ti. 9. feb. 2016 kl. 16:06

Ellen Trane: Dialog om arbejdstid mellem leder og lærer er vigtig

  • "Det er både min opfattelse og forhåbning, at vi er kommet væsentlig længere i 2016 end vi var i 2014 i forhold til implementering. Der er ingen tvivl om, at en så stor reform også have skulle finde sine fødder ude på den enkelte skole. Herunder, hvordan man får samarbejdet til at fungere og hvordan man får den dialog til at fungere mellem ledelse og lærer", sagde Ellen Trane på dagens samråd.
    "Det er både min opfattelse og forhåbning, at vi er kommet væsentlig længere i 2016 end vi var i 2014 i forhold til implementering. Der er ingen tvivl om, at en så stor reform også have skulle finde sine fødder ude på den enkelte skole. Herunder, hvordan man får samarbejdet til at fungere og hvordan man får den dialog til at fungere mellem ledelse og lærer", sagde Ellen Trane på dagens samråd.
Af: Maria Becher Trier

Får lærerne opgaveoversigter eller ej? Det var undervisningsminister Ellen Trane Nørby og SF’s Jakob Mark ikke enige om på dagens samråd. Ministeren mener ikke, at manglende opgaveoversigter er et stort problem. Hun understregede, at dialog mellem leder og lærer er vigtig.

Jakob Mark havde taget initiativ til samrådet på baggrund af en undersøgelse fra Uddannelsesforbundet, som viser, at 60 procent af lærerne herfra ikke har fået udleveret en opgaveoversigt og en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening fra juni 2014, som viser, at 80 procent af DLF-lærerne på det tidspunkt ikke havde fået en opgaveoversigt. Han stillede spørsgmål ved, om opgaveoversigterne virker som det værn mod det grænseløse arbejde, som de var ment som. 

 

Ellen Trane Nørby mente dog, at undersøgelsen fra DLF kendetegnede vanskeligheder i forbindelse med indførelsen af skolereform og arbejdstidslov og sagde, at lærerne i dag får opgaveoversigter.

Det handlede samrådet om:

Jakob Mark havde taget initiativ til, at Børne- og undervisningsudvalget i et åbent samråd bad Ellen Trane Nørby om at redegøre for, "hvilken betydning det har for folkeskolereformens formål, undervisningens kvalitet, lærernes forberedelsestid og lærernes velfærd, at en stor del af folkeskolelærerne ikke har fået den lovpligtige opgaveoversigt. Endvidere har udvalget spurgt ministeren, hvordan hun vil sikre, at de lovpligtige opgaveoversigter udarbejdes på folkeskolerne, og at opgaveoversigten udarbejdes efter dialog med lærerne", men langt det meste af samrådet handlede om, hvorvidt lærerne får udleveret opgaveoversigter eller ej.

 

 

"Jeg har været i kontakt med KL, som oplyser, at spørgsmålet om manglende opgaveoversigter for folkeskolelærerne ikke har været rejst hos dem, og det derfor ikke er en problematik, de kender", sagde Ellen Trane og tilføjede, at det ikke er tilfredsstillende, at lærere på blandt andet VUC, AMU, EUD og ungdomsskoler ikke får de lovpligtige opgaveoversigter, og hun derfor vil bede ministeriet tage det op med de relevante institutioner.

Jakob Mark mente dog, at der er et problem blandt folkeskolelærerne, og bad ministeren om at gøre noget for, at der bliver iværksat en undersøgelse, så det kan afklare, om der er et problem eller ej. Det ville undervisningsministeren ikke umiddelbart. Hun henviste til, at DLF's undersøgelse blev foretaget, før skolereformen blev en realitet på skolerne.

"Det er min forhåbning, at vi er kommet meget længere. En så stor reform har også skulle finde sin form ude på den enkelte skole".

Vigtig dialog om opgaveoversigten

Marianne Jelved fra Radikale Venstre understregede vigtigheden af dialogen mellem leder og lærer om opgaveoversigterne.

"Det helt centrale er, at opgaveoversigten bygger på en dialog. Vi skal alle bidrage til at få den stemning ud i skolerne, som noget vi sætter meget højt", sagde hun og appellerede til ministeren om at styrke den dialog.

"Jeg er meget enig. En god dialog og et stærkt samarbejde er vigtigt for at vi kan skabe en stærk skole og også, at vi kommer fremad", sagde Ellen Trane og understregede, at dialogen er vigtig, også når man taler om opgaveoversigter og ledelsesopgave, men at man lokalt må se på, hvordan sådan en dialog bedst finder sted.

Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten var enig.

"Det er oplagt, at det er bedst at tage udgangspunkt i de forhold, der er på den lokale skole. Det er bare vigtigt at få slået fast, at lederne ikke skal være i tvivl om, at de har en absolut forpligtelse til, at der skal afleveres opgaveoversigter til den enkelte lærer, og at der skal finde en dialog sted".

Ellen Trane understregede, at der har været startvanskeligheder:

"Det er både min opfattelse og forhåbning, at vi er kommet væsentlig længere i 2016 end vi var i 2014 i forhold til implementering. Der er ingen tvivl om, at en så stor reform også skulle finde sine fødder på den enkelte skole. Herunder, hvordan man får samarbejdet til at fungere og hvordan man får den dialog til at fungere mellem ledelse og lærer". 

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
ti. 9. feb. 2016 kl. 18:02 Kirsten Hansen

Lærer

"Dialog om arbejdstid mellem leder og lærer er vigtig." -
Ja, selvfølgelig er den det. Men en dialog skal også udmøntes i aftaler om, hvilke opgaver læreren skal udføre med et forventet tidsforbrug på de forskellige opgaver. - Det gled ministeren uden om...
Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 19:51 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

To ting:
Jeg oplevede en kollega, som fik timer på biblioteket uden angivelse af mængde og indhold. Det var absolut absurd. Det skal jo afstemmes. Alt andet er latterligt.
Hvis det rent faktisk skal drøftes mellem lærer og leder, så skal de enkelte forvaltninger slippe taget ...

Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 21:12 Jens Rasch

Niks Kirsten,
De lister overhovedet ikke rundt om den varme grød - gjorde de så bare det.

De forsøger med alle forhåndenværende midler at skubbe ansvaret fra sig og over på nogle andre. Allerhelst vil de flytte "aben" over på skolelederens skuldre - så kan de bå...

Vis hele teksten

Klag
on. 10. feb. 2016 kl. 11:37 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

KL's mageløse frækhed
KL har ikke hørt om problemer med manglende opgaveoversigter, siger de. DLF har fortalt det igen og igen, DLF har fremlagt tal, der dokumenterer, hvor udbredt problemet er, og DLF har påvist, at hovedparten af de opgaveoversigter, der laves, ikke overholder kravene i lov 409. KL forsø... Vis hele teksten

Klag