fr. 5. feb. 2016 kl. 11:11

Skoleekspert: Debatten om dannelse er forvrøvlet

  • Almendannelse og skoledannelse er ikke det samme, siger prorektor, dr.pæd. Alexander von Oetingen.
    Almendannelse og skoledannelse er ikke det samme, siger prorektor, dr.pæd. Alexander von Oetingen.
Af: John Villy Olsen

Fortalerne for, at skolen skal danne eleverne, gør lærerne en bjørnetjeneste, mener dr.pæd. Alexander von Oettingen, der udgiver bogen "Almen didaktik – mellem normativitet og evidens". Og det gør i øvrigt også målstyringstilhængere og kompetencefolk. "De tager ikke skolen alvorligt".

Dannelse er ikke bare dannelse, fastslår prorektor, dr.pæd. Alexander von Oettingen, der i disse dage udgiver bogen "Almen didaktik - mellem normativitet og evidens".

Man må skelne mellem almen dannelse, som sker døgnet rundt livet igennem, og dét, som von Oettingen kalder 'skolens dannelsesbidrag", som foregår i folkeskolen i skoletiden.

Ellers bliver debatten forvrøvlet og gør mere skade end gavn, mener doktoren i pædagogik, der i det daglige er prorektor på UC Syddanmark.

"Diskussionen - blandt andet på folkeskolen.dk - overser, at skolen principielt ikke har et dannelsesmonopol. Sådan har det været siden den moderne skole opstod engang i 1800-tallet. Og det gælder stadig", påpeger Alexander von Oettingen.

"Men folkeskolen leverer et ganske afgørende bidrag til dannelsen", fastslår han.

"Skolens dannelse består i at gøre verden tilgængelig for barnet gennem undervisning. For eksempel ved at indføre barnet i skriftverdenen. Lære barnet at læse og skrive og regne - som man kan kalde grundlæggende dannelseskategorier", forklarer von Oettingen.

"Og eleverne lærer også om politik og geografi og historie og så videre i skolen. De får nogle nøgler til at forstå verden og til at deltage i verden og det offentlige rum som borger og menneske og arbejdstager og elsker", tilføjer han.

 Afgræns skolens dannelsesopgave

Denne afgrænsning og præcisering af skolens dannelsesopgave er vigtig, mener Alexander von Oettingen. Der er nemlig en overhængende risiko for, at såvel skole som lærere kollapser.

"Man 'overload'er' skolen ved at kræve, at den skal løfte dannelsen som sådan - og så bryder skolen sammen", siger han og fortsætter:

"Det er et fejlgreb, reformpædagogikken har gjort historisk, og som også er gjort politisk og stadig gøres".

"Altså, når man gør skolen til rammen om dannelse, bryder den sammen. Skolen bliver moralsk og normativt overophedet - fordi skolen kan ikke levere et så stort ansvar".

"Men den kan ansvarliggøres for sit specifikke dannelsesbidrag, som er at indføre eleverne i skriftkultur og politisk kultur og så videre".

Almendannelsen truer skoledannelsen

Det er dér står debatten p.t., mener Alexander von Oettingen. Dannelsesdebatten - almendannelsen truer skoledannelsen og skoledannelsen truer almendannelsen.

"Skoledannelsen truer almendannelsen, hvis man siger, at dannelse er lig med uddannelsesdannelse. Og den almene dannelse truer skoledannelsen, hvis man tager det normative (det holdningsmæssige og værdimæssige, red.) og gør det til skoledannelse".

Sagt på en anden måde - hvis skoledebattører og politikere fører alle deres normative ideer og værdier over på skolen og siger til lærerne: 'Nu skal I løfte det hele; I skal gøre eleverne til verdensborgere og gode samfundsborgere og dygtige arbejdstagere, der er konkurrencedygtige på det globale marked', ja, så bryder både skole og lærere sammen, mener prorektoren.

"Det kan skolen ikke løfte", siger han.

Politiske krav vælter skolen

Politikere og mange debattører presser altså et almen dannelsesforståelse ned over skolen, men ikke nok med det - skolen er også de senere år blevet belemret med det såkaldte kompetencebegreb, anfører Alexander von Oettingen.

"Også kompetencedagsordenen er med til at 'overload'e' skolen. Politikerne og andre har nemlig opstillet et katalog over den 21. århundredes kompetencer, og så har de bare givet det til skolen. De tager ikke skolen alvorlige i den forbindelse".

Begge fløje overbelaster skolen

Men for at vende tilbage til debatten om dannelse i skolen: Når den af og til bliver forvrøvlet, skyldes det altså, at "begge positioner ikke skelner mellem almendannelse og skoledannelse", fastslår dr.pæd.'en., der i øvrigt har en fortid som folkeskolelærer.

"De to modpositioner ('instrumentalisterne' og 'dannelsesfolket', red.) er lige gode om at overbelaste klasseværelset".

Hvad kan læreren gøre i skolen?

"Han kan disciplinere eleverne ind i en undervisningspraksis, hvor han kan formidle den viden, der er nødvendig og vigtig for, at eleven kan forstå sin omverden og sit samfund og sin kultur".

"Og han kan vejlede eleven - hvad vil du med dit liv, etisk, erhvervsmæssigt, politisk? Hvordan vil du leve dit liv? Hvordan vil du deltage i det politiske og æstetiske og kulturelle liv? Det kan læreren diskutere med eleverne i klassen og på tomandshånd, i timen eller uden for timen. Dét er lærerens dannelsesbidrag".

"Om eleven bliver en god verdensborger og en god samfundsborger og en kompetent og konkurrencedygtig medarbejder på det globale marked, dét skal skolen ikke ansvarliggøres for".

"Hvis man kræver det, lader man skolen i stikken, og det skal man ikke gøre, men det gør både den ene position og den anden position i debatten. De tager ikke skolen alvorligt. De ser ikke, hvad skolen kan, og hvad den ikke kan".

Forskel på skolens dannelse og livets dannelse

For eksempel har professor Peter Kemp i sin nye bog om "Skolens halvdannelse" i sin reference til den tyske uddannelsestænker Humboldt overset, at Humbolt netop skelner mellem 'skolens dannelse' og 'livets dannelse', siger von Oettingen.

I sin argumentation for folkeskolen som en dannelsesinstitution skelner Peter Kemp således ikke mellem de to dannelseskategorier.

Og når professor Per Fibæk Laursen siger, at det er meningsløst at tale om dannelse i forbindelse med folkeskolen, eftersom ordet dannelse ikke står skrevet i folkeskoleloven, og i øvrigt aldrig har stået i loven, så er han også galt på den, mener Alexander von Oettingen:

"På skolens sprog står der faktisk i loven, at skolen skal danne eleverne - fordi der jo står, at skolen skal åbne for deres fortrolighed med dansk kultur og historie, åbne for deres forståelse for andre lande og kulturer og åbne for deres forståelse for menneskets samspil med naturen".

Per Fibæk tager fejl

Så Per Fibæk tager fejl på det punkt, mener prorektoren. Men han har ret i, at folkeskolen ikke skal skole eleverne i en bestemt etik og en bestemt religion og en bestemt politisk opfattelse, medgiver von Oettingen.

"Skolen skal indføre eleverne i alle tænkelige jobs og al politik og al æstetik - det er det smukke ved skolen. Det er det eneste sted, hvor alt er i spil - alle politiske partier, alle guder, alle æstetiske udtryk. Det er fantastisk", siger Alexander von Oettingen.

Læs stort interview med Alexander von Oettingen om disciplin som didaktisk kategori i næste nummer af Folkeskolen, nummer 3. Det udkommer torsdag den 11. februar og bliver samme dag offentliggjort på folkeskolen.dk.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
fr. 5. feb. 2016 kl. 14:16 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Det her bliver spændende
Her tegner sig omridset af en tredje position, der tager det afsæt i praktikernes udfordringer i det daglige, jeg i høj grad har savnet i den verserende konflikt mellem dannelsesfolket og kompetencefolket. Blot synes jeg ikke, at von Oettingen læser Fibæk korrekt, men det er nok F... Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 14:20 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Sauer...
Du bliver ved med at sige disciplin.
Jeg tror heller ikke det ord betyder det samme hos dig og Oettingen.
På den led tror jeg din praksisfordybelse er lidt afsporet.

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 15:50 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Christian, jeg går ud fra, at vi taler dansk, og jeg ved præcis, hvad det betyder. Jeg ved også, at det har været dømt ude som didaktisk kategori så længe, at mange har glemt, at det er det også. Til gengæld er jeg ikke så sikker på, at du ved, h... Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 16:12 Tomas Hansen

Lærer

Klasserumsledelse ;-)
Enig med Sauer.

Kald det bare klasseumsledelse, i stedet for disciplin, men der skal være helt klare linier om hvem som bestemmer og hvordan der bestemmes, der er flere metoder :-D Men det skal være klart.

Jeg ser en del, der ganske enkelt ikke evner det og det river deres undervisning i ...Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 16:32 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Jeg sidder her i min tigerdragt efter en veloverstået fastelavnsdag i 2b Det har været en dejlig dag for hele 2. årgang.

Vi har talt om den historiske baggrund for fastelavn. Eleverne har lavet tre korte skriveøvelser om deres dragter til fastelavn, som de har fremlagt for hinan...

Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 16:46 Anette Lind

Lærer, stud. pæd. i pædagogisk psykologi og næstformand i foreningen Folkeskoleforældre

Folkeskolens formål
I artiklen fremgår det, at ... "'Nu skal I løfte det hele; I skal gøre eleverne til verdensborgere og gode samfundsborgere ..."

Ja, det fremgår af formålsparagraffen, at:

"§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskabe...Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 19:16 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Jeg støtter fuldt ud Sauer i hans fokus på disciplin.

Elever skal kunne tie på kommando, lytte på kommando, tale på kommando og sætte i gang på kommando.

Det kan lyde militaristisk, men så kan vi kalde det 'være stille, når læreren beder om...Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 19:32 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Musikfagets krise
Musik er uden sammenligning det mest disciplinkrævende fag i skolen. Intet fag kræver mere takt og tone i bogstavelig såvel som i overført betydning. Det er også dannelsesfaget par excellence. Det er formentlig også grunden til, at det er skolens mest urohærgede og ... Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 19:33 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Der er vist mange gode grunde...
Til at folkeskolen trænger til en udluftning.
Der er en omgivende kultur.
Den har forandret sig.
Det kan skolen åbenbart ikke håndtere på fornuftig vis.
Jeg tvivler på at en tilbagevenden til stenalderen løser problemet

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 19:42 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Marina, der mangler tre ord i din sætning her:

Det er ikke uopnåeligt at "I skal gøre eleverne til verdensborgere og gode samfundsborgere og dygtige arbejdstagere, der er konkurrencedygtige på det globale marked"

Ordene 'BIDRAGE TIL AT' skal indføjes e...Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 19:49 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Christian, er disciplin lig med stenalder? I mine begreber er stenalder netop hæmningsløshed, manglende impulskonktrol, den stærkes ret, nådesløshed, kulturløshed og kannibalisme osv. Dannelsens absolutte modsætning. Vi går helt galt af hinanden her.

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 19:51 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Ja, ja, Christian.

Når jeg sidder sammen med min kone, som underviser i samme fag, dansk, på et gymnasium, som jeg sidder med i folkeskolen, så ser jeg, at vi sidder med stort set det samme indhold.

Hendes faglige fokus kan nærmest ingen elever i gymnasiet nå, de er simpelt...Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 20:57 Thorkild Thejsen

journalist, lærer, exam.pæd. PD

PÆDAGOGISK MAGT
Ja, von Oettingen taler om disciplin i sin nyeste bog ”Almen didaktik – mellem normativitet og evidens”. ”Læreren skal kunne disciplinere eleverne ind i det lærende fællesskab og gennem undervisning i fagligheder udvikle deres viden og erfaringer og vejlede dem i forhold til deres egen... Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 21:02 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Gymnasielærerne har længe klaget over elevernes faglige niveau. Måske burde de i højere grad samstemme deres klagesang med den kendsgerning, at 3 ud af 4 gymnasielærere sikkert stod til fyring, hvis gymnasierne kun skulle undervise de dygtigste 10 procent af en ungdomsår... Vis hele teksten

Klag
fr. 5. feb. 2016 kl. 21:20 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Niels Christian. Folkeskolen har løftet denne opgave i mange år, og været med til at skabe et Danmark, der klarer sig godt økonomisk, selvom vi hverken har olie eller guld i undergrunden.

Lockouten og eftervirkningerne er ved at sparke folkeskolen i knæ. men skolen har eller...

Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 00:25 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Sauer
Jeg tror du er fanget i samme opfattelse af dannelse som du har har kultur.
Det er dannelse som opdragelse og kultur som borgerlig finkutur.
Der er forskel på at mestre en disciplin og at disciplinere
Der er forskel på autoritær og autoritet
Skole er netop en disciplin, et samspil imel...Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 09:48 Tomas Hansen

Lærer

Du tager altså fejl Chr.
Uanset hvad du kalder det, er disciplin en forudsætning for læring (også i vores pædagogiske betydning.)

Ydre disciplin- kan du sidde ned, kan du deltage i et fællesskab, kan du modtage en kollektiv besked, så den kun skal gentages 3 gange, kan du være så dis...

Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 10:34 Alexander von Oettingen

Prorektor

Kære Sauer mfl
Kommer lidt sent ind i debatten. Jeg skal præcisere to forhold:
Min kritik går ikke på om Humboldt eller kompetence er svaret men at vi mister blikket for hvad der er skolens dannelsesbegreb. At lære at læse, regne, skrive eller at deltage i fastelavn og klasserejser eller at...
Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 11:01 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

I en tid, hvor lærere bliver anvist at opstille atomiserede mål for deres elev, så er debatten om dannelse nødvendig. Det kan godt være, at nogle af argumenterne forekommer forvrøvlede, men vi kan ikke bare lade stå til, mens skolen går over til "the dark ... Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 13:16 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Christian, du skriver: "Om der læres noget/modtages undervisning er mestendels et udtryk for hvor godt skolen mestrer disciplinen Skole, ikke hvordan skolen disciplinerer eleven".

De to ting hænger uløseligt sammen. En skole, der ikke kan eller vil eller må discipliner...

Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 13:30 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Alexander, jeg kan tilslutte fuldt og helt. Forudsat jeg har forstået dig ret. Angående disciplinproblemet: En skole uden disciplin (i enhver forstand) er slem, men en skole, der har disciplin som et mål i sig selv, er langt værre. Det er en væsentlig del af forklaringen på... Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 13:40 Søren Pjengaard

Lektor

Brobygningen mellem dannelsesdiskursen og læringsdiskursen er begyndt
Tak til Alexander von Oettingen for så klart at invitere til at bygge bro imellem dannelsesdiskursen og læringsdiskursen; at se sammenhænge mellem disse to aktuelle diskurser og samtidig turde invitere modsætningerne ind: Det er både dannet og læringsfremmende😉.

Det e...

Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 14:47 Alexander von Oettingen

Prorektor

Kære Sauer
Enig. Det vil være en katastrofe men en skole som hard et som mål.
I 70´ erne kunne man stadig i pædagogiske opslagsbøger læse om disciplin i 80 érne og frem er det forsvundet og dermed en væsentlig del af lærerens profession.
A

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 15:43 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Nu vi alligevel
Har fat i allegerier, anekdotisk evidens og hvad disciplin og disciplinering ikke dækker, samt praksiskoblingen, så er der lige et par småting:

Det er ikke musik der er udtryk for folkeskolens krise.
Det er idræt.
Et fag hvor de fleste elever ikke deltager, hvor lærerne ofte...Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 16:32 Tomas Hansen

Lærer

Ikke min oplevelse.
Jeg oplever altså ingen af de ting du beskriver og har efterhånden været på en del skoler de sidste 10 år.

Der er iøvrigt forskel på voksne og børn, hvorfor et lederjob for 3F'er er ret svært sammenligneligt.

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 16:41 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Bemærk tidshorisonten
Jeg skrev inden 1993 lovene.
Der er ingen forskel på at være leder.
Det problem jeg ser i skolen er at man antager at der er et fælles kulturgrundlag og en fælles almendannelse (forstået som opdragelse)
Det findes ikke længere.
Derfor er skolens første opgave at fi...Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 17:01 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Christian, den gruppe lærere, der førhen klarede sig gennem arbejdet ved at straffe elever, der lagde sig på tværs, er forlængst forsvundet.

Sanktioner er et disciplinært redskab, der skal anvendes med største varsomhed, det giver jeg dig gerne ret i. Men en regel...

Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 17:09 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Jeg tror nu ikke..
At der har været specielle disciplinære vanskeligheder hos dig.
Jeg mangler sådan set en definition på sanktioner.
Det er ikke længere siden end 3 år hvor jeg har måttet anlægge sag omkring embedsførelse imod en skoleleder, der mente at sanktioner var det ...

Vis hele teksten

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 17:10 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Tag ikke fejl..
jeg er helt med på at læreren går ind og markere sine grænser og hvad der er acceptabelt, og på at det er nødvendigt af bortfjerne et barn der er udadreagerende.
Men jeg forventer også at kikkerten vender ind i lærerens navle også

Klag
lø. 6. feb. 2016 kl. 17:20 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Selvfølgelig, det er ikke til diskussion, Christian. Lærere begår masser af fejl. De må leve med kritik hele tiden, den kommer i en lind strøm, især fra eleverne lige op i ansigtet. Det er den, der arbejder, der laver fejl, og lærere arbejder hårdt. Jeg har per... Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 07:30 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

På min skole er vi ved at finde frem til principper for, hvad der helt konkret skal ske, når elever slår eller truer personalet.Det er overraskende svært at tale om. Fx fik punktet overskriften magtanvendelse på klubmødet, selv om det handler om vold fra elever.

For en ...

Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 07:41 Alexander von Oettingen

Prorektor

Kære Marina
Når vold er på spil stopper pædagogikken og andre systemer må tage over fx arbejdsmiljø, politianmeldelse etc.
Frygtelig at det sker..
Go søndag.
A

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 09:17 Tomas Hansen

Lærer

Skole, vold og dannelse.
Det drejer sig også om skolens dannelsessyn eller mangel på samme. Jeg har oplevet begge dele og midt i mellem.

Skoler, hvor ledelsen tog det her dybt seriøst, hvor der altid var en leder, der klart signalerede at DET HER, det fandt man sig overhovedet ikke i og hvor de pågæ...

Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 09:22 Anette Lind

Lærer, stud. pæd. i pædagogisk psykologi og næstformand i foreningen Folkeskoleforældre

Når vold er på spil
Jeg er enig med Marina i, at debatten er forskudt ift. synet på dannelse og nogle af de problematikker der desværre er en del af hverdagen.

Alexander du skriver "Når vold er på spil stopper pædagogikken ..."

Se, dette er det ulykkelige, hvor jeg vil tage udgangspu...Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 10:38 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Jeg lægger lige en kopi af et tidligere indlæg, der også handler om at etablere ro og orden i klassen - men som ikke kan stå alene, når arbejdsmiljøet er truet.

Når elever ikke vil gøre, som læreren beder dem om, så står skolen med et problem, s...

Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 11:49 Per Fibæk Laursen

professor

Kære Alexander
Inspireret af interviewet har jeg fået læst din bog her i weekenden. Jeg synes, dens største fortjeneste er, at den peger på en række nødvendigheder og begrænsninger omkring skole og undervisning: kunstighed, disciplin, rutiner og kedsomhed. Skolen har ikke noget da... Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 11:57 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Nu vi alligevel er i gang med det afsporede
Så kan alle dem med Ro og orden ideeerne jo passende læse Ro og klasseledelsesrapporten

http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer...

For dem med hang til Pixi bøger er den korte med anbefalinger her:

http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer...

Hovedrapporten er faktisk også et glimre...Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 12:33 Niels Christoffersen

Webster Stratton Pyramiden
To link

http://www.sundhedsplejen-holstebro...

http://www.devon.gov.uk/text/daph-s...

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 12:45 Erik Gjødrik-Baumgarten

Lærer

I USA starter man gerne dagen med at sværge troskab til flaget, og forfatningen. Så remser rektor skolens regler op, og gør kart hvad konsekvenserne for overtrædelse af disse indebærer. I USA tager man en pistol med i skole, når man ikke kan følge reglerne mere...
J...
Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 14:09 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Enig i Marinas (og Alexanders) pointe om, at når vold er på spil, stopper pædagogikken og andre kategorier kommer i spil såsom arbejdsmiljø, beskyttelse, retssikkerhed etc. Men hvad er 'vold' i grunden i skolesammenhæng? Er der ikke tale om en form for vold, nå... Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 14:37 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Jeg syntes stadig
Du skulle læse ro og klasseledelsesrapporten.
Jeg er i øvrigt udgået fra Næstved Gymnasium, og har venner der arbejder på Herlufsholm som gangmødre.
Afmagt og vold har mange ansigter. Ikke kun i socialt belastede områder
Jeg har selv befundet mig i en ungdomsklub i ...


Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 15:13 Tomas Hansen

Lærer

Dannelse.
I nogen tilfælde, der skal elever bortfjernes, af den ene eller anden grund - det være sociale, diagnoser eller andet og det skal ledelsen tage alvorligt, ellers skrider dannelsesgrundlaget også.

Selvfølgelig har skolen været medskabende i mange tilfælde - det er så...

Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 18:46 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Jo, sanktioner hjælper!
Christian, der er noget afgørende væsentligt her, du overser totalt, forekommer det mig. Det er rigtigt, at sanktioner ikke nødvendigvis hjælper i forhold til den elev, der udsættes for den, men det er heller ikke deres eneste eller for dens sags skyld primære berettigel... Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 19:03 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Christian, klasseledelsesrapporten som du kalder den begår den samme fejl som alle de forudgående af samme art, som jeg gennem tyve år har arbejdet temmelig intenst med. Og, kan jeg tilføje, det store mobningsforskningsprojekt Exbus, som jeg i øvrigt har dyb respekt for. Alle... Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 19:09 Tomas Hansen

Lærer

Tak
Tak Sauer - du rammer præcis sømmet.

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 20:05 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Er I uenige?
Nogle taler om langsigtede strategier, det tror jeg egentlig var Alexanders pointe. Og så har Sauer ret, der findes netop dage hvor ikke kun lokummet brænder, og det er der man kommer til kort hvis man ikke kender sine grænser. Men jeg tror også Sauer og Tomas må skrive under... Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 20:10 Alexander von Oettingen

Prorektor

kære Jeppe
Var lære fra 1993 til 1999. Det var en dejlig tid og du har ret skolens formål er mere en bare færdigheder.
Forsat god søndag aften.
A

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 20:28 Tomas Hansen

Lærer

Jeppe
Virker jeg som en mand der:

"men jeg tror også Sauer og Tomas må skrive under på, at det handler ikke om at fjerne elever, råbe og skrige, være autoritativ." ? ;-)

I dette skoleår har jeg smidt 0 elever ud - selv på trods af utallige opfordringer, jeg h...Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 21:14 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Jeppe, når læreren begynder at råbe og skrige, har han tabt. Det er en udstilling af magtesløshed. Netop det, lærere ender i, når de IKKE sanktionerer med rettidig omhu. Præcis det, vi skal helt væk fra. Den positive effekt af skældud er omvendt proportion... Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 23:16 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Man benytter sig af et magtmiddel
Ganske korrekt.
Det man ska overveje er hvad der udløser brnden i første omgang, og hvad man gør med de elever man "har banket i form" via det langsigtede arbejde.
Hvis man glemmer at være opmærksom når der er ro på pladsen, så står man i den sit...

Vis hele teksten

Klag
sø. 7. feb. 2016 kl. 23:20 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Derudover...
Er det sindsygt arrogant at afvise diverse rapporter fordi man ikke mener de opfylder ens behov.
Klasseledelsesrapporten forsvandt også hurtigt fordi den ikke opfyldte det politiske lov og orden segments behov.
De fleste ildebrande i klasselokaler er antændt af de voksne.


Klag
ma. 8. feb. 2016 kl. 12:29 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Christian, jeg afviser på ingen måde ikke rapporten om klasseledelse. Mener heller ikke, den er 'forsvundet'. Jeg siger, at den omhandler et andet problem end det, vi taler om. Hvem der antænder brandene, er svært at udrede, men selvfølgelig er de voksne, herunder nav... Vis hele teksten

Klag
ma. 8. feb. 2016 kl. 14:48 Anders H. Jensen

Lærer

Enig med Sauer
Jeg har aldrig forstået at lærerne gik så langt over i den anden lejr ved den til nogen grad absolut berettiget ændring efter "den sorte skole". Det er blevet værre og værre med årene. Da jeg gik i skole i 80erne, var der altså respekt for lærere... Vis hele teksten

Klag
ma. 8. feb. 2016 kl. 15:13 Tomas Hansen

Lærer

Tøj
Hvis tøjet skal bestemme om man er en autoritet, har man et problem, som tøj ikke kan klare.

Lærerjobbet har ikke mistet autoritet, fordi lærere går i shorts eller sandaler -lærerjobbet har mistet autoritet, fordi samfundet har ændret sig, på samme måde ...

Vis hele teksten

Klag
ma. 8. feb. 2016 kl. 22:39 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Fra et offer for indoktrineringsdebatten
Kommentarerne her bærer præg af, at vi er nødt til at fremdrage eksemplariske eksempler, når didaktiske spørgsmål er i spil.
Jeg blev lærer med Trond Ålviks Undervisningslære 1 i bagagen i grel kontrast til Asger Baunsbak-Jensens indoktrineringsdebat, og s...
Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 05:52 Alexander von Oettingen

Prorektor

Kære Andrea
Gode kommentarer som jeg langt hen ad vejen deler. Men hvad betyder det at "vise at eleverne, at der er mennesker"? Hvordan? Ved at indføre dem i en menneskelig kultur således at de selv kan stå på egne ben. Ved at hjælpe dem med at fornemme litteraturens væsen... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 06:01 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Dannelse og religion og politik i folkeskolen?
Eller dannelse i sammenhæng med religion og politik i folkeskolen?
Giver din bog svaret på, hvordan jeg skal forholde mig, når en elev spørger, om jeg tror på Gud?
Giver din bog noget svar på, hvordan jeg skal forholde mig, når en dreng i klassen kundgør, at ha...

Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 06:12 Alexander von Oettingen

Prorektor

Også religion og politik skal læres gennem undervisning
Selvfølgelig bryder livet frem alle steder. Godt for det men er det lig med skolen af den grund? Er det undervisning? At livet skal leves udenfor skolen betyder ikke at det ikke skal ind i skolen. Men når det kommer ind er det på undervisningens præmisser. Og den præmis er ik... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 06:29 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Er det svaret i din bog vedr. det her?
Den dreng, der hadede Christine Antorini, var træt af lange skoledage – og ja, jeg lades desværre tilbage med svaret om, at det ligger i min egen undervisning og det gjorde det jo også. Jeg havde bare håbet på, at du var kommet med noget nyt.
Forhåbentlig er du godt klar...
Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 06:57 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Du skal svare ud fra din kulturelle ballast, Andrea, som menneske i det danske samfund i 2016. Er det i orden at hade Christine Antorini eller er det udtryk for kvindehad - det er din afgørelse og du har alle forudsætninger for at træffe afgørelsen gennem din tilværelse og di... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 06:57 Tomas Hansen

Lærer

Forståeligt Andrea
Jeg er med på hvad du mener, omvendt er det noget der helt latent ligger i mange, som så "bare" skal sætte sig ud over den rigide styring af undervisningen. Jeg kalder det gerne at "freestyle", hvor jeg netop tager udgangspunkt i den enkelte situation og hvor dannel... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 07:19 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Selvfølgeligheder skal ikke kaldes dannelse
Marina, hvis vi kalder selvfølgeligheder for dannelse, så laver vi støj, således at komplicerede holdningsspørgsmål drukner i mængden.

Anders, efter min overbevisning kan en bog om dannelse kun anses som et debatoplæg. Når jeg alligevel efterlyste svar, s...

Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 07:39 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Andrea, efter min mening er vi alt for utydelige i vores selvfølgeligheder, at vi netop tager det for dannelse.

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 07:46 Tomas Hansen

Lærer

Hvorfor ikke?
Dannelse er da også selvfølgeligheder, især når nogen mangler netop de selvfølgeligheder.

Jeg har fint plads til begge dele, for man kan ikke have komplicerede holdningsspørgsmål hele tiden - der skal også være plads til den simple, banale dannelse eller...

Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 08:04 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Dannelse er vel
Lige præcis mange ting.
Dannelse er netop ikke finkultur og Emma Gad. Det er praktisk som referencer, men ikke mere og andet
Dannelse er også selvfølgeligheder, netop fordi selvfølgelighederne ikke længere er selvfølgelige, jvnfør uro-debatten.
Dannelse er også...


Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 08:55 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Alexander Von Oettingen. Du tager fejl i at ”… livet skal leves uden for skolen”. Undervisningens og pædagogikkens grundlæggende spørgsmål ikke kan løsrives fra livet selv
Lærer-elev-stof kabalen kan kun gå op, altså lykkes, hvis man som
lærer forstår, at de livsprocesser, der har ført til ens egen tilværelsesforståelse, ligger mere eller mindre skjult bag al ens undervisning. Des mere man er sig dette bevidst, des bedre kan man...
Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 10:43 Thomas Aastrup Rømer

1. Jeg synes faktisk, at den distinktion von Oettingen laver mellem skolen og livet i sin nye bog er meget LIVsbekræftende, for nu at udtrykke det lidt paradoksalt. Det gælder især i kapitlet om "vejledning", men faktisk også i de andre kapitler. At sætte pædag... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 12:06 Anders H. Jensen

Lærer

Forestil dig
at politikerne gik rundt på Christiansborg i sandaler og shorts. De vil blive latterliggjorte, og jeg ved at mange ser ned på lærerne og deres alt for afslappede stil. Selvfølgelig kan man godt have god kontakt med elever og styre en klasse selvom man ikke har skjorte og lange bu... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 12:26 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Alexander Von Oettingen og Thomas Aastrup Rømer. Bogen ”Almen pædagogik” er et vægtigt bidrag i debatten om pædagogik og undervisning. Ligeledes er bogen ”Pædagogikkens to verdener”
Hvad jeg prøver at pege på, er det faktum, som også er i videnskabsteoretiske overvejelser, nemlig, at man ikke som lærer eller som forsker er Gud, Vor Herre.

Altså vi kan ikke komme bort fra, at vi selv er mennesker, som bringer alt, hvad der er vort med ind i pædagog...

Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 13:22 Thomas Aastrup Rømer

Lærke: Nogle af de ting, du nævner, er bestemt en risiko ved meget didaktik, som har en tendens til at lukke sig om sig selv i fremgangsmåder, metoder og forstandstyranni afsondret fra samfund og liv. Jeg vil også give dig ret i, at både Fibæks og von Oettingen mangler e... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 14:03 Tomas Hansen

Lærer

Skolen
"Det er jo også derfor, at Oettingen er kritisk overfor at opfatte dannelse som diverse samfundsmæssige "udfordringer", f.eks. klimapolitik, sammenhængskraft eller Fibæks "alle skal være med". Skolen har sin egen dannelse, et eget pædagogisk liv,... Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 15:52 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Skolen
Det kan jeg godt give dig ret i Tomas. Men mener det er forkert at tale om at blive enige om noget som helst, det handler vel mere, som Robin vil sige, om at mødes i uenigheden.
Dannelse handler vel også om at respektere hinandens syn på tingene, men er muligvis blevet "misbrugt"...
Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 16:14 Tomas Hansen

Lærer

Jeg må igen være utydelig ;-)
Det er åbenbart svært for mig at være tydelig nok her :D Jeg er ganske enig med dig, det drejer sig om at mødes i uenighed og respektere hinanden, helt uden den "rette vej".

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 17:52 Tomas Hansen

Lærer

Hvis man.
Hvis man ser ned på folk pga. deres tøj, er det ikke "folk" der har et problem, så der det dem som ser ned på folk.

Hvis man er nødt til at se på ydre symboler som tøj, tatoveringer, kasket eller lignende, for at bedømme folk, hvordan kan man så...

Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 19:19 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Tydelig
Du er nu egentlig ret tydelig for det meste, men du skriver jo mange ting ik.;-)
Er fuldstændig enig med tøjet, det er en dybt forfejlet opfattelse at tro dit tøj signalerer respekt eller andet. Den ene mener dit tøj er cool, den næste at det stinker, sådan skal det væ...
Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 19:43 Alexander von Oettingen

Prorektor

Kære Thomas og Lærk
Jeg tror det er rigtigt, at min tilgang kan have en tendens til at være skeptisk overfor det Grundtviske, omend jeg har stor affinitet til dens pædagogik.
Thomas analyse kan jeg fuldt ud følge og vil fasthold at spørgsmålet om skolens betydning ikke kun kan besvares politisk...
Vis hele teksten

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 20:13 Christian Wadskov

Systemadministrator og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Att Thonas
Det er lidt uretfærdigt at være gnaven på systemteorien.
Den indeholder en anseelig mængde frigørende elementer, som er aldeles brugbare.
Det store problem i DK med systemteori og pædagogik har et navn, og er aldeles ikke et validt udtryk systemteori
Det er lidt det samme med de stakkels post-strukturalister

Klag
ti. 9. feb. 2016 kl. 22:52 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Lærere, der viser eleverne, at de er mennesker – hvordan?
Sådan nogenlunde spurgte Alexander von Oettingen mig i morges og så kom der virkelig liv i kommentarfeltet.
Og Alexander jeg kan ikke svare dig bedre end Lærke, der under den præciserende overskrift, ”Undervisningens og pædagogikkens grundlæggende spørgsmål ikk...
Vis hele teksten

Klag
on. 10. feb. 2016 kl. 11:13 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Andrea Heibeg skriver: ”Desværre har ingen fundet på at dokumentere den lærerangst, men jeg tror, den er omfattende”
Den lærerangst, Andrea Heiberg her taler om, drejer sig om ” hvad forældre og skolepolitikere kan finde på at kritisere dem (lærerne) for i fald, de kommer til at afsløre deres holdning i skolen.”

Denne følelse af angst, som Andrea Heiberg her fortæller om sammenho...

Vis hele teksten

Klag
on. 10. feb. 2016 kl. 11:31 Anders H. Jensen

Lærer

En politimand i shorts og hawaiiskjorte. Jeg tror sgu på det koster autoritet :)
En kassedame har faktisk oftest hvis ikke altid uniform på. Det er der også en grund til. I de fleste steder private arbejdsmarked møder man bare ikke op i shorts, hvis man har kontakt med kunder. Jeg...
Vis hele teksten

Klag
on. 10. feb. 2016 kl. 12:35 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Det er på høje tide, at vi lærere tager bladet fra munden
Didaktik er blevet et modeord, men pædagogik og dannelse kan ikke reduceres til ambitioner om disciplinering

Se evt. indlæg i Folkeskolen.dk ud fra kommentarerne
http://www.folkeskolen.dk/581271/di...

Klag
on. 10. feb. 2016 kl. 18:02 Tomas Hansen

Lærer

Forsimpling
Autoriteten sidder ikke i politimandens uniform, kassedamen sidder ikke i uniform, fordi hun skal udstråle autoritet, hun gør det fordi det er en del af supermarkedets brand og image - de fleste steder er der iøvrigt shorts, de er f.ex en del af Postdanmarks beklædningssortiment.
...
Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 10:40 Anders H. Jensen

Lærer

Nu presser du mig jo til at skrive mere, selvom jeg egentlig var færdig :)

Der er jo en stor verden til forskel på det man kan ændre og det man ikke kan(eller så let kan), så jeg synes ikke man kan bruge overvægt, rygning og tænder i diskussionen.

Jeg tror politie...Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 11:17 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Anders
Lad os vende den om. Kontorarbejdere, bankansatte, kassedammer, politifolk og vi kunne fortsætte er påkrævet en vis form for påklædning. Dette er for at signalere objektivitet i forhold til modtageren, der er ingen personlige tydelige træk der skal "distrahere"... Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 12:43 Tomas Hansen

Lærer

Næh.
Jeg føler mig ikke provokeret, jeg er bare uenig med dig og mener jeg ganske fint har gjort rede for det ;-)

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 13:11 Anders H. Jensen

Lærer

Jeg tænkte heller ikke direkte på dig som værende provokeret, men at debatten kan give reaktioner generelt.

Gad vide om gymnasielærere går rundt i shorts og sandaler? De gjorde det ikke i min tid. Universitetslærere gør i hvert fald ikke :) Men så igen, det gj...

Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 13:19 Tomas Hansen

Lærer

Næh.
Folk må netop gå i det de vil for min skyld ;-)

Som beskrevet, kan jeg ikke se at man skal have en bestemt uniform på, for at udvise autoritet i folkeskolen, sådan set heller ikke andre steder i undervisningsverdenen.

Jeg kan fint skelne mellem at være lærer og ven me...Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 13:37 Thorkild Thejsen

journalist, lærer, exam.pæd. PD

Det er ikke didaktikken, lærerne skal gøre oprør imod. De skal derimod erobre den tilbage
”Det er på høje tide, at vi lærere tager bladet fra munden” skriver Lærke Grandjean med tilføjelsen: ”Didaktik er blevet et modeord, men pædagogik og dannelse kan ikke reduceres til ambitioner om disciplinering”.
Nej, didaktik er ikke et modeord. Men didaktik kan selvfø...
Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 14:06 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Tomas, du taler om, at den tid er forlængst væk, hvor man kan skjule sig bag pænt tøj. Jeg synes du karikerer Anders' synspunkt, som jeg fuldt og helt må tilslutte mig. Den tid er forlængst væk, hvor man som lærer bare kan komme, som man er. Man er nø... Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 14:55 Tomas Hansen

Lærer

Det har jeg så ikke sagt - ikke med den hensigt.
Man kan nemt være bevidst om sin påklædning, uden at påtage sig en bestemt rolle, også selv om det er første gang.

Jeg karikerer iøvrigt heller ikke nogen, jeg kommer med min holdning og jeg er så ikke enig med Anders.

Jeg er ikke privatperson som lærer...Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 15:12 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Ingen 'ser lige direkte igennem' nogen. Som lærer er man genstand for utroligt mange ekstremt nærgående blikke. At se bort fra det er for dumt. Men det vel så heller ikke det, du mener?

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 15:40 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Thorkild Thejsen. Didaktikken er en kategori under pædagogik
Man må skelne skarpt mellem det normative og det empiriske, altså tage politisk stilling
Pædagogik, paideia=det græske ord for opdragelse og dannelse, har for mig at gøre med at vende sig hen imod det værdifulde, det, der på en særlig måde giver et mennesk...
Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 17:08 Thorkild Thejsen

journalist, lærer, exam.pæd. PD

Vrede afvisninger af alt, gør det alt, alt for let for de evidensbegejstrede at afvise enhver kritik
@Lærke
Ja, det er en kunst at undervise. Men det er også håndværk. Måske kan vi kalde lærerarbejdet et kunsthåndværk? Under alle omstændigheder er det altid modsætningsfyldt at underviser – og at være lærer i det hele taget.
Visse politikere...

Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 17:19 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Kunne vi ikke kalde lærerfaget for en profession frem for et håndværk? Som folkeskolelærere har vi en formel uddannelse til fælles, men det har da ikke noget med håndværk at gøre?

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 17:42 Thorkild Thejsen

journalist, lærer, exam.pæd. PD

At vide hvornår er en skrue en næsten er forskruet, men netop ikke er det, kræver håndværksmæssig kunnen
@Marina
Ja, lærerne er en profession. Vi er helt enige. Det har jeg skrevet en del om. I Gyldendals Pædagogikhåndbog tager jeg fx turen fra degn til profession: http://www.folkeskolen.dk/~/Documen.... Jeg har også stået fadder til sitet www.Lærerprofession.dk.
Men je...

Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 19:36 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Når lærerfaget bliver kunsthåndværk
Lærere i folkeskolen har igennem mange år måttet finde sig i, at deres arbejde blev karakteriseret med brug af sammenligninger og billedsprog. Det er sjældent lærere selv gør det på arbejdspladsen, for så ville man som minimum blive til grin, men andre rundt om... Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 20:06 Thorkild Thejsen

journalist, lærer, exam.pæd. PD

Når lærerarbejde OGSÅ er kunsthåndværk
Kære Andrea,
Jeg kan følge din argumentation.
Men selv om både arbejdet som pædagog og lærer kræver en slags kunsthåndværkskunnen, er der også store forskelle. Ligesom der er forskel på keramikerens og tekstilkunstnerens kunnen.
Men hvor man ikke er...


Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 20:27 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Kære Andrea?
Altså Thorkild, jeg er et mangeårigt medlem af DLF og har trofast bakket dig op i dit arbejde med DLF's fagblad.
Her er du jo overhovedet ikke enig med mig.
Taler du ned til mig?

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 20:30 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Vi havde da professionsidealerne engang - før vi blev begrænset til, hvad der nu kan lade sig gøre inden for 40 timer. Jeg har aldrig set professionsidealer for matematikere, keramikere eller tekstilkunstnere.

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 20:55 Tomas Hansen

Lærer

Nope.
Og derfor er jeg fakkertalt ret ligeglad med alle de der ting (undskyld chef og vice ;-) )

Jeg har været på mange skoler de sidste 10 år, jeg har set mange lærer og mange måder at undervise på og en ting er efter min mening helt åbenlyst, de gode lærere er (g...

Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 20:55 Andrea Heiberg

Folkeskolelærer

Hvordan kan lærerfaget defineres?
Thorkild, jeg mener faktisk også, at folkeskolelærerens arbejde er for dårligt beskrevet. Jeg går egentlig også ud fra, at det er grundlaget for, hvad der driver så mange kolleger her ind i kommentarfeltet.

Menige folkeskolelærere ude på folkeskolerne kan ikke...

Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 21:24 Thorkild Thejsen

journalist, lærer, exam.pæd. PD

Lærerfagets kvaliteter
Kære Andrea
Du fortæller ikke, hvad det er, vi er uenige om. Men jeg forsøger bestemt ikke at tale ned til dig. Jeg har genlæst, hvad jeg skrev og kan heller ikke greje, hvorfor du skulle tro det.

UPS! Sådan havde jeg skrevet, da dit næste indlæg klikkede ind.
Jeg ...Vis hele teksten

Klag
fr. 12. feb. 2016 kl. 14:01 Jens Tingleff

Datarednings specialist

Andrea, Dér pegede du, efter min mening, på roden til alt det dårlige der sker PT!
Forskellene på børnepæd, grundskolelærer, underviser/instruktør(voksenpæd.).
Den "offentlige mening" samt store dele af vore styrende/lovgivende kræfter, ser ikke ud til at kende og forstå de forskelle.
Alt for mange har den opfattelse at læring ...

Vis hele teksten

Klag
ti. 16. feb. 2016 kl. 07:59 Susanne Fabricius

Lærer

Kunsten er jo at undgå diciplin .....
- men det har sine begrænsninger. Enhver lærer elsker, når det lykkes at inspirere eleverne så meget, at de brænder for at deltage aktivt i undervisningen. Undervisning er derfor en kunst.

I en klasse med fx 28 elever må man dog forvente, at nogle elever ikke interesser...

Vis hele teksten

Klag