsens didaktik - i bund og grund", som han afleverer i foråret 2016.
Keld Skovmand (f. 1963) er cand. phil. i religionsvidenskab og har taget religionspædagogisk videreuddannelse ved University of Warwick. Han er ansat som forsker ved Forskning & Udvikling ved UC Lillebælt og har siddet i flere ministerielle udvalg. Hans primære forskningsfelt er tværgående analyser af læreplaner og læremidler.
Han er medforfatter til blandt andet "Billedkunst" fra 2015, som indeholder en analyse af forenklede Fælles Mål for faget, og "Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis" fra 2011.

Rambøll har fejllæst Ontarios læseplaner

Konsulentfirmaet Rambøll har også læst Ontarios læreplaner og rapporterede om dem til Undervisningsministeriet i rapporten "Kortlægning af curricula fra sammenlignelige lande". Men konsulentfirmaets medarbejdere fik noget ganske andet ud af deres læsning end Keld Skovmand.

"I deres læsning af Ontarios læreplaner kommer Rambøll frem til, at læreplanerne er organiseret i 'læringsområder' og 'specifikke kompetencebaserede læringsmål'", fortæller Keld Skovmand.

"Men der findes ikke 'læringsområder' i læreplanerne fra Ontario - der findes kun 'områder', nemlig 'strands', som det hedder på engelsk. Og læreplanerne indeholder heller ikke 'specifikke læringsmål', de indeholder derimod 'forventninger', nemlig 'expectations' - og disse forventninger i øvrigt ikke bindende, som Fælles Mål jo er", påpeger Keld Skovmand.

"Rambøll skyder i deres oversættelse ordet 'læring' ind en masse steder, hvor det ikke findes i virkeligheden", siger Keld Skovmand.

"Danske politikere, embedsmænd og forskere kan altså ikke legitimere læringsmålstyret undervisning ved at sige, at sådan gør de i Ontario - for det gør de ikke. Det kan enhver finde ud af ved bare at gå ind og se efter. Alle dokumenterne er tilgængelige på nettet", fastslår han.

Hattie er fejloversat

Tilsvarende med Hattie - han bliver fejllæst, og oversættelsen af et af hans nøglebegreber er direkte forkert.

"I den danske oversættelse af Hattie er 'targeted learning' oversat til 'målstyret læring', men det er en forkert oversættelse. En mere korrekt oversættelse ville være 'målorienteret læring' eller 'målrettet læring'", siger Keld Skovmand.

Citatfusk eller citatfejl

I den officielle definition af læringsmål i den nye, ministerielle vejledning om læringsmålstyret undervisning, "Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning", er der også sket en forvridning af den forskningskilde, som Undervisningsministeriet binder sin definition op på, påpeger Keld Skovmand.

"I vejledningen er der en tekstboks, hvor begrebet 'læringsmål' bliver defineret. I boksen står dér: 'Læringsmål er mål for, hvad eleverne skal kunne - altså mål for elevernes læringsudbytte'. Men den forskningsartikel af Morisano & Locke fra 2013, der er angivet som kilde til udsagnet, indeholder ikke en sådan definition af læringsmål", siger Keld Skovmand.

"Morisano & Locke taler ikke om 'læringsudbytte', og de taler i øvrigt heller ikke om 'læringsmålstyret undervisning' - et begreb som vejledningen også tillægger dem. Det er da betænkeligt", tilføjer Keld Skovmand.

Læringsmålstyret undervisning findes kun i Danmark

Så begrebet læringsmålstyret undervisning findes kun ét sted i verden, konkluderer Keld Skovmand. Danmark.

"'Læringsmålstyret undervisning' har ikke nogen forskningsmæssig begrundelse og har derfor heller ikke nogen teoretisk status. Hele begrebet er en ideologisk konstruktion, der er blevet skruet sammen i Danmark", siger han.

Læs stort interview med Keld Skovmand i Folkeskolen nummer 5, der udkommer torsdag den 10. marts.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
on. 9. mar. 2016 kl. 09:29 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Den har ikke noget tøj på, altså?

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 09:38 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Så afventer vi
De store og forkromede forklaringer fra UVM, Forskere, KL etc. på at de aldeles ikke har læst noget forkert, og aldeles ikke har fejllæst noget, men at man ikke kan udlægge tingene sådan...etc o.s.v.

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 09:56 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

"Læringsudbytte" er et misfoster
Måske det største problem er, at embedsværket og de centrale politikere er låst fast på en forståelse af, at undervisning skal lede til "læringsudbytte". Det er en forståelse der er affødt af frygt, frygt for at vi som samfund ikke får et ti... Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 10:34 Richard H. Sørensen

Lærer

Alibi-oversættelse af Hattie
Udtrykket: "som fanden læser bibelen" giver her rigtig god mening.

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 12:42 Jeppe Bundsgaard

Professor

Evidens er et sært ord...
Overskriften stemmer vel ikke helt med indholdet. For indholdet handler vel ikke om evidens, men om at Keld Skovmand mener at kilder er brugt og oversat forkert. Det kan han godt have ret i. Men det gør jo ikke nødvendigvis alt det der er lagt op til fra ministeriets side om Fælles Må... Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 12:58 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Svar til Jeppe
Hej Jeppe

Jeg kan naturligvis kun tale for mig selv:

Jeg er imod, at undervisningen skal tage AFSÆT i kompetencebaserede læringsmål. Målene er indholdstømte og fokuseret på metoder, og funderet i en grundlæggende idé om, at undervisning leder til et "læ...Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 13:11 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Var der et problem?
Problemet fandtes kun i forhold til testning, ikke i forhold til FSA.

Vel at mærke PISA testning, som ikke forholder sig til curriculum, men til om curriculum er i overensstemmelse med PISA's holdning til hvad der er vigtigt i deres standardmodeller.

Der er forskel på...
Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 13:12 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Derudover, så passer overskriften ganske udmærket.
man har implementeret en refom baseret på en evidens der ikke eksisterer

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 13:41 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Jeppe
At lærerne ikke benyttede FM 2011 burde jo skrige til himlen om at gøre noget helt andet, ikke endnu mere af det samme og endnu mere rigidt.
Jeg forstår ikke helt hvad det er I er imod, og hvad I er for. Er det at der er fælles mål for den danske skoles undervisning?
Hvis de...

Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 15:53 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Jeg tillader mig at henvise til min blog:

https://www.folkeskolen.dk/583393/h...

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 15:59 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Og jeg vil skynde mig at henvise til den her hvis man vil vide lidt mere om Rambøll...

http://www.folkeskolen.dk/572480/i-...

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 16:01 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Jeppe, jeg skal ikke udtale mig på hele lærerstandens vegne, men når du spørger, hvad det er, vi er imod, så er svaret herfra: Hele det absurde bogholderi omkring den enkelte elev, som tager vores tid og kræfter, ødelægger vores arbejdsglæde og kreativitet og forhindrer os I at være gode lærere.

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 17:00 Jeppe Bundsgaard

Professor

Niels Jacob, du siger målene er indholdstømte. Der taler du vist mod bedre vidende/du har ikke læst målene. Lad os evt. gennemgå dem for at se om vi forstår noget forskelligt ved indhold.
Du siger også at undervisning skal tage udgangspunkt i indholdet. Hvad er indh...
Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 17:10 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Jeg syntes ikke
Rigtigt der er en forhlden sig til den rent praktiske virkelighed der findes.
Læringsportalerne i deres praktiske udførelse er REN læringsmålstyring, OG årsagen til det er en mere eller mindre bevidst fejllæsning af tekster.
Enten er det bevidst eller også er det in...

Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 17:15 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Svar til Bundsgaard
1: FFM er bundet op på kompetence- videns- og færdighedsmål som definerer hvad eleven skal kunne - ikke hvad eleven skal arbejde med. Du er velkommen til at komme med et eksempel på et mål, som du mener tager afsæt i et indhold.
Ministeriets model for målstyret und...
Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 18:56 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Jeppe, det er hævet over enhver tvivl, at lærere skal have fokus på det, eleverne skal lære. I mine ører er det så banalt, at det grænser til det fornærmende at gøre opmærksom på det. Jeg forstår ikke, hvordan den forestilling er opståe... Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 19:32 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Kære Bundsgaard
det du beskriver er netop sådan som praksis er, at man taler med eleven om stoffet, eks. Den franske rev., gennemgår fakta, diskuterer kilder, ser film, taler om menneskerettigheder, demokrati og lighed/frihed. Eleverne danner sig billeder og forståelser af dengang og i dag. Sammenhold... Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 21:01 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Min kritik:
Jeg har svært ved på læringsområdet at tale om evidens. Jeg mener i bedste fald, at der er tale om korrelationer eller blot antagelser. Egentlig evidens i betydningen 'hårde facts' er det ikke, men det kan være 'de forhåndenværende bedst...
Vis hele teksten

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 21:36 Maud Pedersen

Tegner

Tak
Nu har jeg faktisk også været i Canada, og haft et direkte og fagligt arbejdsforhold med folk fra den brede skolefront, og jeg har forsøgt at sige præcis det, der kommer frem her i mange år !! Så kæmpe TAK....!!

Klag
on. 9. mar. 2016 kl. 23:38 Vagn Madsen

pensioneret viceskoleinsp.

EN UNDERVISNINGSDUELIG SKOLE HAR IKKE BRUG FOR LÆRINGSMÅL OG TÅGEDE FÆLLES MÅL
Noget (meget) tyder på, at en nem tilgængelig betingelse for at politikerne kan få mulighed for at ødelægge den danske folkeskole er, at de husker i tiden og utide at klistre en forskningsetikette på deres makværk. Sådan gjorde fhv. undervisningsminister Christ... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 06:33 Richard H. Sørensen

Lærer

Jeg begynder at forstå, hvorfor Corydon stak af fra dansk politik til et firma, der nu i bund og grund tjener penge på et falsk grundlag hos UVM. Sandheden måtte jo komme ud!

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 11:03 Morten Misfeldt

Professor

Kære Niels Jakob
kære Niels Jacob
jeg fik lige lyst til at komme Jeppe Budsgaard til undsætning her ☺ mest fordi jeg næsten ikke kan holde ud at ingen tager ordentlig fat i teksten når FFM kritiseres (måske bortset fra Kjeld Skovmand – hvis bog jeg glæder mig til at læse). Så ...
Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 11:48 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Kære Morten
Tak for dit input. Jeg synes du har ret i, at det er godt med nogle eksempler der kan konkretisere debattens indhold.

Så vidt jeg kan se laver du desværre den fejlslutning, at du gør videns- og færdighedsmålene til udgangspunktet. Det er ihvertfald dem du medtager i dine cit...

Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 12:30 Morten Misfeldt

Professor

Kære Niels Jakob
Tak for din uddybning. Du har jo ret i det meste her, men bestemt ikke i at FFM er indholdstomt, jeg må lige præcisere.

Jeg læser ikke fælles mål på nogen særlig bestemt måde her - jeg læser bare det der står. Der står indhold, og det siger du...

Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 12:47 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Kære Morten
Jeg citerer lige mig selv: "Jeg er imod, at undervisningen skal tage AFSÆT i kompetencebaserede læringsmål. Målene er indholdstømte og fokuseret på metoder". Kompetencemålene er indholdstømte. Det er vi vist enige om? Og vi kan nok også være... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 13:11 Morten Misfeldt

Professor

godt så
jamen fint. Du kan fint være imod at have kompetencemål (og for hvad? tænker jeg så). man kan jo være så meget.

Kompetencemålene konkretiseres/udfyldes jo af videns færdighedsmålene så det er sådan og stramme den virkeligt til grænsen at si...

Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 13:22 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Kære Morten
Jeg er for bredt pædagogiske mål. Jeg definerer dem ovenfor som "mål, som ikke kun vedrører læring af faglige metoder, men som også vedrører elevens fordybelse i og genskabelse af indholdet samt deltagelse i undervisningens fællesskab."

Jeg mener ikk...

Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 13:35 Morten Misfeldt

Professor

Kære Niels Jakob
Ok det er her vi slutter. Jeg læser i Kjelds bog - og med mindre der er magi på side 44 og frem, så vil jeg synes den karakteristik af kompetencemålene i FFM som indholdstomme er noget sludder (læs din egen begrundelse - indeholdet er med fordi skidtet ellers ikke giver menin... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 14:48 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Kære Morten
Jeg kan naturligvis ikke forhindre dig i at kalde argumentation du ikke forstår for "sludder", men hvis du oprigtigt er interesseret i at gå dybere ind i debatten, vil jeg foreslå dig et andet udgangspunkt.

Indholdet er med i den underordnede og sporadiske form det er, ford...

Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 15:15 Jeppe Bundsgaard

Professor

Niels Jacob, du hører konsekvent ikke hvad Morten siger. Så når du bliver ved med at påstå noget der ikke er tilfældet, så bliver det sludder.
Og den artikel du har skrevet om tysk læringsmålsdidaktik handler jo om noget helt andet end det der er på f...
Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 15:24 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Der er ingen uoverensstemmelse imellem at eleverne skal lære at handle med viden og forståelse på fagligt systematiske metoder og det du kalder overførsel
Det er to absolut nødvendige sider af samme sag.
Det der er problemet er at læringsmålstyring er ensporet på...

Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 15:46 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Bundsgaard
Jeppe, jeg læser alt hvad Misfeldt skriver, og giver grundige svar med begrundelser, incl. henvisninger til vejledninger og FFM. Det kan næppe kaldes sludder? Men oplys mig gerne om, hvor jeg læser vejledningerne forkert, og giv også gerne bud på kompetencemål som har af... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 16:01 Jeppe Bundsgaard

Professor

Niels Jacob, ja, jeg har læst Keiding. Og som sagt er der ikke noget i den nuværende tilgang der bygger på den omtalte tyske tilgang. At du kan se ligheder er fint. Men det er ikke fint at fordi du kan se ligheder, så tillægger den nuværende tilgang alle de dårligdo... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 16:09 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Det er så hyggeligt, at man altid finder trøst i matematikkens verden, når man skal have fat i det konkrete og målbare.

Jeg ser en stor forskel mellem naturvidenskab og humaniora i den her diskussion.

Jeg kan ikke se indholdet i, at elever under fortolkning kan vurdere teksters ...Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 16:09 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Det er ikke helt sammenhængende at sige "Undervisningen består i at give eleverne det faglige input de får brug for" og derefter "FFM kan således ses som en angivelse af hvilke faglige procedurer, metoder, begreber, principper osv. som eleverne SKAL tilegne sig i denne praksis." (min fremhævning)

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 16:57 Morten Misfeldt

Professor

hej igen Niels Jakob
Nå nu tager jeg lige handsken op igen – den er nok ikke sådan lige at lukke.
Mit ærinde er ret simpelt, og måske det er en del af grunden til vores talen forbi hindanden her. Jeg anholder simpelthen ideen om at FFM er tømt for indhold, og den ide holder du hårdt på...
Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 17:18 Charlotte Birk Bruun

Specialpædagogisk konsulent, Cand.pæd.phil og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Skal børn lære det vi ønsker, eller det de har brug for?
Inden vi rigtig kan kaste os ud i en debat om læringsmål, så er der behov for, at vi lige træder et par trin op. Vi er nødt til at vide, hvad det er der er skolens opgave, altså skolens formål. Vi er formentlig alle enige om, at vores børn går i skole for ... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 17:25 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Undskyld mig Misfeldt
Professoren for læring, I har sikkert også travlt med at definere dette som begrebet FFM dækker over, det giver gode bevillinger.
Men at FFM skulle give eleverne kompetencer i fremtidens samfund, er da den største omgang sludder jeg har hørt længe.
At kunne skrue op for ...

Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 17:29 Thomas Aastrup Rømer

FFM er en del af skolereformens læringsfilosofi, og som sådan er de en del af "læringsrevolutionen" og videre af konkurrencestatsideologiens overdeterminerende indflydelse, dvs. de er struktureret af et læringsbegreb, der hviler på et opgør med formål, dan... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 17:53 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Sludder og misforståelser
Bundsgaard: Jeg tillægger ikke den nuværende FFM-tænkning alle de samme dårligdomme som den læringsmålorienterede didaktik, men der er betydelige sammenfald, som bringer den nuværende tænkning i store problemer. Det mangler jeg, at nogle af dens fortalere forho... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 21:35 Magnus Højerslev Nielsen

Lærerstuderende samt vikar

Helliger målet midlet?
Jeg finder artiklen utrolig relevant i forhold til at stille spørgsmålstegn ved tilblivelsen af læringsmålstyret undervisning - at Skovmands undersøgelser da viser, at denne er baseret på "fejlfortolkninger" og eller embedes "Sjusk/Fusk" må vi fø... Vis hele teksten

Klag
to. 10. mar. 2016 kl. 21:55 Lasse Bak Sørensen

Lærer

Adventure eller all inclusive
Fra seneste indlæg her på siden:

https://www.folkeskolen.dk/583519/a...

"Jeg tror ikke, jeg er den eneste lærer, hvis hjerne mister kreativitet og begejstring, når den bliver bedt om at starte undervisningsrejsen ud i fagenes vidunderlige verden med nogle fuldstændig...Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 01:05 Jeppe Bundsgaard

Professor

Flot sagt
Thomas, du siger: "FFM er en del af skolereformens læringsfilosofi, og som sådan er de en del af "læringsrevolutionen" og videre af konkurrencestatsideologiens overdeterminerende indflydelse, dvs. de er struktureret af et læringsbegreb, der hviler på et opgø... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 01:11 Jeppe Bundsgaard

Professor

Jeg ønsker børn skal lære det de har brug for
Charlotte, jeg synes du formulerer to gode mål - og for mig at se må de være sammenhørende. Børn skal for mig at se lære det de har brug for - det er mit ønske. Jeg har svært ved at forestille mig nogen der ville sige noget andet.

Og det stiller os over for et...

Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 07:48 Charlotte Birk Bruun

Specialpædagogisk konsulent, Cand.pæd.phil og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Vi skal ikke forudsige fremtiden, vi skal have ønsker for den.
Jeppe Bundsgaard, der hvor jeg tror vi er uenige, er i forhold til denne bemærkning: "Jeg vil svare, at vi må have en foreløbig forestilling om hvad fremtiden vil byde på. For ellers kan vi ikke handle."

Jeg mener ikke vi skal forsøge os med fremtidsforestillinger...

Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 08:11 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Jeg vil nu gerne omformulere spørgsmålet
Til igen at handle om hvem der definerer hvad der er brug for.
Det er nemlig hele basis for diskussionen.
Dybest set reducerer læringsmålstyring skole til 10% af dens funktion og opstiller det som eneste succes kriterie.
Det er et alvorligt problem.
Umiddelbart er min forventning til fremti...Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 09:58 Charlotte Birk Bruun

Specialpædagogisk konsulent, Cand.pæd.phil og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Det er ikke et 'hvem', der definere hvad der er brug for.
Christian, det er ikke et 'hvem' der definerer, hvad børn har brug for at lære. Det afgøres af tiden (i samarbejde med børnenes valg og handlinger). Det vi kan gøre er, at have ideer om, hvad vi godt kunne tænke os, at de fik mulighed for. På baggrund af de ... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 11:20 Anders Bondo Christensen

Jeg har endnu en gang læst en lang og interessant debattråd på Folkeskolen.dk. Jeg er imponeret over (og stolt over), at der kan genereres så grundige debatter i regi af Folkeskolen. Ofte sker der det, at debatterne udvikler sig, så udgangspunktet fortoner sig.
Artiklen om Ke...
Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 12:02 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Charlotte, tak for din meget præcise betragtning: Vi skal ikke forudsige fremtiden, vi skal have ønsker for den.

Det er jo det sidste der sker gang på gang, når man tager et defensivt afsæt i det, der kaldes 'nødvendighedens politik'. Når man italesætt...

Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 12:04 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Øh - omvendt :-)
Undskyld, jeg kom til at skrive: 'Det er jo det sidste der sker gang på gang, når man tager et defensivt afsæt i det, der kaldes 'nødvendighedens politik'. Der skulle naturligvis have stået: Det er jo det FØRSTE, der sker ...

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 12:38 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

FFM
tak for en spændende debat, som jeg først læser nu. Med fare for at gentage noget af det, så blot følgende: Nu kan man vel ved opbygningen af fx Matematik også argumentere for, at den overordnede opbygning til dels sker i stofområder/indholdsområder: Tal og Alg... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 14:14 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Andreas
Kære Andreas

Tak fordi du også bidrager.

Jeg finder det umiddelbart problematisk at argumentere for at FFM er opdelt i stofområder/indholdsområder, når det i masteren fremgår (matrixen side 4 nederst) at FFM opbygges ud fra kompetenceområder med overordnede kompet...Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 14:30 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Jeg argumenterer ikke på, at FFM er opdelt i stofområder og indholdsområder. jeg pegede på, at matematikfaget for dets vedkommende er det. Eller ser du noget andet? Jeg ved ikke, om du læser vejledningen forkert, men jeg beskriver den forståelse, som jeg selv har af argu... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 15:34 Alexander von Oettingen

Prorektor

Kære Keld
Tillykke med bogen. Glæder mig at læse den.
vh
Alexander

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 16:13 Lasse Bak Sørensen

Lærer

Stakkels Finland, hvis du har ret, Andreas
Kære Andreas
Kan du ikke give mig nogen rigtig gode psykologiske argumenter for, at elever, som de er flest, vil elske "at lære at lære?" Og hvori består det nye i, at lære eleverne at lære? Er det ikke netop en af de metakognitive grundtvangstanker bag den læ...
Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 16:22 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Andreas
Jeg opfatter de Forenklede Fælles Mål sådan, at målene for alle fag er organiseret ud fra kompetenceområder. Det gælder også for matematik. Som jeg forstår matrixen i masteren, er det vist også den hensigt der har været.

At der er spor af indhold und...

Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 16:45 Thomas Aastrup Rømer

Jeppe: Hvad er det for "skældsord", du mener, jeg skriver? Det hele er funderet på lange analyser af både mig og andre. HVis du opfatter det som "skældsord", så bekræfter du pointen i mit første indlæg. Jeg er klar over, at M. Mistelfelt er ... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 18:14 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Niels Jakob, FFM er organiseret ud fra kompetenceområder. Jeg påpegede blot som nævnt det forhold, at det for matematikfaget ikke forholder sig sådan i den samlede overordnede opbygning, når det nu var bragt på banen. jeg ser ikke FFM tømt for indhold. Kære Las... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 19:04 Lasse Bak Sørensen

Lærer

Kære Andreas
Hvis de finske reformtanker medtænker elevers nysgerrighed, motivation og kreativitet, så er jeg helt tryg ved, at de skrotter den hårrejsende og livsknusende tanke, at skolen fremover skal lære eleverne at lære.

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 20:06 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

FFM og fremtiden
Sådan som jeg ser læringsmålsstyringen og FFM i praksis, sætter de rent faktisk skolens formål frit på den måde, at de rent slet ikke forholder sig til det. De stikker en masse fragmenterede fagfaglige elementer ud, som eleverne skal kunne, hvorefter de stort set se... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 20:52 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Jeg synes, at det vellykkede i fælles mål i dansk er de forenklede overordnede kompetencemål. De er forståelige, og giver noget at arbejde hen imod i fx elevplanerne. Jeg bryder mig ikke om de mange videns og færdighedsmål - de burde kunne skrives bedre og mere forstå... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 21:13 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Det er bestemt også videns- og færdighedsmålene, jeg slås med. Det overordnede mål kan jeg godt styre hen imod, men sammenhængen forsvinder i v- og f-målene, nok fordi processerne er så langstrakte, fx at læse en tekst og foretage en analyse, hvilket snild... Vis hele teksten

Klag
fr. 11. mar. 2016 kl. 21:28 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

til almen belysning og underholdning
kan man jo læse den her:

http://www.folkeskolen.dk/583524/ko...

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 08:59 Morten Misfeldt

Professor

Lidt kommentarer og svar
jeg prøver lige at svare/kommentere.

1. Niels Jakob. Dit budskab er sevet ind: du kan ikke lide den måde FFM er organiseret på, fordi indholdet er underlagt en kompetencelogik – det bliver så til at FFM eller de overordnede kompetencemål er indholdstomme. Jeg mener det er f...

Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 09:55 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Misfeldts misforståelser
Jeg bakker ikke. Jeg fastholder, at kompetencemålene er indholdstomme. Der er spor af indholdsbeskrivelser i de underliggende vidensmål i nogle fag. Vidensmålene er stadig arbitrære ift. opnåelse af kompetencemålene, jf. eksempelvis prøvevejledningen for natur/tekno... Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 10:33 Thomas Aastrup Rømer

Morten: Ja, det var dumt, at jeg skrev det, det har du ret i. Sorry. Jeg synes blot ikke, at dine overvejelser forbinder sig med læringsreformens pædagogiske sammenhæng, og derfor bliver hele din tilgang til fag og kundskaber for teknisk og digital. Det er som om, du ikke følger m... Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 10:37 Morten Misfeldt

Professor

Mine misforståelser
Kære Niels Jacob
tja vi har åbenbart forskelige forståelser af hvad ”tom” betyder. det er nærmest morsomt at diskutere ”ingenting”. Jeg har altid troet at tom betød der ikke var noget, så indholdstom troede jeg betød helt uden indhold. Du kalder det min misforstå...
Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 10:40 Morten Misfeldt

Professor

Kære Thomas
Kære Thomas
du har helt ret i at jeg opfører mig bevidst naivt her – jeg bliver sur når det faktuelle grundlag er så rodet som oplever det ovenfor, det beklager jeg. Jeg vil gerne diskutere de bredere konsekvenser af målstyring og digitale platforme på et ordenligt grundlag.

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 10:43 Thomas Aastrup Rømer

Morten: Det faktuelle er en splintring af kundskabsbegrebet i atomer, så et radikalt konstruktivistisk læringsbegreb kan tage over og sætte atomerne ind i digitale styringsstrukturer, der opløser skole- og lærerbegrebet som sådan. Resten er variationer under denne begrebsmæssige realitet.

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 11:09 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Misfeldts misforståelser en sidste gang
Kære Morten

Nej, jeg tror ikke vi har forskellige forståelser af begrebet "tom". Vi har nærmere forskellige forståelser af, hvordan sammenhængen og hierarkiet mellem kompetence- videns, og færdighedsmål i FFM skal forstås. Jeg forholder mig her til d...

Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 12:27 Morten Misfeldt

Professor

Kære Thomas
jeg synes det er afgørende om denne opsplitning ses som ontologisk og praksis-determinerende eller som analytisk og praksisunderstøttende. Når du skriver som du gør læser jeg det som om at du kun tænker i den første forståelse. Jeg tænker...
Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 14:01 Thomas Aastrup Rømer

Morten: Men min pointe er, at hverken Jeppe og især ikke du, tænker i det, du kalder for den "ontologiske" struktur, dvs. i den pædagogiske og uddannelsespolitiske sammenhæng, som produktionen af FFM indgår i. Dermed forfalder din diskussion af målene til spø... Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 14:49 Charlotte Birk Bruun

Specialpædagogisk konsulent, Cand.pæd.phil og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Personfnidder forstyrrer en ellers væsentlig debat
En ellers spændende debat begynder at blive lidt tung at følge. Det er aldrig befordrende, at kalde andres argumenter for sludder eller skældsord, hvis noget lyder underligt, så stil spørgsmål.

Lad os komme tilbage på sporet.

Opbygningen af FFM er et helt bevidst ...Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 18:15 Jeppe Bundsgaard

Professor

Thomas, jeg skrev: "Men de der altfavnende ophobninger af (det jeg opfatter at du opfatter som) skældsord og påstande bidrager ikke med nogen forståelse. " - jeg siger at jeg tror at du synes at "datalandskaber, læringsmålstyring, nedbrydnings-didaktik, adminis... Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 18:25 Jeppe Bundsgaard

Professor

Thomas,
Du skriver: "Men min pointe er, at hverken Jeppe og især ikke du, tænker i det, du kalder for den "ontologiske" struktur, dvs. i den pædagogiske og uddannelsespolitiske sammenhæng, som produktionen af FFM indgår i. "

Jo, det gør vi. Vi ser b...


Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 21:00 Thomas Aastrup Rømer

Jeppe: Danmarks Pædagogiske Oligarki (DPO) er ikke en "konspirationsteori", som du kalder det. Til gengæld er det et veldokumenteret faktum, hvis teoretiske og metodiske struktur, jeg har beskrevet i to lange essays, som du kan finde på min hjemmeside, og som jeg i tidens lø... Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 21:10 Thomas Aastrup Rømer

Jeppe: 1. Dine eksempler på "skældsord" er centrale begreber hentet direkte ud af DPO's egne tekster, endda nogle af de mest forskningsprofilerede tekster. Det er altså ikke mine skældsord, men pædagogiske fakta, som jeg forholder mig til, og som alle bør f... Vis hele teksten

Klag
lø. 12. mar. 2016 kl. 21:15 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

For os praktikere er jeres didaktiske diskussioner højst på et generaliserende og akademisk plan. Den reelle implementering af FFM og indhold er meget anderledes, og det giver nok næppe meget mening at føre forskning på det grundlag. Det kan også være derfor at mege... Vis hele teksten

Klag
sø. 13. mar. 2016 kl. 00:00 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Det kan være den her
Kan hjælpe lidt på overblikket

http://www.folkeskolen.dk/583674/in...

Klag
sø. 13. mar. 2016 kl. 08:19 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Indholdsdidaktik
Hej Jeppe

Kanonlisterne er et bud på, hvordan der kan styres efter indhold fremfor "læringsudbytte". De er ikke perfekte, men jeg foretrækker en politisk styring der funderes i en beskrivelse af hvad der skal undervises i og læres om, fremfor en styring efter en beskriv...

Vis hele teksten

Klag
sø. 13. mar. 2016 kl. 14:22 Morten Misfeldt

Professor

Kære Thomas
Kære Thomas
Du skriver at vi (Jeppe og jeg) ikke tager det ontologisk og praksisdeterminerende aspekt af FFM alvorligt. Jeg tænker:
Ift Jeppe er det bare ikke rigtigt. Kig på teksterne han har skrevet om skolens mål og curriculum logikker(der er nok at vælge imellem). Sagen...

Vis hele teksten

Klag
sø. 13. mar. 2016 kl. 16:13 Thomas Aastrup Rømer

Kære Morten
1. Grunden til at jeg skrev, at Bundsgaard ikke inddrager det, du kalder for det "ontologiske", er, at han i den konkrete situation var alt for hurtig til at forveksle faglige begreber med det, som han kaldte for "skældsord". Det sætter mig jo helt ud a...
Vis hele teksten

Klag
sø. 13. mar. 2016 kl. 16:23 Thomas Aastrup Rømer

Jeg vil lige tilføje, at min vurdering af problemstillingerne i Bundsgaards arbejde især bygger på følgende to artikler:

1.The missing link – prototypiske situationer som didaktisk kategori - En homage til Svein Østerud

2.Nøglekompetencer med bud til de humanistiske fagområder

Klag
sø. 13. mar. 2016 kl. 17:27 Thomas Aastrup Rømer

Endelig bør jeg tilføje, at Bundsgaard mig bekendt er helt uden interesse i den såkaldte systemteori, som ellers plager de mere ideologiske tilgange til skolereformens ideer, hvor ”kompetence” bliver til ren teknik, eftersom man i filosofisk forstand har udelukket de omgivelser, hvori ... Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 09:01 Jeppe Bundsgaard

Professor

Niels Jacob, tak for at markere det synspunkt. Så er vi jo i hvert fald uenige. En fast bestemmelse af indholdet i undervisningen overlader jo ikke megen frihed til lærerne. En kompetencetilgang overlader netop mange vigtige spørgsmål om indhold til lærerne.
Ifht. dit spø...
Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 09:53 Charlotte Birk Bruun

Specialpædagogisk konsulent, Cand.pæd.phil og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Centralt fastsatte kompetencemål er mindst lige så styrende som curriculum
Såvel centralt fastsatte kompetencemål, som et centralt fastsat curriculum, er enormt styrende. Begge dele binder lærerne og begge dele er noget der appelerer til teststyring. Som lærer, vil jeg i grunden hellere styres af et bestemt indhold, end af fastsatte kompetencer, der er m... Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 09:55 Thomas Aastrup Rømer

Jeppe:
1.
Du skriver til mig: "Jeg vil nødig lægge dig ord i munden, men dette får mig til at forestille mig at du mener at skolen skal være et traditionsformidlende sted, hvor eleverne lærer om fortiden(s store begivenheder, tænkere, aktører?), et sted for fo...

Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 10:15 Jeppe Bundsgaard

Professor

Charlotte, jo jeg er om ikke begejstret, så af den opfattelse at et curriculum udformet af "samfundet" er af det gode. Det skal på en og samme tid sætte rammerne for hvad vi i fællesskab forventer af skolen, og give lærere og elever vide rammer for at udfolde sig. O... Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 10:18 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Hej Jeppe

Jeg er enig med dig i, at en fast politisk bestemmelse af undervisningens indhold ikke er vejen frem. Det var også derfor jeg skrev at kanon-listerne er bud på politisk styring af en indholdsdidaktik, og at de ikke er perfekte. En mere mild indholdsstyring ville være at fore...

Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 12:24 Jeppe Bundsgaard

Professor

Niels Jacob,

"Indenfor kompetencetilgangen er lærerens overvejelser over indholdet underlagt en stærk accountability-tænkning, hvor læreren står til regnskab ift. at eleverne opnår statsligt definerede kompetencer. "

1. Belæg? Det har du ikke, for det f...Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 12:43 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

jeg skal ikek gøre mig klog
på kompetencetilgangen.
Men jeg er ret sikker på at vi netop skal have skole FORDI fremtiden er uforudsigelig.
Og de "kompetencer" der er brug for er netop dem der kan håndtere uforudsigeligheden.
Hvilket saver benet over på en god del af de "kompetencer" som d...


Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 12:44 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

accountability
http://www.businessdictionary.com/d...

Her kan du se hvordan business verdenen definerer ordet og fortæl så lige det ikke er det Lars Løkke og ETN mener om skolen. Eller for den sags skyld Anders F, Helle T, Tortellini eller Corydone.

Og så vil du måske påstå po...Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 13:11 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Hej Jeppe

Ift. det første, så skulle jeg måske have præciseret at det jeg henviser til, er kompetencetilgangen som den anvendes i FFM. Her er accountability-tænkningen helt tydelig i både de politiske aftaler, i målene og i vejledningerne. Den gennemsyrer alt. Det ...

Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 17:03 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Jeppe B, Du skriver til Niels Jakob bl.a: '2. Kompetencetilgang har ingen nødvendig relation til accountability. Det skal du derfor lade være med at påstå.'

Har Niels J påstået det? Har han ikke bare påpeget, at der i den GIVNE situation er en stærk relation?

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 19:12 Thomas Aastrup Rømer

Jeppe: 1. Dit kompetencebegreb sender dig lige i favnen på det du kritiserer. 2. Dit handlekomptencebegreb afvikler handling i sig selv. 3. Med ødelæggelsen af "handling" forfalder også "tænkning" til refleksion.

Du ender, selvom du ikke vil det, med at l...

Vis hele teksten

Klag
ma. 14. mar. 2016 kl. 19:27 Thomas Aastrup Rømer

Hvad er det modsatte af handling? Det er handlekompetence.

Handling retter sig fra fortid ind i en åben fremtid via en rokering af tingene. Handling er en form for eksistens, hvor mennesker og ting kommer nær hinanden i en naturlig orden, som er blevet for kunstig.

Handlekompetence er der...Vis hele teksten

Klag
ti. 15. mar. 2016 kl. 10:20 Keld Skovmand

Lektor

Hvorfor er ’læringsmålstyret undervisning’ en dansk konstruktion?
Kære Jeppe med mange flere!

Jeg skal i først beklage, at jeg ikke tidligere har forholdt mig til de mange indlæg i denne tråd, men arbejdet er kommet i vejen.

Jeg må dernæst sige, at det undrer mig, at du kaster dig ud i en længere kritik af indholdet af en bog, d...Vis hele teksten

Klag
ti. 15. mar. 2016 kl. 10:47 Morten Misfeldt

Professor

Kære Thomas
Jeg kunne have tendens til at give dig ret ift at Jeppe B (og jeg selv – der har haft den fornøjelse af være medforfatter på nogle af de senere tekster) springer for hurtigt fra forestillede situationer til konkrete færdigheder og på denne måde overser ...
Vis hele teksten

Klag
ti. 15. mar. 2016 kl. 11:13 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

begrebet er en dansk konstruktion
Kære Keld. Tak for din redegørelse. Blot nogle få bidrag fra min side. Du er ret i, at begrebet læringsmålsstyret undervisning ikke findes som begreb andre steder. Man kunne lave en lignende søgning på fx begrebet Understøttende undervisning. her vil man må... Vis hele teksten

Klag
ti. 15. mar. 2016 kl. 12:41 Alexander von Oettingen

Prorektor

Kære Keld
Jeg har læst bogen! Er imponeret over dit omfattende analyse arbejde. Der er meget man kunne sige til din fremstilling, men det fører vidt og ind i en detaljeringsgrad, som dette medie her nok har svært ved at bære.

Blot to overordnede ting jeg tænkte på i min læs...

Vis hele teksten

Klag
ti. 15. mar. 2016 kl. 12:41 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Accountability
Kære Morten

Den accountabilty-tænkning der dominerer indenfor skole- og uddannelsesverdenen i dag, er fokuseret på læringsudbytte i form af kompetencer.

Jeg synes det er godt at Jeppe kritiserer NT, både her på siden og andre steder. Det er der al mulig grund til - bå...Vis hele teksten

Klag
ti. 15. mar. 2016 kl. 15:13 Morten Misfeldt

Professor

Kære Niels Jacob
Det har du ret i.

Kære Thomas R
Beklager ordet dystopisk i mit indlæg ovenfor. Der skulle bare stå "analyse"

Klag
ti. 15. mar. 2016 kl. 18:32 Thomas Aastrup Rømer

Keld: Tak for en grundig og spændende kommentar. Jeg glæder til at læse bogen.

Klag
fr. 18. mar. 2016 kl. 13:51 Morten V. Knudsen

Artiklens illustrationen er velvalgt:
en splitternøgen uddannelsesbureaukrat i procession under en tronhimmel, båret af 4 loyale embedsmænds, der tror de ikke dur til deres job, hvis de siger sandheden!

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 13:08 Keld Skovmand

Lektor

Kækhed og raske kovendinger?
Kære Andreas

Jeg forstår, at du nu trækker udsagnet om, at LMSU er et ’forvrøvlet begreb’ tilbage, idet det blev fremført i et øjebliks kådhed. Jeg forstår godt, at du måske ikke føler dig helt så kåd lige nu, men jeg finder til gengæl...

Vis hele teksten

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 14:47 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Kære Keld

Jeg forsøgte så godt som muligt at beskrive det i første svar til dig, og det er ikke sikkert, at jeg kommer så meget nærmere her. I givet fald kan det blive lidt tungt at skrive sig ud af det her, og jeg vil faktisk foretrække et møde, hvor vi kan d...

Vis hele teksten

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 18:28 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Det bliver sådan lidt firkantet, Andreas, men jeg tror ikke mange af os kritiske bliver mindre kritiske, hvis vi ikke snart får at vide, hvem der har skabt vrøvlet, så vi kan få forklaret os og det.
Det er ikke dit, men hvis er det så?
Det her ender jo et sted, hvor denn...

Vis hele teksten

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 19:36 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Andreas
Nu er jeg også blevet inviteret på kaffe hos dig, mig bekendt er det ikke lykkedes at finde et tidspunkt. Men disse kaffe møder skal altså ikke aflyse en åben og kritisk debat, bl.a. her på siden. Vi må og skal have den debat, din medforfatter Jens Rasmussen næ... Vis hele teksten

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 20:02 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Kære Henning og Jeppe. Hvis vrøvlet er skabt af selve opbygningen af de nye FFM med fokus på kompetencebegrebet og F-V-mål, så er ansvaret bestemt også mit. Og det vil være alvorligt for min del af arbejdet, hvis den forsages af praksis. Ledetråden i opbygninge... Vis hele teksten

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 20:06 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Og blot for at supplere i forhold til Jeppes bemærkning: De endelige mål er jo udformet af ekspertgrupper med deltagelse af lærere, men skabelonen har jo været meget betydningsfuld. Og skabelonen, som jeg m.a. har haft ansvaret for, har også betydning for implementeringen. de... Vis hele teksten

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 20:55 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Tak, Andreas. Det er dejligt med dialog. Tiltrængt.
Nu skal jeg forsøge at ramme hovedet på sømmet og fortælle nøjagtigt, hvor det går galt henne (du skal scrolle ned til bunden og få det i kort form):
Når jeg anvender UVM's skabeloner og vejledninger,...

Vis hele teksten

Klag
ma. 21. mar. 2016 kl. 22:34 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Kære Henning. Tak for flere gode eksempler på de udfordringer, som målopbygningen kan forvolde i praksis. Jeg har ikke den faglige indsigt i dansk og kristendom, så dette er blot for at bringe nogle få nuancer i spil.
Du skriver, at du tvinges til at starte uden at kende sto...
Vis hele teksten

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 10:33 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Andreas, en synlig, specifik og høj målsætning løser ét problem blot for at skabe et andet.
Der er nu elever, som aldrig når målene. Prøv at forestille dig dag ud og dag ind at få målene for dit arbejde serveret i dit ansigt og hængt op på d...
Vis hele teksten

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 10:54 Bo Kristensen

Henning du slår hovedet på sømmet med dine eksempler. Formulering af brugbare læringsmål er en ekstremt svær øvelse.

Jeg synes dog ikke udfordringen er ny. Vi har i flere år i matematik skulle udforme prøvespørgsmål til den afsluttende prøv...

Vis hele teksten

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 11:35 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Jeg er helt enig med Bo i, at du rammer en central problemstilling, Henning. Mål kan godt være tydelige, uden at de skal hænge på en væg i klasselokalet eller på den måde kastes i hovedet på eleverne. De kan formuleres som intentioner med undervisningen - hvad ... Vis hele teksten

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 15:26 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Fra materialet ”Inspiration til arbejdet med læringsmål i undervisningen”.

Der står bl.a.:
”Arbejdet med læringsmålene er dynamisk og kan tilpasses gennem undervisningsforløbet.”

Hvilket er helt korrekt, men når jeg først giver eleverne nogle mål og så...
Vis hele teksten

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 16:56 Bo Kristensen

Du udtrykker faktisk min tolkning af arbejdet med læringsmål ret præcist i denne sidste sætning:
"Han opfylder med andre ord målet uden at opfylde målet…"

Jeg ville dog skifte det sidste opfylde ud med et udtømme.

Hver elev arbejder ind i målet på...
Vis hele teksten

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 17:27 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Tak, Bo. Du har ret, udtømme er mere præcist.

Målet fra matematik er det mål, som står i materialet fra UVM. Jeg ville ikke lige gøre mig morsom på problembehandlingskompetenceområdet. Men det er en direkte afskrift, se blot i tidligere link.

Mit største...Vis hele teksten

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 18:52 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Uhensigtsmæssigt, hvis man skal følge en vejledning til punkt og prikke, idet den netop "kun" er en vejledning

Klag
ti. 22. mar. 2016 kl. 19:54 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Idræt?
Hvorfor hulen skal eleverne opsætte læringsmål i idræt i stedet for at bruge tiden på at udøve idræt, nogle påstår jo de bliver klogere at at bevæge sig. Som en elev vist skrev i politikken, så er det da besynderligt at der skal så meget bev... Vis hele teksten

Klag
on. 23. mar. 2016 kl. 12:09 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Andreas, jeg kan nu læse, at der er skabt en mastergruppe, der skal give forslag til styrkede læreplaner i børnehaver, vuggestuer og dagplejer.
Nu har jeg 4 drenge, 1 til 7 år, som er på vej igennem det her. Jeg har de fire i tankerne, når jeg spørger:
Hvordan kan I...

Vis hele teksten

Klag
on. 23. mar. 2016 kl. 12:48 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Man kan jo til orientering om kommunale tilgange læse lidt her:

http://www.folkeskolen.dk/584137/fo...

"Når lærerne siger: 'Vi har jo vores metodefrihed', så plejer jeg at sige: 'Nej, det har vi ikke. Vi har metodeansvar i skolen for at nå de mål, de...Vis hele teksten

Klag
on. 23. mar. 2016 kl. 12:51 Charlotte Birk Bruun

Specialpædagogisk konsulent, Cand.pæd.phil og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Formuleringerne i FFM er meget konkrete.
Når man konsekvent vælger at bruge ordet 'kan', så er der altså ikke meget rum for forskellighed. Samtidig skal der formuleres tegn på læring, altså igen meget konkrete formuleringer.

Intentionen har hele vejen igen...


Vis hele teksten

Klag
on. 23. mar. 2016 kl. 18:33 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Charlotte: Måske skal man sige at mål skal være iagttagelige og evaluerbare. Her forstået i dets mangfoldighed. En række af FFM kan - fx elevernes historiebevidsthed - kan man tale med dem om, og på den måde undersøge det. Måle det kan man aldrig. Og jeg ... Vis hele teksten

Klag
on. 23. mar. 2016 kl. 20:37 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Andreas, undskyld min måske lidt utidige indblanding, men jeg tror, at frygten tog overhånd et øjeblik.

Klag
on. 23. mar. 2016 kl. 20:39 Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

Du skal ikke undskylde. Arbejder er jo sat i gang, og dermed offentligt. Vi ved bare endnu ikke, hvor det lander.

Klag
ti. 29. mar. 2016 kl. 15:49 Maria larsen

Ved ikke hvor det lander?? Er der ikke et mål for arbejdet? Paradoksalt....

Klag