on. 15. jul. 2015 kl. 17:29

Hatten af for Fibæk!

Blog

Professor Per Fibæk Laursen rykker ud med en temmelig barsk kritik af skolereformen og tidens pædagogiske tendenser og begreber. Det er en velkommen kritik. Og en særdeles modig kritik. Også historielærere kan med fordel stige på den kritisk-konstruktive vogn.

Pædagogikprofessor Per Fibæk Laursens lille og letlæste bog ”Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning” skriver sig aktuelt ind i en stadig tydeligere og stadig mere direkte kritik af folkeskolereformen og dens præmisser, herunder statens særligt udviklede målstyringsparadigme. Kritikken bobler frem; i blogs, i faglige artikler, i nye bøger. I det kommende skole- og studieår, 2015-16, vil kritikken utvivlsomt få endnu mere krop, og det er egentlig ikke så mærkeligt, da alle interessenter reelt er blevet taget med bukserne nede under de seneste par års atypiske, mærkelige og temmelig udemokratiske skoletiltag. Diktater i stedet for debatter. Og nu teoretiske og praktiske reaktioner på statens aktioner.

Kritiske spørgsmål til belæringskonsulenterneSå vogt jer, alle omrejsende og ukritiske belæringskonsulenter (et Raahauge-udtryk), som lige nu svedige og travle løber rundt i den statslige maneges fine savsmuld - for alle os, der skal belæres i disse måneder, men som i stigende grad bliver klædt på til at sætte mere præcise ord på de vurderinger og fornemmelser, vi har; der er noget galt med de dyre ord, der er noget galt med proportionerne, der er noget galt med prioriteringerne. De kritiske spørgsmål kan blive skarpere. Og det kan da godt være, at det ødelægger forestillingen i manegen, hvor tilskuerne af gode grunde kan føle sig som tvangsfodrede ungarnske gæs med hensyn til målstyringsparadigmets nærmest revolutionerende lyksaligheder; men hvor er for eksempel John Hatties 33 mere effektive tiltag til at forbedre den daglige undervisning, når nu han faktisk selv siger, at læringsmål forskningsmæssigt set kun er det 34. mest effektive middel til bedre undervisning (jf. Fibæks bog side 114)? Og i øvrigt er statens målstyringsparadigme tillige kun én blandt flere praktiske styringsmuligheder – om end det netop er meget upraktisk og skudt langt over målet – men det sælges alle vegne som sandheden, som måden, som den eneste og bedste vej. Huge mistake.

Tilbage til undervisningshåndværketProfessor Per Fibæks absolutte hovedpointe er, at vi skal droppe alle de dyre ord og slogans og især være på vagt, når det ligefrem er staten, der massivt optræder som ukritisk bannerfører, og som pludselig ved bedst om den daglige undervisning. Drop alt det. ”I stedet skal man koncentrere sig om det fundamentale i undervisningshåndværket: At have et interessant og relevant budskab til eleverne, at gøre undervisningen forståelig, meningsfuld og velstruktureret og at skabe tillidsfulde relationer med masser af dialog i undervisningen. Forskningsresultaterne peger tydeligt på, at det er disse klassiske kvaliteter, der for alvor får eleverne til at lære noget.” (Fibæks bog side 10).Dette er godt og velgørende. Og det har intet med bagstræb og konservatisme at gøre. Tværtimod.

Er historielærerne og samfundsfagslærerne stadig med?Mine forestillinger og fordomme siger mig, at - i hvert fald tidligere - var det ikke usædvanligt, at især historielærere og samfundsfagslærere kunne se og analysere ud over deres egne fag. Kunne sætte skolepolitiske ord på forskellige initiativer og udviklinger. Kunne stille kritiske og konstruktive spørgsmål.Måske er det stadig sådan. Fibæks bog kan under alle omstændigheder anvendes på lærerværelset til at opretholde – eller genoprette – den kritisk-konstruktive position.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
to. 16. jul. 2015 kl. 00:50 Susanne Fabricius

Lærer

Glædeligt .....
Det glæder mig, at en velanset og dygtig professor som Per Fibæk Laursen ikke er hoppet med på konkurrencestatspædagigikkens vogn, men står frem og siger sandheden. Dem må vi have nogle flere frem i lyset af. Tak for det, Sten :)

Klag
to. 16. jul. 2015 kl. 07:15 Josephine Kaldan

Pens. Talepædagog og overlærer.

Fibæk.
Vi glæder os til de næste indlæg. Det kan ikke vare længe, før andre forskere melder sig med kritik af dette statslige og hovedløse projekt kaldet skolereformen.

Klag
to. 16. jul. 2015 kl. 10:48 Susanne Nielsen

Lærer

Hilser al kritik velkommen
Desværre er vi efterhånden en del, der trættedes af slogans, kurser-i-accept-af-kritikforbud o.m.a og valgte af forlade området. Var ellers rigtig god til "de klassiske kvaliteter", men oplevede, at det ikke blev værdsat længere og så er det svært at ... Vis hele teksten

Klag
to. 16. jul. 2015 kl. 19:51 Helge Christiansen

Per Fibæk Laursens kritik af skolereformen
Præsentationen af Per Fibæk Laursens nye bog er et glimrende og et velanbragt debatindlæg. Jeg hørte Per Fibæk Laursens indlæg på læringsfestivallen i Bellahøjcentret om, at det er lærerne, der bestemmer skolens udvikling. Det inspirerende mig til at ... Vis hele teksten

Klag
to. 16. jul. 2015 kl. 21:04 Kirsten Hansen

Lærer

DPU´s Skolekonference 2015:

http://www.altinget.dk//kalender.as...

Klag
to. 16. jul. 2015 kl. 21:45 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Fibæk
Fint opgør med instrumentalismen af Fibæk, men man bør ikke glemme at også han er i mod en alment dannende skole, jf hans kommentar til dette indlæg: https://www.folkeskolen.dk/518531/f...

Klag
fr. 17. jul. 2015 kl. 18:10 Henrik Breilev

Lærer

Niels Jakob Pasgaard
Når jeg læser Fibæks kommentar i det, du linker til, så forstår jeg det ganske anderledes, end du gør. Han udtaler sig ikke på egne vegne, men på formålsparagraffens. Og her har han ret. Almen dannelse er med tiden gledet mere og mere ud til fordel for vidensdannelse og færdigheder.

Klag
fr. 17. jul. 2015 kl. 18:15 Henrik Breilev

Lærer

Demokratiet på spil
Hvis vi lader folketinget afgøre det minutiøse indhold i skolen og hvis det lykkes dem at tvinge den frie debat ud med skemalagte fastdefinerede mål, vi får sværere og sværere ved at afvige fra, så ryger det holdningsskabende demokrati også en tur ud af skolen.... Vis hele teksten

Klag
fr. 17. jul. 2015 kl. 20:51 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Tag IKKE hatten af for Per Fibæk Laursen. Niels Jakob Pasgaard peger på, at Per Fibæk Laursen anbefaler en anden strategi end at anvende dannelsesbegrebet
Selvom Per Fibæk Laursen udmærket er klar over, at der arbejdes endog meget kritisk med, hvad dannelsesbegrebet skal indholde - se fx filosoffen Peter Kemps kritiske anvendelse i "Filosofiens Verden" (Tiderne Skifter 2012) "Den nye dannelse"- så siger Per Fibæ... Vis hele teksten

Klag
lø. 18. jul. 2015 kl. 01:31 Susanne Fabricius

Lærer

Jeg læser, hvad du skriver, Lærke, men forholder mig til Per Fibæk Laursens udtalelser om at
"vi skal være på vagt, når det ligefrem er staten, der massivt optræder som ukritisk bannerfører, og som pludselig ved bedst om den daglige undervisning".
-...

Vis hele teksten

Klag
lø. 18. jul. 2015 kl. 08:36 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Ja, Susanne, jeg kan godt se det relevante i din vinkel på Per Fibæk Laursen. Men hans bøger om den autentiske lærer, effektiv undervisning og læreren som leder synes jeg faktisk understøtter reformen. Det fatale er, at Per Fibæk Laursen ser pædagogik og undervisning fra del til helhed – i stedet for omvendt: At se undervisning og pædagogik fra en helhedsvinkel. Det er denne helhedsvinkel, jeg mener kan findes ved at fastholde dannelsesbegrebet som centralt i undervisning og pædagogik
Per Fibæk Laursen bygger på solid oversigtsmæssig forskning som fx i nedenstående, men han ser efter min mening fragmenteret på undervisning og pædagogik. Han løsriver delene fra helheden. Det er farligt og forkert efter min mening. Dannelsesbegrebet er det kit, der... Vis hele teksten

Klag
sø. 19. jul. 2015 kl. 20:24 Vagn Madsen

pensioneret viceskoleinsp.

FOLKESKOLEN SOM DRØMMEFABRIK
Så vidt jeg kan se genopfrisker og troniserer prof. Fibæk Laursen den klassiske undervisende lærer, der lige siden Skoleanordningernes indførelse i 1814 sammen med hensigtsmæssigt indrettede skolesystemer gennem tiderne har båret det danske uddannelsesniveau frem til det... Vis hele teksten

Klag
ma. 20. jul. 2015 kl. 13:20 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Stor tak til Fibæk
I mine øjne er Fibæks nye bog udtryk for et selvopgør, uanset at han ikke helt vil være ved det. Han, der tidligere har engageret sig kraftigt i topstyrede projekter som fx SKUB i Gentofte, præket undervisningsdifferentiering, individualisering , ansvar for egen læring o... Vis hele teksten

Klag
ma. 20. jul. 2015 kl. 14:08 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Niels. I skræk og rædsel for en konservativ/DF kanon eller for en "kommunistisk" statsstyring ser jeg bare en en fare i netop at lade sine standpunkter styre af angst - snarere end at se angsten i øjnene og fremføre sine helt egne standpunkter, som ikke bunder i angst for at ligne nogen man ikke vil være i stue med eller en styreform der kan ligne en sovjetisk
Det, jeg mener, er, at dannelsesbegrebet er afgørende for en solid skolepolitisk drejning væk fra den nye skolereform, fordi det understøtter den del af undervisningsarbejdet, som ikke blot er håndværket, men også "underværket".

Jeg har ikke rigtig tillid...

Vis hele teksten

Klag
ma. 20. jul. 2015 kl. 15:53 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Lærke, Fibæk forholder sig i sin lille opsigtsvækkende bog ikke til til spørgsmålet om dannelse. Det kan man så mene, at han burde have gjort. Jeg vil nu hellere forholde mig til det, han skriver, og her åbner han i mine øjne mulighed for at lærerne, hvis ... Vis hele teksten

Klag
ma. 20. jul. 2015 kl. 19:34 Henrik Breilev

Lærer

Jeg har ikke læst Fibæks bog, men jeg synes, vi mangler en konkret snak om, hvad "dannelse" i skolen er og hvor den kommer til udtryk. Det kan blive så abstrakt, at det bliver værdiløst. Synes jeg.
Er dannelse ikke bare det, der kommer ud af de regler og måder, man i samarbejde med klassen indarbejder med årene, for at få det bedste frem i alle - socialt og fagligt? Eller er det noget andet og mere, jeg ikke forstår?

Jeg vil blive overrasket, hvis nogen fx mener, at blø...

Vis hele teksten

Klag
ma. 20. jul. 2015 kl. 21:29 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Henrik. Dannelse er så fint beskrevet af Steen Nepper Larsen i hans lille bog af samme navn. Jeg har anmeldt den i Uddannelsesbladet, hvis du skulle være interesseret. Også Gert Biestas fokus på dannelsesbegrebet, med hans subjektifikationsbegreb, er fint at tage udgangspunkt i, synes jeg.
"Uddannelse uden stavelsen ud det er dannelse, som kan defineres sådan her: ´Det er ikke Massen af, hvad et Menneske ved eller har lært, der bestemmer hans Dannelse, men den indre Bearbejdelse og Tilegnelse til en ejendommelig Livsfylde og selvstændig Dom.´ Steen Nepper ... Vis hele teksten

Klag
ma. 20. jul. 2015 kl. 22:05 Jan Thrane

Folkeskolelærer, bladtegner

At være nogen og at blive til noget
Fantastisk debat her i den pt lidt kølige sommertid.
Jeg vil tillade mig at bidrage til debatten om skolen
som dannelsesinstitution ved at henvise til denne
tegneblog, som oprindelig er lavet i forbindelse med
dækningen af den nye læreruddannelse. Jeg synes den
har relevans og perspekt...
Vis hele teksten

Klag